Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 12/2008/QH12 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 12/2008/QH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/2008/QH12

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2008

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ đề nghị của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 như sau:

I. Bổ sung vào Chương trình Quốc hội xem xét, thông qua kỳ họp thứ 3 các dự án sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí.

2. Nghị quyết về việc thí điểm cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam.

II. Rút khỏi Chương trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 các dự án sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động và cho vay vốn của tổ chức tín dụng).

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

III. Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 các dự án sau:

1. Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi).

2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Điều 2. Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 đã được điều chỉnh./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06 tháng 05 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

Resolution No. 12/2008/QH12

Hanoi, May 6, 2008

 

RESOLUTION

ADJUSTING THE 2008 LAW- AND ORDINANCE-MAKING PROGRAM

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 54/2001/QH10;
Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Documents;
At the proposal of the Government and on the basic of the Law Committees verification report on the adjustment of the 2008 law- and ordinance-making program,

RESOLVES:

Article 1. To adjust the 2008 law- and ordinance-making program as follows:

I. TO ADD THE FOLLOWING BILLS TO THE PROGRAM TO BE CONSIDERED AND PASSED BY THE NATIONAL ASSEMBLY AT ITS 3RD SESSION:

1. The Bill Amending and Supplementing a Number of Articles of the Petroleum Law:

2. The Resolution on pilot permission for foreigners to buy and own dwelling houses for definite periods in Vietnam:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2008/QH12 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166