Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 789/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 789/UBTVQH13-CTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/UBTVQH13-CTĐB
Về việc tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi tỉnh, thành phố;

 

Thực hiện Thông báo số 169-TB/TW ngày 19/6/2014 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm; Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã quyết định việc lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục được thực hiện đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và kỳ họp cuối năm nay của Hội đồng nhân dân.

Để làm tốt công tác này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có một số văn bản hướng dẫn địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 35/2012/QH13. Nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số việc sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu Hội đồng nhân dân nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được Hội đồng nhân dân bầu một cách thật dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác;

2. Hướng dẫn, yêu cầu các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đến từng đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân nêu ra;

3. Việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục; bảo đảm để đại biểu Hội đồng nhân dân có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm; kiểm soát tốt tình hình tiếp nhận thông tin, không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin đến với đại biểu không đúng với quy định của Nội quy kỳ họp.

4. Việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa rất quan trọng. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra.

5. Trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả gửi về Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b/c);
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc TW (phối hợp chỉ đạo);
- Lưu HC, CTĐB.
- Số e-Pas: 82374

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 789/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179