Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2739/TCHQ-KTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5719 văn bản

1

Thông báo 2739/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm chức năng do Tổng cục Hải quan ban hành

2739/TB-TCHQ,Thông báo 2739,Tổng cục Hải quan,Bảng phân loại hàng hóa,Hướng dẫn phân loại hàng hoá ,Phân loại hàng hoá,Phân loại hàng hoá nhập khẩu,Phân loại hàng hoá xuất khẩu ,Phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

2

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

2739/QD-UBND,Quyết định 2739 2019,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2739/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 11 năm 2019 QUYẾT

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

3

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

2739/QD-UBND,Quyết định 2739 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2739/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

4

Kế hoạch 2739/KH-UBND năm 2017 phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

2739/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2739/KH-UBND Bình Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

5

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Long

2739/QD-UBND,Quyết định 2739 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2739/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

6

Quyết định 2739/QĐ-BTC năm 2015 kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Tài chính

2739/QD-BTC,Quyết định 2739 2015,Bộ Tài chính,Phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Lĩnh vực tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

7

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

2739/QD-UBND,Quyết định 2739 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2739/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10

Ban hành: 16/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

8

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

2739/QD-UBND,Quyết định 2739 2009,Tỉnh Cao Bằng,Bổ sung bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2739/QĐ-UBND Cao Bằng,

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

9

Thông báo 2739/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về thi công vượt lũ công trình đầu mối hồ chứa nước Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2739/TB-BNN-VP,Thông báo 2739,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thi công vượt lũ,Kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng,Hồ chứa nước Đá Hàn,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

10

Quyết định 2739/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2739/QD-UBND,Quyết định 2739 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Rà soát văn bản pháp luật,Hệ thống hóa văn bản pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2739

Ban hành: 27/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2008

11

Quyết định 2739/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ “Đề xuất mực nước thiết kế mùa cạn của đoạn sông Hồng từ Sơn Tây đến cống Xuân Quan” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2739/QD-BNN-TCTL,Quyết định 2739 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thành lập,Hội đồng Khoa học Công nghệ, Bảng giá cây đứng gỗ tròn,Đề xuất mực nước thiết kế mùa cạn ,Sông Hồng từ Sơn Tây ,Cống Xuân Quan,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2010

12

Chỉ thị 2561/2006/TCHQ-KTTT về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

2561/2006/TCHQ-KTTT, Chỉ thị 2561, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2561/2006/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 CHỈ THỊ

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2006

13

Quyết định 58 TCHQ/QĐ/KTTT năm 2005 về quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

58TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 58TCHQ 2005,Tổng cục Hải quan,Quy trình miễn thuế,Giảm thuế nhập khẩu,Xét miễn thuế,Giảm thuế xuất nhập khẩu,Hoàn thuế xuất nhập khẩu,Không thu thuế xuất nhập khẩu,Giảm thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

14

Quyết định 985/TCHQ/QĐ-KTTT năm 2004 về quy chế xử lý thông tin trong hệ thống GTT22 tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

985/TCHQ/QD-KTTT,Quyết định 985,Tổng cục Hải quan,Quy chế xử lý thông tin trong GTT22,Xử lý thông tin trong hệ thống GTT22 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

15

Quyết định 1795/TCHQ/QĐ/KTTT năm 2003 ban hành quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1795/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1795 2003,Tổng cục Hải quan,Hệ thống thông tin dữ liệu,Giá tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1795/TCHQ/QĐ/KTTT

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

16

Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT ban hành Quy chế kiểm tra, xác định trị giá tính thuế của cơ quan hải quan theo Thông tư 118/2003/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1774/TCHQ/QD/KTTT, Quyết định 1774, Tổng cục Hải quan, Giá tính thuế, Hải quan, Quy chế, Kiểm tra, Xác định, Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1774/TCHQ/QĐ/KTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 29/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

17

Quyết định 1723/TCHQ/QĐ/KTTT về tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

1723/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1723 2003,Tổng cục Hải quan,Tờ khai trị giá tính thuế,Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu,Hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu,Hướng dẫn khai báo thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

18

Quyết định 1582 TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chi tiêu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2004 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1582TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 1582TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1582 TCHQ/QĐ/KTTT

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

19

Quyết định 1106/TCHQ/QĐ-KTTT năm 2003 về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2003 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1106/TCHQ/QD-KTTT, Quyết định 1106, Tổng cục Hải quan, Chỉ tiêu năm 2003, Thu thuế xuất nhập khẩu 2003, Thuế xuất nhập khẩu 2003, Hàng hóa xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1106/TCHQ/QĐ-KTTT Hà Nội, ngày 5

Ban hành: 05/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

20

Quyết định 522/TCHQ/QĐ/KTTT về quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

522/TCHQ/QD/KTTT,Quyết định 522,Tổng cục Hải quan,Giá tính thuế,Hệ thống thông tin dữ liệu,Dữ liệu giá tính thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200