Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 84/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Số hiệu: 84/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT từ 01/01/2018

Đây là nội dung được ghi nhận tại Nghị quyết 84/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2017.

Theo đó, Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế bắt đầu từ 01/01/2018.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá thuốc nhằm mục tiêu giảm từ 10 - 15% giá thuốc trong năm 2017, đặc biệt đối với thuốc biệt dược.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung nổi bật như sau:

- Phấn đấu giảm 0.5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017.

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác chuẩn bị cho APEC 2017 và Bộ Công an đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tuần lễ cấp cao APEC 2017.

- Xác định giá trị doanh nghiệp và sử dụng giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán để xây dựng phương án cổ phần hoá đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí và Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn.

Xem thêm nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 06/9/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017, tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; lãi suất có xu hướng giảm; tín dụng, thu ngân sách tăng khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng cao, trong tháng 8 có xuất siêu. Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao; lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước tới nay. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh. Slượng doanh nghiệp mới thành lập và s vn đăng ký tăng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tựu nổi bật tại SEA Games 29, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tình hình mưa, bão, lũ quét diễn biến phức tạp, bất thường gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất và đời sống. Khu vực công nghiệp tăng trưởng thấp so với cùng kỳ, ngành khai khoáng chưa phục hồi. Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm, nhất là vốn FDI, ODA và vay ưu đãi. Thủ tục hành chính của một số ngành, lĩnh vực, địa bàn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, tốn kém thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ diễn biến phức tạp; dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng gia tăng ở một số địa phương.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần sâu sát với công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 21% để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017 về việc cân đối nguồn lực cho 21 Chương trình mục tiêu; giao chi tiết danh mục và mức vốn cho các Bộ, ngành, địa phương sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch. Chủ động hướng dẫn, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, thúc đẩy giải ngân số vốn được giao. Kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân gây chậm trễ trong quá trình phân bổ vốn kế hoạch thời gian qua để rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới. Báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng Bộ, ngành, địa phương và đề xuất giải pháp cụ thể, trong đó kiên quyết cắt giảm vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết trong năm 2017 đ bố trí cho các công trình quan trọng, cấp bách khác theo quy định. Tập trung rà soát, đề xuất, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư công tại kỳ họp thứ tư. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các đối tác quốc tế tổ chức Hội nghị điều phối các nhà tài trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận ti và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét có hình thức huy động nguồn lực đầu tư các dự án giao thông trọng điểm; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án cân đối nguồn vốn đầu tư phù hợp đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Bắc - Nam và sân bay Long Thành.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nêu tại Nghị quyết số 70/NQ-CP. Trong đó, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

- Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát giảm phí liên quan đến doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tác động của đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng; trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế có phương án bảo đảm an toàn, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế.

- Bộ Công Thương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt đối với các đối tác đang thâm hụt thương mại lớn, đề xuất việc tham gia một số Hiệp định thương mại tự do mới. Thực hiện đng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khu, nht là các hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch và các hoạt động tạm nhập, tái xuất các mặt hàng nông sản. Phát triển đồng bộ thị trường trong nước, không để các doanh nghiệp nước ngoài chi phối; khuyến khích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng 3,05%, xuất khẩu nông sản đạt 33-34 tỷ USD. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, có giải pháp đồng bộ để ngăn chặn tình trạng phân bón giả, kém chất lượng.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT, đề xuất giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT. Rà soát, xem xét cụ thể phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông để sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đạt mục tiêu trên 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2017.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

- Bộ Y tế tăng cường công tác cảnh báo dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống, dập dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết và dịch chân tay miệng; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực dập dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Bộ Y tế khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về dược; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Tăng cường quản lý giá thuốc theo mục tiêu giảm từ 10 - 15% giá thuốc trong năm 2017, đặc biệt là thuốc biệt dược; khẩn trương phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chuẩn bị tốt điều kiện khai giảng năm học mới, nhất là ở các vùng bị thiệt hại do bão, lũ; phối hợp với Bộ Tài chính kiểm soát giá thiết bị, đồ dùng học tập đầu năm học; không để xảy ta tình trạng lạm thu, học sinh không được đến trường vì thiếu học phí.

- Bộ Nội vụ tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Trình Thủ tướng Chính phủ giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của tổ chức hội đặc thù năm 2018 trong tháng 9 năm 2017.

- Các Bộ quản lý chuyên ngành cần theo dõi sát, có lộ trình, điều chỉnh giá phù hợp đối với những hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu để hạn chế tác động đột biến lên CPI bình quân chung, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội giao.

- Phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn, bảo đảm công khai, minh bạch; tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, các dự án, công trình đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài theo lộ trình đã được Bộ Chính trị quyết định. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 01/01/2007 nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, chống thất thoát, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Yêu cầu các Bộ, cơ quan đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở mới phải nghiêm túc trả lại trụ sở cũ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là trong mùa bão lũ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị về biến đổi khí hậu và chiến lược chuyển đổi quy mô lớn nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Bộ Công an chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, n; đặc biệt là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương thể hiện rõ vai trò chủ lực trong đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để tạo đồng thuận trong xã hội.

