Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 84/NQ-CP 2020 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh COVID 19

Số hiệu: 84/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, Chính phủ đồng ý một số biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đơn cử như sau:

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp.

- Cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 84/NQ-CP ban hành ngày 29/5/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thống nhất tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 về nội dung các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3218/TTr-BKHĐT ngày 18 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra thông qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. NGUYÊN TẮC

1. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. Vận động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

3. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh. Xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật. Khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong thời gian qua, đặc biệt ở cấp cơ sở.

4. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các văn bản pháp luật để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển đất nước. Thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư.

5. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, cắt giảm, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2020, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm. Chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, vi phạm quy định trong quá trình thực hiện các chính sách.

6. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ:

a) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

- Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật theo đúng Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII.

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

- Giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm 2020; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm 2020.

- Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

- Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020; thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nghiên cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước.

- Cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile money).

- Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

- Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.

- Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu khác.

b) Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội

- Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

+ Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

+ Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn.

+ Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính.

+ Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng chống dịch Covid-19.

+ Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017, 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

- Cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

- Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Cho phép giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ theo tổng mức vốn cho từng địa phương. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

2. Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung sau:

a) Quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

b) Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

c) Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

d) Giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.

đ) Ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi hình thức đầu tư đối với một số dự án thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía đông từ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công.

e) Cho phép áp dụng một số quy định tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày thông qua Luật:

- Miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng;

- Bãi bỏ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng và phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

3. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất việc miễn, giảm các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ động xây dựng và lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương về Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực thi Hiệp định EVFTA theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời ban hành ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

- Báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 trong tháng 5 năm 2020, trong đó có xem xét việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, bổ sung sắc thuế, đối tượng thụ hưởng chính sách gia hạn thời gian nộp thuế đối với báo chí, xuất bản và các đối tượng khác chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

- Xem xét gia hạn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); chấp nhận C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O để nộp cơ quan hải quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền giảm tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định bị cơ quan hải quan ấn định thuế giá trị gia tăng và đã nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng bị ấn định trước ngày 01 tháng 3 năm 2020 nhưng còn nợ tiền chậm nộp.

- Thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu (danh mục hàng hóa, mã hồ sơ) phù hợp với các nước khác, nhất là khối EU để giảm bớt khó khăn khi áp mã thuế, bảo đảm kiểm soát được việc kê khai thống nhất.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương năm 2020 cho cơ quan báo chí để: thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết này; thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị khác của quốc gia, ngành, lĩnh vực và cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực để đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ điện tử; trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho phát triển các nền tảng dùng chung trong năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2020.

- Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 cho các dự án theo đúng cơ chế tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Xem xét, điều chỉnh phù hợp tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện và khuyến khích các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai ngay chính sách cho vay nhà ở xã hội sau khi được phân bổ 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020.

c) Bộ Công Thương:

- Thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục sự gián đoạn nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh; đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới đối với các mặt hàng đang bị hủy hoặc giãn tiến độ giao hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP.

- Triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước, tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để bảo vệ doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam.

- Tổ chức kiểm soát giá bán của chuỗi cung ứng lợn thịt và thịt lợn trên thị trường. Tăng cường kết nối giữa các khâu trong hệ thống phân phối mặt hàng thịt lợn để giảm bớt các chi phí trung gian không cần thiết. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong nước. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong việc cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương trong việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc khi đã đáp ứng đủ quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP và bảo đảm tối đa công tác phòng chống dịch bệnh.

- Theo dõi sát nhu cầu nhập khẩu nông sản của thị trường thế giới để kịp thời tận dụng cơ hội từ các thị trường này. Phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam bảo đảm sản lượng gạo dự trữ, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu ở mức hợp lý; bình ổn giá lúa gạo nội địa, bảo đảm an ninh lương thực.

- Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án bảo đảm năng lượng quốc gia như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Nhiệt điện Long Phú I, Nhiệt điện Sông Hậu I,...

- Đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt; bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

- Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông, lâm sản, xác nhận xuất xứ và nguồn gốc sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm nông sản chính ngạch sang các thị trường, nhất là Trung Quốc.

- Kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt lợn trong nước; đề xuất số lượng nhập khẩu thịt lợn, bảo đảm lợi ích người chăn nuôi và người tiêu dùng; hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn nuôi lợn.

- Làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo, hạn chế thấp nhất thiệt hại, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bền vững.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với hàng thủy sản Việt Nam. Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm chế biến nông lâm sản như: Nhà máy chế biến rau quả của Doveco tại Sơn La, Nhà máy dừa Vina T&T Kim Thanh 4 tại Bến Tre,...; đẩy mạnh công suất các nhà máy chế biến hiện có để phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở các dự án đầu tư công.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các địa phương sử dụng vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có hiệu quả, giúp các hợp tác xã chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

đ) Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đảm bảo triển khai được ngay sau khi Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư; hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo trình tự, thủ tục của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.

e) Bộ Kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; kịp thời báo cáo Chính phủ để trình Bộ Chính trị, Quốc hội trong trường hợp cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định của Chính phủ sửa đổi các quy định có liên quan đến khởi sự kinh doanh để thực hiện liên thông, cắt giảm các thủ tục không cần thiết trong thành lập doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án về các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, đón đầu và tận dụng cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch Covid-19, phát triển hệ sinh thái đối với ngành sản xuất ô tô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định việc cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao từ đầu năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2020 và các dự án khẩn cấp như ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong tháng 10 năm 2020, kể cả việc điều chuyển vốn sang các Bộ, cơ quan, địa phương khác

- Trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 theo đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.

- Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư một số dự án khẩn cấp phòng, chống và giảm nhẹ ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long,… từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác vào thời điểm thích hợp, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

- Hằng tháng, công khai tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên trang điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư và phương tiện thông tin đại chúng.

g) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc (Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ) trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP , trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5 năm 2020; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP .

- Ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trong tháng 5 năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lựa chọn, tổng hợp danh mục các dự án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, có thể tiếp tục triển khai trong năm 2020 để các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và danh mục các dự án nhà ở phục vụ công nhân khu công nghiệp để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp (căn hộ chung cư có quy mô dưới 70m2, giá bán không vượt quá 20 triệu đồng/m2), trình Chính phủ trong Quý 3 năm 2020.

h) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là về hoàn thiện khung pháp lý để quản lý có hiệu quả hoạt động thanh toán, thanh toán điện tử, cho vay ngang hàng; ngăn chặn tình trạng nhà đầu tư nước ngoài lách luật, góp vốn dưới 51% để không phải làm thủ tục đăng ký đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án có tài sản là đất đai; trình cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai.

i) Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và các vật tư, thiết bị y tế để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng và dự phòng trong nước và xuất khẩu; đơn giản hóa thủ tục thẩm định cho phép sản xuất, xuất nhập khẩu và điều kiện xuất khẩu khẩu trang, trang phục bảo hộ, thiết bị y tế,…

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan quy định các tiêu chuẩn, điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong thời gian dịch bệnh.

k) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch cấp quốc gia; chỉ đạo việc tổ chức các giải đấu thể thao bảo đảm an toàn; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách trong nước và quốc tế (trước mắt tập trung thu hút khách du lịch từ các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh); phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động.

l) Bộ Giáo dục và đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương nghiên cứu bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử, trực tuyến dùng chung để các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án miễn, giảm học phí cho các cấp học Trung học cơ sở, Trung học phổ thông vào các quý II và III năm 2020.

m) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân; đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19.

n) Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển các quan hệ đối ngoại, có kế hoạch, phương án cụ thể, phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và phát huy, củng cố vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế xem xét cấp thị thực cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật người nước ngoài trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

o) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; bảo đảm an toàn, hạn chế việc kỳ thị người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, các hành vi lừa đảo; tội phạm giết người, cướp của, cướp giật.

p) Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội:

- Hướng dẫn các cơ quan trực thuộc việc gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

- Xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong dịch bệnh.

q) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án bảo đảm năng lượng quốc gia như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Nhiệt điện Long Phú I, Nhiệt điện Sông Hậu I,...

r) Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và hỗ trợ đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

s) Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương rà soát các vướng mắc về thể chế, nhất là về đầu tư, sản xuất kinh doanh..., sớm đề xuất giải pháp sửa đổi, hoàn thiện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các nội dung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đã được các cơ quan thống nhất, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và hài hòa với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

t) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân động viên các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp và tăng cường giám sát thực hiện, phản biện chính sách, kịp thời đóng góp ý kiến cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

u) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương; kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoặc dự án hoạt động: trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc doanh nghiệp, kèm theo danh sách nhập cảnh vào Việt Nam (với các thông tin về: tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, vị trí công tác, thời gian dự kiến vào Việt Nam, thời gian và địa điểm lưu trú, số Giấy phép lao động (nếu có), cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam) phải có văn bản trả lời, đồng thời gửi: cơ quan nhập cảnh (Công an hoặc Quốc phòng) nơi cửa khẩu dự kiến nhập cảnh để xem xét cho phép nhập cảnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến nhập cảnh và nơi cách ly để phối hợp, hỗ trợ và giám sát việc cách ly. Các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật được nhập cảnh phải thực hiện việc cách ly tập trung dưới sự giám sát của chính quyền, cơ quan y tế nơi tổ chức cách ly. Chính quyền địa phương nơi chuyên gia làm việc phải giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn.

v) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư tại các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. Tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

- Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

- Tập trung phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.

- Tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách Nhà nước dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

- Trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch Đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các dự án.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang).

- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

- Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

- Ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

- Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

- Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 5 năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng chậm nhất trong tháng 6 năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định tại các Nghị định liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai các nội dung quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chỉ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, không hỗ trợ đối tượng không tự nguyện tham gia.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với nội dung về giảm tiền thuê đất quy định tại tiết a, điểm 1 mục II Nghị quyết này.

c) Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện quy định về cắt, giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm chi thường xuyên tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này.

d) Hướng dẫn hạch toán các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 vào chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung tại tiết a điểm 2 mục II Nghị quyết này.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

2. Bộ Giao thông vận tải:

a) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn và theo thẩm quyền tổ chức thực hiện các chính sách về giá dịch vụ hàng không quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chỉ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết đ điểm 2 Mục II Nghị quyết này. Trường hợp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ của dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét đưa các dự án thành phần vào trường hợp được áp dụng quy định tại điều 22 Luật đấu thầu.

3. Bộ Kế hoạch và đầu tư:

a) Hướng dẫn triển khai chính sách cho vay từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

b) Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định tại tiết d điểm 2 mục II Nghị quyết này.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết b điểm 2 mục II Nghị quyết này.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết e điểm 2 mục II Nghị quyết này.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả, thực chất các nội dung tại tiết b điểm 3 Mục II Nghị quyết này.

