Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2325/QĐ-BTC năm 2009 hỗ trợ kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2325/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 25/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2325/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ KINH PHÍ XÚC TIẾN DU LỊCH QUỐC GIA QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH VIỆT NAM TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH BBC QUỐC TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ công văn số 14263/BTC-NSNN ngày 26/112008 của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ chương trình xúc tiến du lịch quốc gia;

- Căn cứ công văn số 1674/VPCP-KTTH ngày 18/3/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 6994/BTC-TCDN ngày 1915/2009 của Bộ Tài chính về kinh phí quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế;

- Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-BVHTTDL ngày 8/9/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt quyết toán kinh phí làm phim và phát sóng quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC và đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2755/BVHTTDL-HTQT ngày 19/8/2009;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện làm phim và phát sóng quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế cho Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đơn vị được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện) với số tiền là: 206.412.050 đồng (hai trăm lẻ sáu triệu bốn trăm mười hai ngàn không trăm năm mươi đồng) và 204.600USD (hai trăm lẻ bốn ngàn sáu trăm dollar Mỹ) trong đó:

- Kinh phí đã tạm ứng: 170.000.000 đồng

- Kình phí còn được cấp tiếp: 36.412.050 đồng và 204.600 USD

(Số tiền USD sẽ được qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm cấp kinh phí)

Điều 2. Cục Hợp các quốc tế - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu quyết toán. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định số liệu theo hồ sơ quyết toán của Cục Hợp tác quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Văn hoá,TT&DL;
-Cục HTQT Bộ VH;
-Vụ NSNN;
-Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2325/QĐ-BTC ngày 25/09/2009 hỗ trợ kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình BBC quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104