Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1365/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 14/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1365/BXD-KTXD
V/v: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh số 112/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Điều 52 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Điều 31 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện và chuẩn bị dự thảo trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định này.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/8/2012. Nội dung báo cáo tập trung vào những vấn đề cơ bản như Phụ lục kèm theo văn bản này.

Trong thời gian tới (tháng 9, 10/2012), Bộ Xây dựng sẽ tổ chức 01 hội nghị tập huấn, trao đổi, đánh giá tổng kết việc thực hiện 02 Nghị định nêu trên. Những phản ánh của Quý cơ quan qua nội dung báo cáo sẽ được trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Thời gian chính thức tổ chức và mời Quý cơ quan tham dự hội nghị sẽ được thông báo sau.

Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
Vụ KTXD (Th).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 1365/BXD-KTXD ngày 14/8/2012)

I. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo những nội dung cơ bản như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP tại địa phương, ngành, đơn vị ra sao? Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Nghị định? Đánh giá chung về những mặt được, những điểm còn tồn tại so với trước khi ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

2. Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về quản lý hợp đồng xây dng ở địa phương, ngành, đơn vị theo quy định của Nghị định gặp thuận lợi, khó khăn gì? (trong việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy định của Nghị định, trong việc giải quyết những phát sinh ...).

3. Theo quy định của Nghị định thì quá trình quản lý, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng hiện nay được thực hiện ra sao? Có thuận lợi, vướng mắc gì?

4. Những vướng mắc của Chủ đầu tư, Nhà thầu trong quá trình thực hiện quản lý hợp đồng theo quy định tại Nghị định?

5. Những tồn tại, bất cập khi thực hiện các quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định tại địa phương, ngành, đơn vị và nguyên nhân của những tồn tại đó? Tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

5.1. Về giá hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng.

5.2. Về quản lý tiến độ, quản lý chất lượng hợp đồng.

5.3. Về thanh toán, quyết toán hợp đồng.

5.4. Về tranh chấp và xử lý tranh chấp hợp đồng.

5.5. Về việc áp dụng mẫu hợp đồng.

5.6. Những nội dung tồn tại, vướng mắc khác.

6. Đề xuất những nội dung cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện trong Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

7. Những nội dung kiến nghị khác ngoài các nội dung nêu trên.

II. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản chi phí đầu tư xây dựng công trình theo những nội dung cơ bản sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP tại địa phương, ngành, đơn vị ra sao? Đánh giá chung về những mặt được, những điểm còn tồn tại so với trước khi ban hành Nghị định.

2. Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ở địa phương, ngành, đơn vị theo quy định của Nghị định gặp thuận lợi, khó khăn gì? (trong việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy định của Nghị định, trong việc giải quyết những phát sinh ...).

3. Những vướng mắc của Chủ đầu tư, Nhà thầu trong quá trình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định?

4. Những thuận lợi khi thực hiện Nghị định? Những tồn tại, bất cập khi thực hiện các quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định tại địa phương, ngành, đơn vị và nguyên nhân của những tồn tại đó? Tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

4.1. Về xác định và điều chỉnh tổng mức đu tư.

4.2. Về lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

4.3. Về lập và quản lý định mức xây dựng.

4.4. Về lập và quản lý giá, đơn giá xây dng.

4.5. Về việc xây dựng, công bố và áp dụng chỉ số giá xây dựng.

4.6. Về điều kiện năng lực của kỹ sư định giá, tổ chức tư vấn quản lý chi phí.

4.7. Về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

4.8. Những vấn đề tồn tại, vướng mắc khác.

5. Đề xuất những nội dung cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

6. Những nội dung kiến nghị khác ngoài các nội dung nêu trên.

Ghi chú:

- Những vướng mắc, bất cập khác đề nghị phản ánh chi tiết trong báo cáo.

- Trong báo cáo đề nghị làm rõ những vấn đề nêu trên theo 2 nguồn vốn: vốn Ngân sách Nhà nước (TW và địa phương) và vốn ODA.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng (ĐT: 04 39760271 máy lẻ 339)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1365/BXD-KTXD ngày 14/08/2012 tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.738

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!