7. Văn phòng Chính phủ:

- Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp liên quan đến cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại tiết v điểm 3 mục II Nghị quyết này.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021.

8. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nội dung về tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch; chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra, không thanh tra ngoài kế hoạch tại tiết b điểm 1 mục II Nghị quyết này.

9. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại tiết b điểm i và điểm 3 mục lI Nghị quyết này, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết này; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

10. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhá nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 84/NQ-CP

Hanoi, May 29, 2020

 

RESOLUTION

ON TASKS AND SOLUTIONS FOR DEALING WITH DIFFICULTIES IN BUSINESS OPERATIONS, PROMOTING DISBURSEMENT OF PUBLIC INVESTMENT AND ENSRURING SOCIAL ORDER AND SAFETY DURING COVID-19 EPIDEMIC

THE GOVERNMENT

Pursuant to Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 of Government on operating regulations of Government;

On the basis of consensus at the Government’s Regular Meeting in April, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties in business operations, promoting disbursement in public investment and ensuring public order and safety during Covid-19 epidemic; at request of Minister of Planning and Investment under 3218/TTr-BKHDT dated May 18, 2020,

HEREBY RESOLVES:

Continue to deal with difficulties in business operations, promote disbursement in public investment and ensure public order and safety to maintain economic development and strive to achieve socio-economic development objectives and tasks specified by the National Assembly via following tasks and solutions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Stringently implement epidemic management measures according to policies and orientations of the Communist Party, the Government, Prime Minister and National Steering Committee for Covid-19 management and control.

2. Encourage engagement, unification, consensus and cooperation of political systems, enterprises and the general public in overcoming difficulties caused by the epidemic, stringently implement and complete the highest of socio-economic development objectives and tasks in 2020 according to conclusions and resolutions of the National Assembly and the Government.

3. Promptly motivate and commend organizations and individuals coming up with ideas and implementing business operation efficiency boost during the epidemic. Take serious and timely actions against organizations, individuals, officials and public employees who lack capacity and training, deteriorate in terms of professional ethics, corrupt and manipulate when implement public affairs and violate regulations and law. Stringently rectify stagnation and lack of responsibilities in certain ministries, central and local government authorities in the past time, especially at the lowest level.

4. Expeditiously complete review and amendment of legislative documents to rectify overlaps, deal with difficulties and stagnation, promote reforms and innovation, improve the environment and business investment and attract investment sources to develop the country. Immediately implement tasks and solutions within competence; promptly inform authorities about issues beyond entitlement to approve resources for business operations and promote investment.

5. Conduct research on amendments to applicable policies to create support resources for enterprises and the general public while maintaining the macroeconomics. The support must be provided for the right beneficiaries, public, transparent, free of exploitation and misuse of policies; do not support entities that participate involuntarily. Stringently implement Directive No. 20/CT-TTg dated May 17, 2017 of Prime Minister, reduce and limit inspections in 2020, do not conduct unplanned inspections, except for cases specified by competent authorities or signs of violations. Convert from pre-control to post-control, take serious actions against entities that exploit or violate regulations during implementation of policies.

6. Stringently promote disbursement of public investment capital, which is considered to be an important political task to trigger business operations, consumption, create employment, ensure social security, promote construction and develop necessary socio-economic infrastructure to increase competitiveness, assist business operations of the general public and enterprises and attract other social investment capital.

II. SPECIFIC TASKS AND SOLUTIONS

1. Tasks and solutions within entitlement of the Government:

a) Continue to deal with difficulties in business operations and assist victims of Covid-19 epidemic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Reduce 15% of land rents in 2020 for enterprises, organizations, households and individuals renting land directly from the Government according to decisions and contracts of competent authorities in form of annual rents that must suspend business operations due to the Covid-19 epidemic.

- Exempt guarantee fees arising in 2020 for loans guaranteed by the Government granted to aviation enterprises that have outstanding loans until December 31, 2019.

- Reduce 50% of fees for taking off and landing aircrafts and flight management services for incoming and leaving domestic flights from March to September 2020 inclusively; apply minimum price of VND 0 for aviation services under schedule of price range specified by the Government from March to September 2020 inclusively.

- Reduce 2% of interest rate of direct and indirect lending for small and medium enterprises taken from medium and small enterprise development fund.

- Reduce 50% of registration fee for domestically manufactured or assembled automobiles until the end of 2020 inclusively to promote domestic consumption.

- Extend deadlines for submission of excise tax applied to domestically manufactured or assembled automobiles with respect to payables arising from March 2020; the extended deadline shall not exceed December 31, 2020. Conduct research on amendments to excise tax to assist domestic manufacturing and development.

- Approve pilot implementation of using telecommunication accounts to pay for small-value goods and services (mobile money) according to decisions of Prime Minister.

- Permit foreign experts, enterprise managers, investors and highly skilled workers who work in investment projects in Vietnam may enter Vietnam to maintain business operations of enterprises while ensuring compliance with regulations and law on epidemic management. Prohibit discrimination against foreigners living and working in Vietnam.

- Extend work permits for foreign experts, enterprise managers, investors and highly skilled workers working in enterprises; issue new work permits for foreign experts, enterprise managers, investors and highly skilled workers to replace those who cannot enter or do not enter Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider financial donations and supports for preventing Covid-19 epidemic as reasonable expenditure which shall be deducted when calculating corporate income tax.

