Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 726/NQ-UBTVQH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31126 công văn

1

Công văn 885/UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 885/UBTVQH13 V/v: Thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Chính phủ Thực hiện quy định tại khoản 8 Điều 74 của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

2

Công văn 1129/UBTVQH13-PL năm 2016 hướng dẫn Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

1129/UBTVQH13-PL,Công văn 1129 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn luật,Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội,Hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ,Công tác bầu cử đại biểu quốc hội,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

3

Công văn 1072/UBTVQH13-CTDB năm 2016 điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

của cả nước, quyết định ban hành Nghị quyết số 1075/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 3 năm 2016 Điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo đó, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lạng

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

4

Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB năm 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

1041/UBTVQH13-CTDB,Công văn 1041 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu ,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV ,Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

5

Công văn 789/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

789/UBTVQH13-CTDB,Công văn 789 2014,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Lấy phiếu tín nhiệm,Quy trình lấy phiếu tín nhiệm,kết quả lấy phiếu tín nhiệm ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

6

Công văn 739/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 hướng dẫn bổ sung vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

739/UBTVQH13-CTDB,Công văn 739 2014,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Lấy phiếu tín nhiệm,kết quả lấy phiếu tín nhiệm ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

7

Công văn 717/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 717/UBTVQH13-CTĐB V/v lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Ngày 7/3/2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có công văn số 606/UBTVQH13-CTĐB gửi Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đề

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

8

Công văn 449/UBTVQH13-CTĐB năm 2013 tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

449/UBTVQH13-CTDB,Công văn 449 2013,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,bỏ phiếu tín nhiệm 2013,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/UBTVQH13-CTĐB Tài liệu tham

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

9

Công văn 258/UBTVQH13-TCNS về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

258/UBTVQH13-TCNS,Công văn 258 2012,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Dự án thành phần,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giai đoạn 2011 - 2015,Thời gian thực hiện ,Mục tiêu nhiệm vụ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

10

Công văn 726/BYT-DP năm 2021 về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế ban hành

726/BYT-DP,Công văn 726 2021,Bộ Y tế,Xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương,Khai báo người về từ ổ dịch tại Hải Dương Quảng Ninh,Tổ chức khai báo xét nghiệm người về từ ổ dịch,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

11

Công văn 726/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

726/CT-TTHT,Công văn 726 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn điện tử ,Hóa đơn bán hàng hóa,Hóa đơn đặt in ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

12

Công văn 726/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

726/BKHCN-DTG,Công văn 726 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nhập khẩu máy móc thiết bị,Nhập khẩu máy móc thiết bị cũ,Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ,Xuất nhập khẩu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

13

Công văn 1290/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1290/VPCP-KTTH,Công văn 1290 2012,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1290/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

14

Công văn 726/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

726/CT-TTHT,Công văn 726 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thuế giá trị gia tăng,Dịch vụ xuất khẩu,Hoàn thuế hàng hoá dịch vụ xuất khẩu,Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu,Thanh toán qua ngân hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

15

Công văn 9736/BKHĐT-TH năm 2016 rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư đã được duyệt cho: - Các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi tại Phụ lục số 3 Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016. - Dự án Di dân tái định thủy điện Sơn

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

16

Công văn 726/QLCL-TTPC năm 2015 rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

726/QLCL-TTPC,Công văn 726 2015,Thống kê thủ tục hành chính,Rà soát thống kê thủ tục hành,Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

17

Công văn 726/BHXH-THU năm 2015 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------------- Số: 726/BHXH-THU V/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM. Căn cứ Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2014), thì kể từ ngày 01/01/2015, người lao động làm việc theo

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

18

Công văn 726/TCT-CS năm 2015 về thuế đối với vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

726/TCT-CS V/v thuế đối với vận tải quốc tế Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Logistics Xuyên Đại Dương (Địa chỉ: Lầu 5, Mekong Tower, Số 235-241 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM) Tổng

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

19

Công văn 726/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

726/TCT-CS,Công văn 726 2014,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 726/TCT-CS V/v: Chính sách thuế

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

20

Công văn 726/CT-TTHT năm 2014 về kê khai hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

726/CT-TTHT,Công văn 726,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Kê khai hóa đơn điều chỉnh,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 726

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250