Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 118/2009/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183146 văn bản

1

Thông tư 118/2009/TT-BTC hướng dẫn nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

118/2009/TT-BTC,Thông tư 118 2009,Bộ Tài chính,Nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng,Chế độ tài sản di chuyển,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Đăng ký thường trú tại Việt Nam,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

2

Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành

118/2020/TT-BTC,Thông tư 118 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn phát hành chứng khoán công ty đại chúng,Hướng dẫn đăng ký công ty đại chúng,Hướng dẫn hủy tư cách công ty đại chúng,Chào bán phát hành chứng khoán công ty đại chúng,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

3

Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

118/2018/TT-BTC,Thông tư 118 2018,Bộ Tài chính,Nguyên liệu thủy sản ,Chi phí thẩm định,Phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2018

4

Thông tư 118/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC và 137/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

118/2016/TT-BTC,Thông tư 118 2016,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức thu,Phí sử dụng đường bộ,Mức phí sử dụng đường bộ ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

5

Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

118/2015/TT-BTC,Thông tư 118 2015,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC,Hành nghề luật sư,Lệ phí hoạt động hành nghề luật sư ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

6

Thông tư 118/2014/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

118/2014/TT-BTC,Thông tư 118 2014,Bộ Tài chính,Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu,Đại diện chủ sở hữu Nhà nước ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

7

Thông tư 118/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính vốn vay ODA của Nhật Bản cho dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (dự án JICA2) do Bộ Tài chính ban hành

118/2013/TT-BTC,Thông tư 118 2013,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

8

Thông tư 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án điện do Bộ Tài chính ban hành

118/2011/TT-BTC,Thông tư 118 2011,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Hàng hóa nhập khẩu dự án điện ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

9

Thông tư 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai do Bộ Tài chính ban hành

118/2010/TT-BTC,Thông tư 118 2010,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Khí dầu mỏ hoá lỏng chai ,Cơ sở kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 118/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

10

Thông tư 118/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

118/2007/TT-BTC,Thông tư 118 2007,Bộ Tài chính,Quản lý chi phí,Sử dụng chi phí,Quản lý chi phí dự án,Chi phí quản lý dự án,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Dự án sử dụng vốn ngân sách,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

11

Thông tư 118/2004/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước do Bộ Tài chính ban hành

118/2004/TT-BTC,Thông tư 118 2004,Bộ Tài chính,Chế độ công tác phí,Công tác phí,Chi hội nghị,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

12

Thông tư 118/2003/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2002/NĐ-CP về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại do Bộ Tài chính ban hành

118/2003/TT-BTC,Thông tư 118 2003,Bộ Tài chính,Xác định trị giá tính thuế,Giá tính thuế,Hàng hóa nhập khẩu,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 118/2003/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 08/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

13

Thông tư 118/2002/TT-BTC hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

118/2002/TT-BTC,Thông tư 118 2002,Bộ Tài chính,Hội đồng giám sát chứng kiến XSKT,Hội đồng Giám sát XSKT,Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

14

Thông tư 118/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2016/BQP)

118/2016/TT-BQP,Thông tư 118 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Quy trình kiểm định,Thiết bị an định Hecxozen ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

15

Thông tư 118/2000/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn do Bộ tài chính ban hành

118/2000/TT-BTC,Thông tư 118 2000,Bộ Tài chính,Quản lý ngân sách,Hoạt động tài chính,Thị trấn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

16

Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP về công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

118/2015/TT-BQP,Thông tư 118 2015,Bộ Quốc phòng,Bộ Quốc phòng,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2015/TT-BQP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

17

Thông tư 118/1999/TT-BTC thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Tài chính ban hành

118/1999/TT-BTC,Thông tư 118 1999,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Doanh nghiệp nhà nước,Hoạt động công ích,Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích,Doanh nghiệp hoạt động công ích,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

18

Thông tư 118/1998/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho kiểm kê rừng toàn quốc do Bộ Tài chính ban hành

118/1998/TT-BTC,Thông tư 118 1998,Bộ Tài chính,Lập dự toán ngân sách,Lập dự toán,Lập dự toán kinh phí,Cấp phát kinh phí,Quyết toán kinh phí,Kinh phí kiểm kê rừng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

19

Thông tư 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

243/2009/TT-BTC,Thông tư 243 2009,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán áp dụng,Quỹ phát triển khoa học công nghệ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 243/2009/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

20

Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

244/2009/TT-BTC,Thông tư 244 2009,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bổ sung,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 244/2009/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219