- Enhance communicating and publicizing Covid-19 epidemic management, execute socio-economic development tasks, political tasks and provide other necessary information.

b) Attract social investment capital

- Ministries, central and local government authorities:

+ Expeditiously consider and deal with investment procedures for projects according to requests of enterprises; stringently prevent tardiness or stagnation of applications; actively and promptly report to competent authorities for consideration and actions in case of issues beyond entitlement.

+ Provide guidelines of developing safety standards and criteria for each business model to satisfy dual objectives: implement epidemic management successfully and enable enterprises to operate and/or manufacture satisfactory to Covid-19 epidemic management measures phase by phase.

+ Adequately prepare necessary conditions to attract new investment sources namely: planning; infrastructure; personnel training; energy; administrative procedure reform.

+ Promote investment incentives satisfactory to regulations and law on Covid-19 epidemic management.

+ Actively conduct research and implement mechanism, incentive policies and policies on promoting start-up, assisting enterprises in investing in restoration and expansion of business operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Government Inspectorate, inspectors of ministries and local governments shall stringently implement Resolution No. 35/NQ-CP dated June 30, 2016 of Government on assistance and development of enterprises until 2020 and resolutions No. 20/CT-TTg dated May 17, 2017 and No. 11/CT-TTg dated March 4, 2020 of Prime Minister, review inspection plans to limit and reduce inspection operations during times of epidemic, do not conduct unplanned inspections, convert to post-control from pre-control. With respect to projects that have already been subject to inspections, expeditiously finalize conclusion, consult and propose solutions as per the law.

c) Promote implementation and disbursement of public investment capital

- Regulations on saving 10% of total investment capital for new projects that are within medium-term investment plans during 2016-2020 and having capital allocated from public investment plans for 2020 may be disregarded.

- Continue to review regulations and law on budget, investment and construction, promptly deal with difficulties, create advantageous conditions to boost implementation and disbursement progress and enhance effectiveness of public investment projects.

- Deal with difficulties in implementation of Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on management of expenditure on construction investment.

- May provide each province with medium-term central government budget investment plans during 2016-2020 to implement specific socio-economic development policies in regions of ethnic minorities and mountainous regions and socio-economic development schemes for very small ethnic minorities according to Decision No. 2085/QD-TTg dated December 31, 2016 and Decision No. 2086/QD-TTg dated December 31, 2016 of Prime Minister depending on total capital. Present Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities to request People's Councils of the same level to decide on specific direction and implementation.

2. The Government shall request Standing Committee of National Assembly and National Assembly to consider and decide following categories:

a) Set environment protection tax for aviation fuel as 70% of the tax specified in Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 until December 31, 2020 inclusively.

b) Exempt fees for permitting extraction of water resources for enterprises extracting water for business operations in 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Assign the Government to adjust central government budget investment plans in 2020 of ministries, central and local government authorities to stay within total central government budget for 2020 decided by National Assembly.

dd) Issue resolutions on conversion of investment methods for projects related to eastern North-South expressway from public-private partnerships to public investment.

e) Permit application of regulations under projects on Law on amendments to Law on Construction coming into effect from the date of approval:

- Construction permits for constructions whose construction design is approved by agencies specialized in construction within their entitlement after fundamental design is issued or constructions whose economic - construction technical investment reports are approved by competent authorities according to Law on Construction are exempted;

- Annul entitlement to issue construction permits and assign People’s Committees of provinces to issue construction permits for special constructions.

3. Ministries, central and local government authorities shall execute following tasks and solutions:

a) Ministry of Finance:

- Take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in reviewing and proposing exemption and reduction of fees and charges to help enterprises deal with difficulties caused by the Covid-19 epidemic. With respect to cases beyond entitlement, report to the Government and Prime Minister for consideration and decisions.

- Actively develop and consult ministries and central government authorities on Decree on preferential export tariff schedules special preferential import tariffs in implementation of the EVFTA following shortened procedures for immediate issuance as soon as the Agreement comes into effect.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider extending deadlines for submission of certificates of origin (C/O); C/O using electronic signatures or stamps or photocopied/scanned C/O may be submitted to customs authorities to promptly help importing and exporting enterprises to deal with difficulties.

- Conduct research and request competent authorities to reduce late payment fines for enterprises manufacturing, directly importing goods to create fixed assets which are imposed with VAT by customs authorities which have been fully paid before March 1, 2020 but still owning late payment fines.

- Unify HS codes for import goods (list and code of goods) consistently with other countries, especially the EU to reduce difficulties when adapting tariff codes and ensuring control of unified declaration.

- Take charge and cooperate with Ministry of Information and Communications and relevant agencies in requesting Prime Minister in considering and deciding on assisting the press with aids taken from central government budget for 2020 for: informing, publicizing Covid-19 epidemic management, dealing with difficulties in business operations according to this Resolution; informing, publicizing to serve other political tasks of the country, sectors, fields and providing necessary information to the society.

- Take charge and cooperate with Ministry of Information and Communications, relevant ministries and local governments in develop measures to mobilize resources to promote development of electronic Government; which prioritizes allocation of expenditure on development of common platforms for 2020 and report to Prime Minister within June, 2020.

- Disburse plans using foreign capital in 2020 for projects according to financial mechanisms decided by Prime Minister. On the 25th of each month, report to Prime Minister and submit reports on disbursement of state budget investment capital of ministries, central and local government authorities to Ministry of Planning and Investment.

b) The State bank of Vietnam:

- Continue to direct credit institutions to reduce operation costs to reduce interest rates of active loans and new loans, assist and cooperate with enterprises and the general public in dealing with difficulties.

