Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4653/TCHQ-KTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5714 văn bản

1

Thông báo 4653/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo - Bơ đậu phộng do Tổng cục Hải quan ban hành

4653/TB-TCHQ,Thông báo 4653,Tổng cục Hải quan,Hàng hoá xuất nhập khẩu,Bơ đậu phộng ,Phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu,Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

2

Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

4653/QD-UBND,Quyết định 4653 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4653/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

3

Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

4653/QD-UBND,Quyết định 4653 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính,Sở Y tế,Chức năng quản lý,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

4

Quyết định 4653/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 về phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4653/QD-BNN-KHCN,Quyết định 4653 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sản phẩm quốc gia ,Phát triển sản phẩm quốc gia ,Chất lượng cao,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

5

Quyết định 4653/QĐ-BNN-CN năm 2015 về Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4653/QD-BNN-CN,Quyết định 4653 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình thực hành chăn nuôi tốt ,Chứng nhận VietGAHP,Chăn nuôi bò sữa an toàn ,Chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

6

Kế hoạch 4653/KH-UBND năm 2011 thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" do thành phố Hải Phòng ban hành

4653/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4653/KH-UBND Hải Phòng, ngày 11 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 11/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

7

Chỉ thị 2561/2006/TCHQ-KTTT về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

2561/2006/TCHQ-KTTT, Chỉ thị 2561, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2561/2006/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 CHỈ THỊ

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2006

8

Quyết định 58 TCHQ/QĐ/KTTT năm 2005 về quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

58TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 58TCHQ 2005,Tổng cục Hải quan,Quy trình miễn thuế,Giảm thuế nhập khẩu,Xét miễn thuế,Giảm thuế xuất nhập khẩu,Hoàn thuế xuất nhập khẩu,Không thu thuế xuất nhập khẩu,Giảm thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

9

Quyết định 985/TCHQ/QĐ-KTTT năm 2004 về quy chế xử lý thông tin trong hệ thống GTT22 tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

985/TCHQ/QD-KTTT,Quyết định 985,Tổng cục Hải quan,Quy chế xử lý thông tin trong GTT22,Xử lý thông tin trong hệ thống GTT22 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

10

Quyết định 1795/TCHQ/QĐ/KTTT năm 2003 ban hành quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1795/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1795 2003,Tổng cục Hải quan,Hệ thống thông tin dữ liệu,Giá tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1795/TCHQ/QĐ/KTTT

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

11

Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT ban hành Quy chế kiểm tra, xác định trị giá tính thuế của cơ quan hải quan theo Thông tư 118/2003/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1774/TCHQ/QD/KTTT, Quyết định 1774, Tổng cục Hải quan, Giá tính thuế, Hải quan, Quy chế, Kiểm tra, Xác định, Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1774/TCHQ/QĐ/KTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 29/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

12

Quyết định 1723/TCHQ/QĐ/KTTT về tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

1723/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1723 2003,Tổng cục Hải quan,Tờ khai trị giá tính thuế,Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu,Hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu,Hướng dẫn khai báo thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

13

Quyết định 1582 TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chi tiêu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2004 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1582TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1582TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1582 TCHQ/QĐ/KTTT

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

14

Quyết định 1106/TCHQ/QĐ-KTTT năm 2003 về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2003 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1106/TCHQ/QD-KTTT, Quyết định 1106, Tổng cục Hải quan, Chỉ tiêu năm 2003, Thu thuế xuất nhập khẩu 2003, Thuế xuất nhập khẩu 2003, Hàng hóa xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1106/TCHQ/QĐ-KTTT Hà Nội, ngày 5

Ban hành: 05/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

15

Quyết định 522/TCHQ/QĐ/KTTT về quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

522/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 522,Tổng cục Hải quan,Giá tính thuế,Hệ thống thông tin dữ liệu,Dữ liệu giá tính thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

16

Quyết định 2685/TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2003 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2685/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 2685 2002,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất nhập khẩu,Chỉ tiêu kế hoạch,Chỉ tiêu năm 2003,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

17

Thông tư 12-TCHQ/KTTT-1996 hướng dẫn tạm thời Nghị định 97/CP-1995 thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Tổng Cục Hải Quan ban hành

12-TCHQ/KTTT,Thông tư 12-TCHQ 1996,Tổng cục Hải quan,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TCHQ/KTTT

Ban hành: 09/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

18

Quyết định 07/TCHQ/KTTT năm 1996 sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

07/TCHQ/KTTT,Quyết định 07 1996,Bộ Tài chính,Kế toán thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/TCHQ/KTTT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 25/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Thông tư 133 TCHQ/KTTT-1995 hướng dẫn miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

133TCHQ/KTTT,Thông tư 133TCHQ 1995,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Hàng hóa phục vụ khai thác dầu khí,Hàng hóa phục vụ thăm dò dầu khí,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

20

Quyết định 111-TCHQ/KTTT năm 1995 ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng do Tổng cục Hải quan ban hành

111-TCHQ/KTTT, Quyết định 111-TCHQ, Tổng cục Hải quan, Thu thuế hàng hóa, Xuất nhập khẩu, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-TCHQ/KTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1995 QUYẾT

Ban hành: 16/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.174.30