Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 222207 văn bản

1

Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam do Quốc hội ban hành

19/2008/QH12,Nghị quyết 19 2008,Quốc hội,Doanh nghiệp,Bất động sản QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 19/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÍ

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

2

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Luật 19 2008,Quốc hội,Luật Sĩ quan sửa đổi,Luật Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quân đội nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung,19/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Luật số: 19/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

3

Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị quyết 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

51/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

4

Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết 19/2008/QH12 và Nghị định 51/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/QH12 NGÀY 03/6/2008 CỦA QUỐC HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2009/NĐ-CP NGÀY 03/6/2009 CỦA CHÍNH PHỦ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (viết tắt là Nghị quyết 19); Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

5

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật 12 2008,Quốc hội,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,In xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm,Nhập khẩu xuất bản phẩm,Kế hoạch xuất bản,Sửa đổi,Bổ sung,12/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số:

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

6

Nghị quyết số 12/2008/QH12 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Quốc hội ban hành

12/2008/QH12,Nghị quyết 12 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2008/QH12 Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 06/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

7

Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Quốc hội ban hành

26/2008/QH12,Nghị quyết 26 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 26/2008/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 15/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

8

Nghị quyết số 28/2008/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 do Quốc hội ban hành

28/2008/QH12,Nghị quyết 28 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/2008/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 15/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

9

Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) do Quốc hội ban hành

27/2008/QH12,Nghị quyết 27 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 27/2008/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 15/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

10

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật 25 2008,Quốc hội,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Bảo hiểm y tế tự nguyện,Bảo hiểm y tế học sinh,Quỹ bảo hiểm y tế,Người sử dụng lao động,Người lao động,25/2008/QH12,Bảo hiểm QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

11

Luật thi hành án dân sự 2008

Luật 26 2008,Quốc hội,Luật thi hành án dân sự,Cưỡng chế thi hành án,Thi hành án dân sự,Người được thi hành án,Người phải thi hành án,Thời hiệu yêu cầu thi hành án,Phí thi hành án,Tham gia cưỡng chế thi hành án,26/2008/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

12

Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp do Quốc hội ban hành

25/2008/QH12,Nghị quyết 25 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 25/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

13

Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự do Quốc hội ban hành

24/2008/QH12,Nghị quyết 24 2008,Quốc hội,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 24/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

14

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Luật 27 2008,Quốc hội,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,Kinh doanh vũ trường,Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt,Bài lá,Vàng mã hàng mã,Kinh doanh ca-si-nô,27/2008/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

15

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật 22 2008,Quốc hội,Luật cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Tuyển dụng công nhân viên chức,Ngạch công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Chế độ cán bộ công chức,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,22/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

16

Luật Công nghệ cao 2008

Luật 21 2008,Quốc hội,Luật công nghệ cao,Ươm tạo công nghệ cao,Nhân lực công nghệ cao,Doanh nghiệp công nghệ cao,Hoạt động công nghệ cao,21/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 21/2008/QH12

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

17

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật 24 2008,Quốc hội,Luật Quốc tịch việt Nam,Luật Quốc tịch,Không quốc tịch,Tước quốc tịch,Giữ quốc tịch,Nhập quốc tịch,Trở lại quốc tịch,Mất quốc tịch,24/2008/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

18

Luật đa dạng sinh học 2008

Luật 20 2008,Quốc hội,Luật đa dạng sinh học,Đa dạng sinh học,Khu bảo tồn thiên nhiên,Bảo tồn đa dạng sinh học,Hệ sinh thái tự nhiên,Loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên,Mẫu vật di truyền,20/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

19

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật 23 2008,Quốc hội,Luật Giao thông đường bộ,Luật Giao thông,Giao thông đường bộ,Công trình đường bộ,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Dải phân cách,Hành lang an toàn đường bộ,Phần đường xe chạy,23/2008/QH12,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

20

Nghị quyết số 22/2008/QH12 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 do Quốc hội ban hành

22/2008/QH12,Nghị quyết 22 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2008/QH12 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 10/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.51.211