- Continue to implement monetary and credit solutions according to Directive No. 11/CT-TTg dated March 4, 2020, direct credit institutions to enable enterprises to adjust deadlines for debt payment, exempt and/or reduce interest rates, retain debt category, apply for new loans; enhance implementation of credit programs and products with preferential interest rates to maintain and restore business operations of the general public and enterprises, especially focus on granting small and very-small enterprises loans.  Consider and adjust provision ratio of commercial institutions to facilitate and encourage commercial institutions to reduce common level of lending interest rates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Ministry of Industry and Trade:

- Execute measures to rectify interruption of input materials for business operations; diversify export markets, promote commercial incentives and find new markets for goods that are being cancelled or extending in terms of delivery progress due to the epidemic; utilize opportunities from signed free trade agreements, especially the EVFTA and CPTPP.

- Implement safeguard measures to protect legal rights and interest of domestic enterprises, utilize international regulations on geographical indication, origins, copyright and brand registration to protect Vietnamese enterprises and products.

- Control selling price of supply chain of pigs for slaughter and pork on the markets. Enhance connection between stages in pork distribution systems to reduce unnecessary intermediate expenses. Enhance market examination and control to prevent speculation, hoarding, trade frauds, transport and sale of pork with unclear origins and uninspected to prevent nationwide epidemic spread. Closely cooperate with Ministry of Agriculture and Rural Development, provinces and enterprises in balancing supply and demands of certain necessities, stabilize domestic market prices and serve export.

- Take charge and cooperate with Ministry of Health, relevant ministries and agencies in guiding provinces to grant customs clearance in minor border checkpoints along the Vietnam – China borderline once regulations under Decree No. 112/2014/ND-CP are satisfied to maximize epidemic management.

- Closely monitor agriculture import demands of markets around the world to promptly seize the opportunities from said markets. Cooperate with ministries, relevant central and local government authorities and Vietnam Food Association in guaranteeing reasonable rice throughput for reserve, domestic consumption and export; stabilize prices of domestic rice, ensure adequate food supply.

- Cooperate with Commission for the Management of State Capital at Enterprises in promoting progress to finish national power projects namely: Thai Binh 2 Thermal Power Plant; Long Phu I Thermal Power Plant, Hau River I Thermal Power Plant, etc.

- Ensure adequate power supply for business operations and domestic purposes; ensure national power safety and security and serve development requirements of the country in the time to come.

- Initiate programs for promoting domestic consumption, expanding domestic markets and assisting enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Adopt food security measures, enhance agricultural and forestry product processing capacity, verify product origin and export official agricultural products to other markets, especially China.

- Stringently control diseases of livestock and poultry, prevent reinfection of African swine fever. Expedite herd repopulation and restoration, stabilize domestic pork price; propose quantity of pork for import, guarantee benefits of husbandry practitioners and consumers; assist husbandry practitioners to request for investment loan to restore pig farming.

- Adequately monitor, issue environmental warnings, promptly issue recommendations and warnings, minimize any damage and assist sustainable fishery development.

- Command stringent implementation to remove the “yellow card” imposed by European Commission on Vietnamese fishery products. Assist provinces and enterprises to boost progress of key agricultural product processing projects namely: Doveco grocery processing plant in Son La Province, Vina T&T Kim Thanh 4 coconut plant in Ben Tre Province, etc.; bolster capacity of currently active processing plants to serve domestic demands and export.

- Cooperate with Ministry of Natural Resources and Environment to deal with difficulties in procedures related to converting use purposes of forest land and paddy land in public investment projects.

- Cooperate with the Vietnam Cooperative Alliance and provinces in utilizing capital from Cooperative Assistance Fund effectively and helping cooperatives affected by the epidemic.

dd) Ministry of Transport shall submit reports to Prime Minister on solution and roadmap to implementation of eastern North-South expressway project to ensure immediate execution as soon as the National Assembly permits conversion of investment methods; develop investment procedures to request the National Assembly to amend polices on investment of North-South expressway project following procedures under Law on Public Investment No. 39/2019/QH14.

e) The Ministry of Planning and Investment:

- Take charge and cooperate with ministries, relevant central and local government authorities in submitting reports to Prime Minister on difficulties and propositions of enterprises; expedite and cooperate with agencies in dealing with difficulties of enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in following shortened procedures for developing decrees of the Government on amendments to regulations on business initiation to bridge and cut unnecessary procedures in enterprise establishment.

- Take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in development schemes for supporting industry development solutions, catch up and exploit investment waves occurring after the Covid-19 epidemic, develop automobile manufacturing ecosystem and report to Prime Minister.

- Submit reports to Prime Minister for consideration and decision or request Standing Committee of National Assembly and National Assembly to decide on reducing and transferring central government budget investment plans in 2020 of ministries, central and local government authorities until September 30, 2020 with disbursement rate of less than 60% of central government budget plans allocated from the beginning of 2020 for adjustment of important and urgent projects whose progress must be boosted with high disbursement capacity of investment capital from central government authorities in 2020 and emergency projects such as responding to climate change, preventing landslides along river banks and coastlines in October, 2020, including transferring capital to other ministries, agencies and provinces.

- Request Prime Minister to issue new and/or revise medium-term investment plans utilizing state budget during 2016-2020 for projects estimating to allocate investment plans utilizing state budget in 2020 according to request of ministries, central and local government authorities, complete affairs above before May 31, 2020.

