Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 76/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191081 văn bản

1

Nghị định 76/2001/NĐ-CP về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

76/2001/ND-CP,Nghị định 76 2001,Chính phủ,Sản xuất thuốc lá,Kinh doanh thuốc lá,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 22/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Thông tư 01/2002/TT-BCN hướng dẫn Nghị định 76/2001/NĐ-CP về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá do bộ công nghiệp ban hành

26 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2002/TT-BCN NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ Căn cứ Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001của chính phủ về

Ban hành: 26/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

76/2020/ND-CP,Nghị định 76 2020,Chính phủ,Cấp thu hồi hủy giá trị sử dụng giấy thông hành,Thủ tục hủy giá trị sử dụng giấy thông hành,Đối tượng thu hồi giấy thông hành,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

4

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

76/2019/ND-CP,Nghị định 76 2019,Chính phủ,Chính sách cán bộ,Cán bộ công viên chức ,Người hưởng lương lực lượng vũ trang,Lực lượng vũ trang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

5

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

76/2018/ND-CP,Nghị định 76 2018,Chính phủ,Chuyển giao công nghệ,Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ,Hoạt động chuyển giao công nghệ,Công nghệ thông tin,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

6

Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

76/2017/ND-CP,Nghị định 76 2017,Chính phủ,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Trợ cấp hàng tháng,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

7

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

76/2015/ND-CP,Nghị định 76 2015,Chính phủ,Kinh doanh bất động sản,Luật kinh doanh bất động sản,Hướng dẫn luật bất động sản,Hợp đồng mẫu,Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở,Hợp đồng mua bán nhà ở ,Nhà ở hình thành trong tương lai,Dự án bất động sản,Doanh nghiệp,Thương mại,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

8

Nghị định 76/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi

76/2014/ND-CP,Nghị định 76 2014,Chính phủ,Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí ,Pháp lệnh quản lý vật liệu nổ ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

9

Nghị định 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

76/2013/ND-CP,Nghị định 76 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

10

Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo

76/2012/ND-CP,Nghị định 76 2012,Chính phủ,Hướng dẫn Luật tố cáo,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

11

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2020,Chính phủ,Xác định địa giới hành chính Hòa Bình Ninh Bìn,Xác định địa giới hành chính do lịch sử để lại,Địa giới hành chính giữa Hòa Bình và Ninh Bình,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

12

Nghị định 76/2010/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

76/2010/ND-CP,Nghị định 76 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Xử phạt vi phạm hành chính,Sản xuất kinh doanh rượu,Sản xuất kinh doanh thuốc lá ,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

13

Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

76/2009/ND-CP,Nghị định 76 2009,Chính phủ,Chế độ tiền lương cán bộ,Lương cán bộ công chức vũ trang,Sửa đổi,Bổ sung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 76/2009/NĐ-CP

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

14

Nghị định 76/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đặc xá

76/2008/ND-CP,Nghị định 76 2008,Chính phủ,Luật Đặc xá,Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá,Hồ sơ đề nghị đặc xá,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 76/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2008

15

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2018,Chính phủ,Phòng chống thiên tai ,Công tác phòng chống thiên tai ,Thiên tai,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

16

Nghị định 76/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

SỐ: 76/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

17

Nghị định 76/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

76/2006/NĐ-CP Hà nội, ngày 2 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76/2006/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quốc tịch ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn cứ Pháp

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

18

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2017 về gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2017,Chính phủ,Hoạt động xuất khẩu ,Xác nhận hoạt động xuất khẩu,Hạch toán phụ thuộc,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

19

Nghị định 76/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76/2005/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN ĐẮK TÔ VÀ THÀNH LẬP HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2016 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 03/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49