Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 54/2009/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54812 công văn

1

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/CP-QHQT V/v Đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

2

Công văn 9436/QLD-KD năm 2017 thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9436/QLD-KD V/v thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

3

Công văn 4242/QLD-KD năm 2019 về chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4242/QLD-KD V/v chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

4

Công văn 3750/VPCP-QHQT năm 2018 về tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu về Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: Bộ Y tế Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp ông Bruno Angelet, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam trao đổi một số vấn đề liên quan đến Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và Thông tư số

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

5

Công văn 4338/QLD-PCD năm 2018 về thi hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4338/QLD-PCD V/v thi hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

6

Công văn 945/BYT-QLD năm 2018 về thực hiện Luật dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 945/BYT-QLD V/v thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

7

Công văn 20297/QLD-GT năm 2017 về triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20297/QLD-GT V/v Triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

8

Công văn 54/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

9

Công văn 54/BXD-KTQH về trả lời vướng mắc khi triển khai Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/BXD-KTQH V/v trả lời các vướng mắc khi triển khai Luật QHĐT và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

10

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

11

Công văn 6725/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu xe máy chuyên dùng phải kiểm tra chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan"; c) Trường hợp chủ hàng không xuất trình hàng hóa hoặc kéo dài thời gian xuất trình hàng hóa cho cơ quan kiểm tra: chủ hàng đã vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

12

Công văn 1365/BXD-KTXD tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1365/BXD-KTXD V/v: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh số 112/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1670/BCA-V28 V/v hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

14

Công văn 7587/VPCP-KTN về Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2009/NĐ-CP và 24/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7587/VPCP-KTN V/v Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

15

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 418/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

16

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

kỹ thuật)” phải thực hiện thủ tục nhập khẩu. 2. Đề nghị Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh để nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

17

Công văn 6417/TCHQ-PC trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

đưa hàng hóa đến kiểm tra nhà nước về chất lượng là vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm. Hành vi này có thể bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi bằng Nghị định số

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

18

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 459/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

19

Công văn 398/BXD-TTr giải đáp vướng mắc triển khai Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 398/BXD-TTr V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 3

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

20

Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3181/BVHTTDL-PC V/v Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.220.93