- Request the Prime Minister to reduce investment plans utilizing state budget in 2019 extending to 2020 from slow projects to projects having good disbursement progress and requiring additional capital for implementation according to request of ministries, central and local government authorities.

- Take charge and cooperate with Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Finance in submitting reports to Prime Minister for consideration and decision on investment in emergency projects for preventing, countering and reducing impact of drought and salt-water intrusion in the south central coast, the central highlands and the Mekong Delta, etc. from state budget provisions in 2020 and other legal funding sources when appropriate to ensure balance capacity of state budget.

- On a monthly basis, publicize facts of disbursement of investment plans utilizing state budget in 2020 of each ministry, central and local government authority on websites of the Government, Ministry of Planning and Investment and mass media.

g) Ministry of Construction:

- Take charge and cooperate with relevant ministries, central and local government authorities in consulting draft resolutions of the Government on dealing with difficulties (with respect to categories within entitlement of the Government) that arise during implementation of Decree No. 68/2019/ND-CP, request the Government to consider and decide within May, 2020; enhance guidance and encourage ministries, central and local government authorities during implementation of Decree No. 68/2019/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with the State Bank of Vietnam and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in reviewing, selecting and consolidating list of unfinished social housing projects which may be continued during 2020 to enable commercial institutions to grant loans as specified in Decree No. 100/2015/ND-CP dated October 20, 2015 of Government on social housing development and management and list of houses serving workers of industrial parks to be granted loans by Vietnam Bank for Social Policy in 2020 and following years.

- Take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in conducting research and developing resolutions of Government on measures for promoting development of low-price commercial housing projects (apartment flats with less than 70m2 whose price does not exceed VND 20 million/m2), present to the Government within the 3rd quarter of 2020.

h) Ministry of Justice shall take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in reviewing issues and overlaps in applicable legislative documents to propose appropriate amendments and especially develop legal framework to enable effective management of payments, electronic payments and peer-to-peer lending; prevent foreign investors from legal avoidance or contributing less than 51% capital to be exempted from registration procedures for foreign investors in projects whose assets are land; request competent authorities to amend Law on Environmental Protection and Land Law.

i) Ministry of Health:

- Take charge and cooperate with Ministry of Industry and Trade and relevant agencies in promoting manufacturing of medical face masks, antiseptic solutions and medical equipment and devices to meet use demands, domestic preparation and export; simplify procedures for appraising and permitting manufacturing, import, export and import conditions of face masks, protective gears and medical devices, etc.

- Take charge and cooperate with relevant ministries and agencies in developing standards and requirements for Covid-19 epidemic management in business operations to protect worker’s health in time of epidemic.

k) Ministry of Culture, Sports and Tourism shall actively develop programs and plans for promoting national tourist activities; direct organization of safe sports competitions; cooperate with tourism industry associations in developing and implementing domestic tourism promotion programs; enhance communicating, publicizing, marketing and developing new products to attract domestic and international tourists (focus on attracting tourists from countries where the epidemic is controlled for the time being); cooperate with Ministry of Finance in initiating Tourism assistance fund.

l) Ministry of Education and Training:

- Take charge and cooperate with provinces in conducting research in adding expenditure on developing common electronic and online lectures to enable education institutions to organize online teaching and learning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Ministry of Information and Communications shall take charge and cooperate with Central Propaganda Commission, ministries, central and local government authorities in directing media and press agencies to promote informing and publicizing Covid-19 epidemic management and support policies on protecting public health; dealing with delivering fake news, causing confusion among the general public; publicize execution of tasks and solutions issued by the Government and Prime Minister to deal with difficulties in business operations, assist the general public, ensure social order and safety and promote disbursement of public investment capital during the Covid-19 epidemic.

n) Ministry of Foreign Affairs:

- Take charge and cooperate with relevant agencies in reviewing and proposing solutions for maintaining and developing external relations, developing specific and appropriate plans and measures for successfully completing tasks of ASEAN Chairmanship 2020, utilizing and reinforcing roles of Vietnam internationally.

- Cooperate with Ministry of Public Security and Ministry of Health in considering issuance of visas for foreign experts, enterprise managers and highly skilled workers in investment and business projects in Vietnam.

o) Ministry of Public Security:

- Take charge and cooperate with provinces in adopting measures for ensuring social security and order and creating stable and secure environment to enable investors and enterprises to operate and manufacture.

- Take charge and cooperate with Ministry of Defense and Ministry of Health in adopting entry procedures for foreign experts, enterprise managers and highly skilled workers who work in investment projects in Vietnam may enter Vietnam to maintain business operations of enterprises.

- Ensure security and safety in economic zones, industrial parks and export-processing zones; ensure safety, prevent discrimination against foreigners living and working in Vietnam.

- Maintain and promote social security and order, suppress crimes and violations, especially those related to narcotics, organized crimes, frauds, murder, theft and snatching.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Instruct affiliated agencies to extend work permits for foreign experts, enterprise managers and highly skilled workers working in enterprises; issue new work permits for foreign experts, enterprise managers, investors and highly skilled workers to replace those who cannot enter or do not enter Vietnam.