- Các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực; khn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo đúng tiến độ yêu cầu; tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp với tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp đã nêu tại các Nghị quyết số: 19-2016/NQ-CP, 19- 2017/NQ-CP, 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục, điều kiện kinh doanh chuyên ngành không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp, chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

- Các địa phương có quy mô công nghiệp lớn, tỷ trọng dịch vụ cao, cần tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi đy nhanh tiến độ các dự án, công trình, thúc đy phát triển ngành, lĩnh vực có tim năng, lợi thế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa dự án sớm đi vào hoạt động, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

- Các Bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng các Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khẩn trương tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện các Đề án để trình Trung ương bảo đảm chất lượng và tiến độ.

2. Về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017

Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã triển khai tích cực, đúng kế hoạch các công việc chuẩn bị cho Năm APEC 2017. Nhiệm vụ tiếp theo còn rất nặng nề, yêu cầu các Bộ, cơ quan là thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tiếp tục triển khai các công việc cụ thể theo phân công; bám sát chủ đề Năm APEC 2017 là: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”; chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt theo phương châm trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối. Có phương án dự phòng, xử lý khéo léo những tình huống, phấn đấu thông qua Tuyên bố cấp cao, Tuyên bố Bộ trưởng để tạo dấu ấn thành công của Năm APEC 2017.

- Bộ Ngoại giao chủ trì vận động mạnh mẽ để Lãnh đạo cấp cao nhất của các nền kinh tế APEC tham dự đầy đủ; tổ chức chu đáo các chuyến thăm Việt Nam của Lãnh đạo một số nước và các cuộc tiếp xúc song phương; tích cực vận động các nên kinh tế thành viên ủng hộ thúc đy các đxuất, sáng kiến của Việt Nam được thông qua tại các Hội nghị cáp Bộ trưởng, Hội nghị SOM và trình Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế và Hội nghị cấp cao APEC 2017.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan vận động bảo đảm sự tham gia tích cực của các tập đoàn lớn thuộc APEC tại CEO Summit và Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp APEC đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tham gia Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam nhằm xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp của địa phương với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

- Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa chủ trì tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó tập trung quảng bá về đất nước, con người Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tim năng phát triển.

- Tiểu ban An ninh - Y tế chủ trì diễn tập các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, không đbị động, bất ngờ; chuẩn bị tt công tác y tế, đặc biệt là y tế dự phòng.

3. Về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Chính phủ biểu dương tinh thần phấn đấu, nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong những tháng còn lại của năm 2017, Chính phủ yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không chủ quan trong điều hành, rà lại từng chỉ tiêu được giao, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chính phủ thống nhất dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 khoảng 6,5%; trong đó trọng tâm là bảo đảm các cân đối kinh tế lớn, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hướng tới tăng trưởng thực chất, bền vững.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kỹ tình hình, kết quả thực hiện năm 2017, đồng thời phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2018, các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, bảo đảm thống nhất các chỉ tiêu nêu trong Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội.

4. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2018 - 2020

Chính phủ thống nhất với nội dung các Báo cáo do Bộ Tài chính trình, trong đó mức bội chi ngân sách năm 2018 khoảng 3,7%.

Giao Bộ Tài chính chủ trì tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, bảo đảm các cân đi lớn của nn tài chính quốc gia an toàn, bền vững; thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, trong đó tăng hợp lý đầu tư phát triển và bảo đảm chi trả nợ, giảm chi thường xuyên, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực tài chính khác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung quyết liệt chống thất thu thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế, chống lạm thu, khuyến khích nuôi dưỡng nguồn thu, chuyển đổi hình thức khoán thu thuế sang kê khai thuế. Hoàn thiện phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020. Tiếp tục cập nhật, rà soát, thống nht số liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chi đầu tư phát triển; hoàn thiện các Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội theo quy định.

5. Về việc xác định giá trị doanh nghiệp và sử dụng giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán để xây dựng phương án cổ phần hóa đối với 02 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Trong thời gian chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Công Thương cho phép PVN áp dụng cơ chế không điều chỉnh ssách kế toán theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi xây dựng quy mô vốn điều lệ của công ty cổ phần trong phương án cổ phần hóa và sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần lần đầu đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí và Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Kết thúc cổ phần hóa, thực hiện quyết toán và hạch toán theo quy định.

Ủy quyền Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các trường hợp tương tự trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất.

6. Về báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ cơ bản thống nhất với các kiến nghị nêu trong Báo cáo của Tổ công tác. Giao Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung kiểm tra các nhiệm vụ về tăng trưởng, giải ngân vn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể: kiểm tra chi phí chính thức và không chính thức của doanh nghiệp; việc giảm tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ mức 35% xuống còn 15% trong năm 2017.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

7. Về cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Chính phủ thống nhất cần có cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án điện cấp bách nhằm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù phải bảo đảm đúng thẩm quyền, không trái với quy định của các Luật liên quan, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ tiêu chí, danh mục dự án điện cấp bách và các nội dung cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, thực hiện các dự án điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cụ thể việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa
án nhân dân ti cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát tri
n Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: V
ăn thư, TH (3b). B 204.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 06/09/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.107

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!