Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2013/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 31/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TỪ LIÊM ĐỂ THÀNH LẬP 02 QUẬN VÀ 23 PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 06/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội, như sau:

1. Thành lập các quận Bắc Từ Liêm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30 ha diện tích tự nhiên của xã Xuân Phương; 75,48 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Quận Bắc Từ Liêm có 4.335,34 ha diện tích tự nhiên và 319.818 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Bắc Từ Liêm: Bắc giáp huyện Đông Anh; Nam giáp quận Nam Từ Liêm; Đông giáp quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ; Tây giáp huyện Hoài Đức, huyện Đan Phượng.

- Thành lập 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm:

+ Thành lập phường Thượng Cát trên cơ sở toàn bộ 388,90 ha diện tích tự nhiên và 10.000 nhân khẩu của xã Thượng Cát.

+ Thành lập phường Liên Mạc trên cơ sở toàn bộ 598,70 ha diện tích tự nhiên và 12.753 nhân khẩu của xã Liên Mạc.

+ Thành lập phường Thụy Phương trên cơ sở toàn bộ 287,59 ha diện tích tự nhiên và 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phương.

+ Thành lập phường Minh Khai trên cơ sở toàn bộ 485,91 ha diện tích tự nhiên và 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai.

+ Thành lập phường Tây Tựu trên cơ sở toàn bộ 530,18 ha diện tích tự nhiên, 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu; 9,30 ha diện tích tự nhiên của xã Xuân Phương. Phường Tây Tựu có 539,48 ha diện tích tự nhiên và 26.970 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Đông Ngạc, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Đông Ngạc. Phường Đông Ngạc có 241 ha diện tích tự nhiên và 23.922 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Đức Thắng, trên cơ sở một phần diện tích và dân số còn lại của xã Đông Ngạc. Phường Đức Thắng có 120 ha diện tích tự nhiên và 19.923 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Xuân Đỉnh, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Xuân Đỉnh. Phường Xuân Đỉnh có 352,20 ha diện tích tự nhiên và 33.659 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Xuân Tảo, trên cơ sở một phần diện tích và dân số còn lại của xã Xuân Đỉnh. Phường Xuân Tảo có 226,30 ha diện tích tự nhiên và 12.622 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Cổ Nhuế 1, trên cơ sở một phần diện tích và dân số (217,70 ha và 33,346 nhân khẩu) của xã Cổ Nhuế; 3,30 ha diện tích của thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện tích tự nhiên và 33.346 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Cổ Nhuế 2, trên cơ sở một phần diện tích và dân số còn lại (403,43 ha và 44,488 nhân khẩu); 1,60 ha diện tích của thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 2 có 405,03 ha diện tích tự nhiên và 44,488 nhân khẩu.

- Thành lập phường Phúc Diễn, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Phú Diễn (209,03 ha và 21.820 nhân khẩu); một phần diện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (8 ha và 1.914 nhân khẩu; phần phía Tây sông Nhuệ, phía Nam Quốc lộ 32). Phường Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích tự nhiên và 23.734 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Phú Diễn, trên cơ sở phần diện tích và dân số còn lại (189,62 ha và 19.514 nhân khẩu) của xã Phú Diễn; một phần diện tích và dân số của thị trấn Phú Diễn (62,58 ha diện tích tự nhiên, 8.212 nhân khẩu; phần Bắc Quốc lộ 32). Phường Phú Diễn có 252,2 ha diện tích tự nhiên và 27.726 nhân khẩu.

2. Thành lập quận Nam Từ Liêm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; phần lớn diện tích và dân số của xã Xuân Phương (536,34 ha và 34.648 nhân khẩu; phần Nam Quốc lộ 32); một phần diện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu; phần phía Nam Quốc lộ 32, phía Đông sông Nhuệ). Quận Nam Từ Liêm có 3.227,36 ha diện tích tự nhiên và 233.490 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm: Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm; Nam giáp quận Hà Đông; Đông giáp quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân; Tây giáp huyện Hoài Đức.

- Thành lập 10 phường thuộc quận Nam Từ Liêm:

+ Thành lập phường Trung Văn trên cơ sở toàn bộ 277,58 ha diện tích tự nhiên và 29.850 nhân khẩu của xã Trung Văn.

+ Thành lập phường Đại Mỗ trên cơ sở toàn bộ 489,19 ha diện tích tự nhiên và 26.741 nhân khẩu của xã Đại Mỗ.

+ Thành lập phường Mễ Trì, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Mễ Trì. Phường Mễ Trì có 467,30 ha diện tích tự nhiên và 26.688 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Phú Đô, trên cơ sở phần diện tích và dân số còn lại của xã Mễ Trì. Phường Phú Đô có 239 ha diện tích tự nhiên và 13.856 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Mỹ Đình 1, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Mỹ Đình. Phường Mỹ Đình 1 có 228,2 ha diện tích tự nhiên và 23.987 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Mỹ Đình 2, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Mỹ Đình. Phường Mỹ Đình 2 có 197 ha diện tích tự nhiên và 26.991 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Cầu Diễn trên cơ sở một phần diện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu, phần phía Nam Quốc lộ 32, phía Đông sông Nhuệ), phần diện tích và dân số còn lại của xã Mỹ Đình (41,47 ha diện tích tự nhiên và 4.893 nhân khẩu). Phường Cầu Diễn có 179,22 ha diện tích tự nhiên và 28.172 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Phương Canh, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Xuân Phương. Phường Phương Canh có 260,76 ha diện tích tự nhiên và 20.839 nhân khẩu.

+ Thành lập phường Xuân Phương, trên cơ sở phần diện tích và dân số còn lại của xã Xuân Phương. Phường Xuân Phương có 275,58 ha diện tích tự nhiên và 13.809 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường mới; thành phố Hà Nội có:

- Diện tích tự nhiên 334.469 ha;

- Dân số gần 7.200.000 nhân khẩu;

- Gồm 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 12 quận, 01 thị xã, 17 huyện); 584 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2013/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17