- Develop programs for training and enhancing professional levels for workers to support depending on conditions and scenarios during time of epidemic.

q) Commission for the Management of State Capital at Enterprises shall take charge and cooperate with Ministry of Industry and Trade in promoting progress to finish national power projects namely: Thai Binh 2 Thermal Power Plant; Long Phu I Thermal Power Plant, Hau River I Thermal Power Plant, etc.

r) Committee of Ethnic Affairs shall take charge and cooperate with Ministry of Finance in guiding provinces to implement specific socio-economic development schemes in ethnic minority regions and mountainous regions and assist very small ethnic minority socio-economic development schemes according to Decision No. 2085/QD-TTg dated December 31, 2016 and Decision No. 2086/QD-TTg dated December 31, 2016 of Prime Minister.

s) Task forces of Prime Minister for reviewing legislative documents shall expeditiously review difficulties relating to mechanisms, especially investment and business operations, etc., promptly propose measures for revision and development to deal with difficulties in business operations. Take charge and cooperate with Ministry of Finance in reviewing solutions for difficulties in business operations agreed upon by authorities, ensure compliance to regulations and law, entitlement and consistency with balance ability of state budget.

t) Vietnam Fatherland Front, socio-political organizations and the general public shall motivate members and enterprises, enhance monitoring implementation and criticisms against policies and promptly report to the Government and Prime Minister.

u) People’s Committees of provinces or central-affiliated cities:

- Assess impact of the Covid-19 epidemic on economic development and implementation of socio-economic development objectives in 2020 of the provinces/cities; promptly report to People's Councils of the same levels for revision if necessary.

- Actively develop measures and scenarios to guarantee: business operations and assistance for enterprises; provision of goods and supplies, valorization of prices and market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- People’s Committees of provinces where enterprises or projects operate: within 3 days from the date on which written request of diplomatic missions or enterprises and list of individuals permitted for entry into Vietnam (with information on: name, date of birth, nationality, passport number, positions, estimated time of entry, duration and location of stay, work permit number (if any), border checkpoint for entry) are received, issue written response and submit to: immigration authorities (police authorities or national defense authorities) where entry is going to be performed for consideration and entry permission; People’s Committees of provinces and central-affiliated cities where entry is going to be performed and where quarantined is carried out for cooperation, assistance and supervision of quarantine. Experts, enterprise managers, investors and highly skilled workers granted with entry permission must perform joint quarantine under supervision of authorities and medical agencies of provinces where the quarantine is carried out. Local governments where experts operate must perform medical supervision during the specified period with respect to experts who finish their quarantine duration and operate within the provinces.

v) Ministries, central and local government authorities:

- Continue to focus on effectively implementing tasks and solutions for dealing with difficulties in manufacturing, ensure social security, promote investment under conclusions and notice of Politburo, Secretariat, Standing Committee of National Assembly, resolutions of the Government and directives of Prime Minister.

- Focus on selecting and restructuring procedures and electronically enable administrative procedures with great demands and related to many activities of the general public and enterprises that are connected and integrated with National public service portal; issue and implement plans for digitalizing results of administrative procedures during 2020-2025 according to Decree No. 45/2020/ND-CP of the Government; issue verified true electronic copies; develop online payments for financial obligations related to administrative procedures on the National public service portal before June 30, 2020.

- Continue to review and reduce thoroughly administrative procedures that overlap, display difficulties and are unnecessary in business operations within their competence; promote approving dossiers on stagnant investment projects; adopt measures for disciplining and taking serious actions against individuals and groups of individuals with deteriorated professional ethics who deliberately obstruct and corrupt in handling of affairs. Focus on implementing Resolution No. 68/NQ-CP dated May 12, 2020 of Government; expeditiously issue and implement plans for reducing and simplifying regulations related to business operation in 2020.

- Continue to modernize working policies via processing documents digitally, submitting and receiving electronic documents across 4 levels of authorities; step-by-step convert physical operation to data operation according to Decree No. 09/2019/ND-CP; promote online conferences; renovate implementation of single-window system in processing administrative procedures for the general public and enterprises.

- Assign contact points and establish hotlines to receive complaints of the general public and enterprises to promptly deal with or report to competent authorities as per the law. Organize timely receipt and processing of complaints and propositions of the general public and enterprises on the National public service portal and Public service portal of ministries and provinces.

- Heads of ministries, central and local government authorities shall review each task and solution to enable business operations, especially attracting investment for development, promoting processing capacity and dealing with difficulties of business operations to restore and develop the economy.

- Focus on utilizing strengths of local political systems; successfully implement Directive No. 12/CT-TTg dated April 25, 2019 on prevention and counter of black credit crimes to create comfortable, convenient, secure and safe environment for enterprises to operate and manufacture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Before June 30, 2020, complete detailed allocation of investment plans utilizing state budget in 2020 for all projects.

- Focus on promoting implementation and disbursement of 100% of public investment capital for 2020 (including funding sources transferred from previous years).

- Request investors, project managers and contractors to boost construction in combination with safety measures for workers according to regulations and law on epidemic management.

- Issue specific plans and solutions for dealing with difficulties and complaints in compensation, land clearance, bidding, etc., boost construction and project progresses.

- Issue disbursement plans for each investor and request investors to commit to disbursement progress of each project; in case disbursement fails to meet committed progress, consider redirecting capital to projects with good disbursement progress that require additional capital to boost project execution progress; consider transferring project investors within their competence.

- Assign leaders to be responsible for monitoring execution progress of each project, preparing disbursement plans of each project, expediting and promptly dealing with difficulties of each project. Disbursement results of each monitored project shall be the primary basis for assessing performance in 2020. In case of failure to complete disbursement plans according to declared progress, discipline the groups, heads and relevant individuals; in case disbursement results of 2020 fail to reach 100%, do not consider performance of heads, project investors and relevant individuals in 2020.

