Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3540/SVHTTDL-QLVH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2072 văn bản

1

Quyết định 3540/QĐ-UBND năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3540/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 25 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

2

Báo cáo 95/BC-SVHTTDL năm 2016 rà soát, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/BC-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2016 BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐỀ

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

3

Quyết định 277/QĐ-SVHTTDL năm 2016 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/QĐ-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

4

Kế hoạch 24/KH-SVHTTDL năm 2016 ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/KH-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2016 KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

5

Kế hoạch 25/KH-SVHTTDL năm 2016 thực hiện nhiệm vụ công tác Văn thư, Lưu trữ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/KH-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

6

Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/BC-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

7

Quyết định 667/QĐ-SVHTTDL năm 2015 về Danh mục hồ sơ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 667/QĐ-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

8

Báo cáo 293/BC-SVHTTDL năm 2015 tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/BC-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

9

Quyết định 3540/QĐ-BTNMT năm 2015 về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3540/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

10

Quyết định 151/QĐ-SVHTTDL năm 2015 về quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-SVHTTDL Bắc Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

11

Quyết định 3540/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3540/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

12

Quyết định 3540/QĐ-BNN-KH năm 2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 64/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3540/QĐ-BNN-KH Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

13

Kế hoạch 49/KH-SVHTTDL năm 2013 phát triển thể dục thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2015 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ban hành

UBND TỈNH CÀ MAU SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/KH-SVHTTDL Cà Mau, ngày 06 tháng 06 năm 2013 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

14

Kế hoạch 03/KH-SVHTTDL tổng thể việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (giai đoạn 2013 - 2015)

UBND TỈNH CÀ MAU SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/KH-SVHTTDL Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2013 KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỀ VIỆC

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

15

Quyết định 227/QĐ-SVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch các hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 10 do Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 227/QĐ-SVHTTDL Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

16

Quyết định 30/QĐ-SVHTTDL năm 2010 thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/QĐ-SVHTTDL Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 27/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2010

17

Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng tạm thời bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 23/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

18

Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL năm 2009 ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1419/QĐ-SVHTTDL Hạ Long, ngày 07 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

19

Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL năm 2008 về công việc giải quyết theo cơ chế một cửa do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 595/QĐ-SVHTTDL Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

20

Thông báo 3540/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 7 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3540/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68