Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31458 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 84/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 05/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

2

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 84/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC đẨY GIẢI NGÂN VỐN đẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO đẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH đẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2020

3

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành

84/NQ-CP,Nghị quyết 84 2019,Chính phủ,Sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/NQ-CP

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

4

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hậu Giang do Chính phủ ban hành

84/NQ-CP,Nghị quyết 84 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/NQ-CP

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

5

Nghị quyết 84/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017

84/NQ-CP,Nghị quyết 84 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/NQ-CP

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

6

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2014 về ký Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Mi-an-ma do Chính phủ ban hành

Số: 84/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

7

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành

84/NQ-CP,Nghị quyết 84 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất 2013,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 84/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

8

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2012 phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện công việc về điều ước quốc tế do Chính phủ ban hành

84/NQ-CP,Nghị quyết 84 2012,Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Thay mặt Chính phủ ,Điều ước quốc tế,Đàm phán ký điều ước quốc tế ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 84/NQ-CP

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

9

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

84/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Gia Lai,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Quyết toán ngân sách địa phương 2020,Quyết toán ngân sách tỉnh Gia Lai 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

10

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

84/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Danh mục chuyển sử dụng đất trồng lúa nước,Thông qua danh mục chuyển đất trồng lúa,Danh mục chuyển đất trồng lúa thực hiện dự án,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

11

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành

84/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Quảng Nam,Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa Quảng Nam,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

12

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2021 quy định về phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

84/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP,Hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động Huế,Hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng COVID19 Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

13

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

84/2021/ND-CP,Nghị định 84 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng,Sửa đổi Nghị định quản lý thực vật rừng,Sửa đổi Nghị định quản lý động vật rừng nguy cấp,Sửa đổi Nghị định quản lý động vật rừng quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

14

Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND sửa đổi một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

84/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND Quảng Ninh,Sửa đổi một số loại phí lệ phí Quảng Ninh,Bổ sung nội dung lệ phí thuộc lĩnh vực lao động,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

15

Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

84/2020/ND-CP,Nghị định 84 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Giáo dục 2019,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục,Thời gian nghỉ hè của nhà giáo,Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

16

Nghị quyết 84/2021/NQ-HĐND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

84/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Cao Bằng,Diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tỉnh Cao Bằng,Diện tích nhà ở đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê,Diện tích nhà ở đăng ký thường trú tại chỗ ở do ở nhờ Cao Bằng,Bất động sản,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

17

Nghị quyết 84/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

84/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Kéo dài thời hạn Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND Đồng Tháp,Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp,Kéo dài thời hạn chính sách phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2021

18

Nghị quyết 84/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

84/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2021,Tỉnh Yên Bái,Sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tỉnh Yên Bái,Mức thu phí cấp lại giấy phép môi trường tỉnh Yên Bái,Quản lý phí điều chỉnh giấy phép môi trường tỉnh Yên Bái,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

19

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

84/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2019,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

20

Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

84/2019/ND-CP,Nghị định 84 2019,Chính phủ,Phân bón,Quản lý phân bón,Quản lý sản xuất phân bón,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252