- Direct investors to complete recalling advances, pay basic unsettled construction debts of projects assigned with plans within 2020 in May, 2020; until the end of August, 2020, disburse all capital transferred from 2018, 2019 and 2020; complete procedures for investing in large-scale projects no later than the end of June, 2020; follow procedures for finishing payments of project investment capital within 4 days from the date on which completion inspection is conducted as per the law.

- Actively review and adjust investment plans utilizing state budget in 2020 and report to competent authorities to adjust investment plans utilizing state budget in 2019 extending into 2020 of slow projects to other projects with good disbursement progress that require additional capital to boost implementation progress and commencement date.

- Organize examination and supervision of plan implementation. Take serious and timely actions against organizations, individuals, heads and public officials who violate regulations and law, deliberately obstruct, compromise and delay progress of assignment, implementation and disbursement of public investment capital plans. Promptly replace public officials with poor capacity, levels or deteriorated professional ethics that cause corruption, misconducts or manipulation in management of public investment capital and bidding.  Stringently deal with misconducts in management of public investment such as collusive practice, frauds, obstruction or illegal intervention, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministry of Finance:

a) Take charge and cooperate with Ministry of Justice, relevant ministries and agencies in developing decrees of Government on amendments or replacement of regulations under relevant decrees following shortened procedures to create legal parameter to implement regulations under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution, ensure timeliness, openness and transparency and only assist victims of the Covid-19 epidemic and do not assist individuals who do not participate voluntarily.

b) Take charge and cooperate with ministries, central and local government authorities in reviewing and requesting the Prime Minister in deciding on regulations on reducing land rents under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution.

c) Instruct ministries, central and local government authorities in implementing regulations on cutting and removing expenditure on conferences, domestic and international work trips and save recurrent expenditure under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution.

d) Provide guidelines for accounting donations and aids in Covid-19 epidemic management activities in reasonable expenditure which is deducted when calculating corporate income tax under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution.

dd) Take charge and cooperate with Ministry of Justice, relevant ministries and agencies in completing documents following shortened procedures, reporting to Prime Minister before acting Prime Minister and representing the Government to submit reports to Standing Committee of National Assembly on regulations under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution.

e) Take charge and cooperate with Ministry of Justice in completing documents, report to Prime Minister before Ministry of Justice and Ministry of Finance acting Prime Minister and representing the Government to report to Standing Committee of National Assembly and National Assembly on addition to law and ordinance development programs in 2020 and contents of Draft Resolution of National Assembly on reducing 30% of payable corporate income tax in 2020 of small and very-small enterprises.

2. Ministry of Transport:

a) Cooperate with Ministry of Finance in guiding and organizing implementation of policies on price of aviation services under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution to ensure openness, transparency and provision of assistance for victims of the Covid-19 epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministry of Planning and Investment:

a) Providing guidelines for implementing loan policies from medium and small enterprise development fund under Subsection a Point 1 Section II of this Resolution while ensuring timeliness, openness and transparency.

b) Act Prime Minister, represent the Government to report to Standing Committee of National Assembly to assign the Government to adjust investment plans using central government budget in 2020 of ministries, central and local government authorities to stay within total central government budget for 2020 decided by National Assembly under Subsection d Point 2 Section II of this Resolution.

4. Ministry of Natural Resources and Environment shall take charge and cooperate with Ministry of Justice, relevant ministries and agencies in completing documents, reporting to Prime Minister before acting Prime Minister and representing the Government to submit reports to Standing Committee of National Assembly on regulations under Subsection b Point 2 Section II of this Resolution.

5. Ministry of Construct shall take charge and cooperate with ministries, relevant ministries and agencies in acting Prime Minister and representing the Government to submit reports to Standing Committee of National Assembly on regulations under Subsection e Point 2 Section II of this Resolution.

6. State Bank of Vietnam shall develop plans for effective implementation of regulations under Subsection b Point 3 Section II of this Resolution.

7. Office of the Government:

- Expedite ministries and local governments to implement solutions relating to cutting regulations related to business operations, follow administrative procedures digitally, receive and process complaints and propositions of the general public and enterprises on National public service portal, renovate working policies and methods in affairs of national administrative agencies under Subsection v Point 3 Section II of this Resolution.

- Take charge and cooperate with Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice, relevant agencies and local governments in developing pilot schemes for implementation of single-window system and inter-agency single-window system in processing administrative procedures while striving to improve service quality, regardless of administrative division, improving application of information and technology, reducing travel time, social expenditure and creating advantages for the general public and enterprises to propose Prime Minister in the 1st quarter of 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Ministries, central and local government authorities shall focus on exhaustively implementing tasks and solutions under Subsection b Point i and Point 3 Section II of this Resolution, expeditiously develop specific programs and action plans and direct agencies, entities, officials, public officials under management to implement; successfully instruct, publicize and inform enterprises and the general public about policies, mechanisms and solutions under this Resolution; do not pledge, obstruct or disturb the general public and enterprises; actively cooperate with ministries and relevant agencies in dealing with difficulties. Regularly examine, expedite and adopt strict measures to take actions against individuals and groups of individuals causing difficulties, disturbance, tardiness and/or lack of responsibilities in executing affairs.

10. Ministers, heads of ministerial agencies, Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities, Chairpersons of Boards of Members, General Directors of state-owned groups and corporations are responsible to the Government and Prime Minister for implementation and results of this Resolution./.

 

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56.392

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!