Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2325/2004/QD-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207322 văn bản

1

Quyết định 2325/2004/QĐ-UB quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2325/2004/QD-UB,Quyết định 2325 2004,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/2004/QĐ-UB

Ban hành: 07/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

2

Quyết định 06/2019/-UBND Bãi bỏ Quyết định 2325/2004/QĐ-UB quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

06/2019/QD-UBND,Quyết định 06 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bãi bỏ bảng giá cước vận chuyển hàng hóa Vũng Tàu,Bãi bỏ Quyết định 2325/2004/QĐ-UB Vũng Tàu,Bảng giá cước vận chuyển hàng hoá vật liệu Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

3

Quyết định 2325/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đakrông,Quy hoạch sử dụng đất huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

4

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2020,Tỉnh Bến Tre,Cơ khí chế tạo phục vụ phát triển nông nghiệp,Danh mục sản phẩm phát triển nông nghiệp Bến Tre,Sản phẩm phát triển nông nghiệp hỗ trợ đầu tư Bến Tre,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

5

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

6

Quyết định 2325/QĐ-BCT năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ cho mục đích gia dụng do Bộ Công thương ban hành

2325/QD-BCT,Quyết định 2325 2019,Bộ Công thương,Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm bình đun nước nóng,Hướng dẫn hiệu suất bình đun nước nóng,Dán nhãn năng lượng đối với bình đun nước nóng BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

7

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2017,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/QĐ-UBND Long An, ngày 22 tháng 6 năm 2017  

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

8

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2016 Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2016,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

9

Quyết định 2325/QĐ-BTNMT năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2325/QD-BTNMT,Quyết định 2325 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/QĐ-BTNMT Hà Nội,

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

10

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thành phố Cần Thơ

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2014,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

11

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Đồng Nai

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2014,Tỉnh Đồng Nai,Tổ chức và hoạt động,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

12

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2013,Tỉnh Cao Bằng,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Công bố thủ tục hành chính bổ sung,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

13

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2013,Thành phố Hải Phòng,Thu phí sử dụng lề đường,Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

14

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2012,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính Bến Tre,Thủ tục hành chính Bến Tre mới ,Thủ tục hành chính mới ,Sửa đổi bổ sung,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

15

Quyết định 2325/QĐ-TĐC năm 2012 về Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

2325/QD-TDC,Quyết định 2325 2012,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Kinh doanh vàng,Triển khai Nghị định 24/2012/NĐ-CP ,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

16

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2010 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2010,Tỉnh Bến Tre,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2325/QĐ-UBND Bến Tre,

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

17

Quyết định 2325/QĐ-BTC năm 2009 hỗ trợ kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2325/QD-BTC,Quyết định 2325 2009,Bộ Tài chính,Hỗ trợ kinh phí xúc tiến du lịch ,Quảng bá hình ảnh Việt Nam ,Kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

18

Quyết định 2325/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 tiếp nhận tài trợ và phê duyệt dự toán chi tiết hoạt động tập huấn cấp nước an toàn do WHO tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2325/QD-BNN-HTQT,Quyết định 2325 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phê duyệt dự toán,Tập huấn cấp nước an toàn ,WHO tài trợ ,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

19

Thông báo 2325/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Kem dưỡng giữ ẩm da do Tổng cục Hải quan ban hành

2325/TB-TCHQ,Thông báo 2325 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Mặt hàng mỹ phẩm ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

20

Quyết định 2325/2005/QĐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường Lý Ðạo Thành và xây dựng Khu tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÝ ÐẠO THÀNH VÀ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÝ ÐẠO THÀNH - THỊ XÃ BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004; số

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192
server251