Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9436/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 05/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9436/QLD-KD
V/v thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: ……………………………………..

Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Điều 91 của Nghị định có quy định vhoạt động của các cơ sở có quyn nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (cơ sở có vn đầu tư nước ngoài - FIE) phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Đtriển khai quy định này, Cục Quản lý Dược đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế và đã tổ chức nhiều cuộc họp với các công ty để trao đổi, xác định giải pháp phù hợp nht các công ty tuân thủ với quy định của Nghị định.

Theo kết quả của cuộc họp giữa Bộ Y tế và Tiểu ban dược phẩm (Pharma Group) thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) ngày 04/7/2017, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, ci mở về quy định của Nghị định, cam kết của Việt Nam về quyền kinh doanh dược phẩm trong các Hiệp định thương mại tự do, những vi phạm của cơ sở FIE trong quá trình hoạt động, các biện pháp có thể để các công ty có thể điều chnh mà không ảnh hưởng đến đầu tư của các cơ sở.

Cục Quản lý Dược đề nghị các công ty khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu kỹ Nghị định 54/2017/NĐ-CP để thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định

- Đề xuất cụ thể việc điều chỉnh hoạt động không phù hợp với quy định của Nghị định của các công ty thành viên

- Báo cáo nội dung, thành phần, thời gian tổ chức hội thảo như Công ty đề xuất liên quan đến triển khai thực hiện Điều 91 của Nghị định, gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/7/2017 để Cục Quản lý Dược tng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Quản lý Dược sẽ tạo mọi điều kiện để Công ty điều chỉnh các hoạt động đảm bảo phù hợp với quy định, không ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư, cung ứng thuốc của các công ty đa quốc gia (MNC) vào Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ tr
ưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các thành viên Pharma Group (Eurocham);
- Lưu: VT, KD, PCHN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9436/QLD-KD ngày 05/07/2017 thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74