Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2012/TT-BVHTTDL; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 173182 văn bản

1

Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Văn hóa phẩm,Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm,Xuất nhập khẩu,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số: 22/2018/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU,

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

3

Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

--------------- Số: 04/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2013/TT-BVHTTDL Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

4

Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2019/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2019,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công tác thi đua khen thưởng,Hướng dẫn công tác thi đua,Ngành Văn hóa,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

5

Thông tư 07/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao do Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2018/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2018,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao ,Cơ sở vật chất,Trang thiết bị,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

6

Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL về quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2017/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2017,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Phòng chống bạo lực gia đình,Luật phòng chống bạo lực gia đình,Hành vi bạo lực gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

7

Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

07/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2014,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Giám định tư pháp,Lĩnh vực văn hóa,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

8

Thông tư 07/2013/TT-BVHTTDL quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong trường đào tạo mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

9

Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2011/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2011,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Sửa đổi thủ tục hành chính,Thay thế thủ tục hành chính ,Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2011

10

Thông tư 20/2012/TT-BVHTTDL quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

20/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 20 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hồ sơ thủ tục gửi nhận tư liệu ,Tư liệu di sản văn hóa ,Di sản văn hóa phi vật thể,Di vật cổ vật,Di vật cổ vật bảo vật quốc gia,Bảo vật Quốc gia ,Nhận gửi tư liệu ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

11

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

18/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 18 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Bảo quản tu bổ phục hồi di tích,Di tích lịch sử,Tu bổ phục hồi di tích ,Bảo quản di tích lịch sử văn hóa,Tu bổ di tích,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

12

Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

19/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 19 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Cổ vật không được mang ra nước ngoài ,Di vật không được mang ra nước ngoài ,Không được mang ra nước ngoài ,Không được xuất cảnh ,Di vật cổ vật,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

13

Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

21/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 21,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch,Tài liệu thư viện,Thanh lọc tài liệu thư viện ,Tiêu chí thanh lọc tài liệu thư viện ,Thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

14

Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

17/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 17 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tác phẩm nhiếp ảnh,Thi nhiếp ảnh ,Triển lãm nhiếp ảnh ,Liên hoan nhiếp ảnh ,Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

15

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

15/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 15 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quyền Tác giả,Giám định quyền tác giả,Quyền liên quan,Hướng dẫn giám định quyền tác giả,Sở hữu trí tuệ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

16

Thông tư 16/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

16/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 16 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Cơ sở thể thao,Cơ sở thể thao hoạt động Patin ,Điều kiện hoạt động sân Patin ,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Điều kiện kinh doanh sân Patin ,Kinh doanh sân Patin ,Sân Patin ,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

17

Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

14/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động,Cơ sở thể thao,Hoạt động cầu lông ,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Cầu lông ,Điều kiện mở sân cầu lông,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

18

Thông tư 13/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

13/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 13 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Bóng bàn ,Hoạt động bóng bàn ,Cơ sở thể thao,Điều kiện tổ chức hoạt động bóng bàn ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

19

Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

12/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 12 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Cơ sở thể thao hoạt động bóng đá ,Cơ sở thể thao,Sân bóng đá ,Điều kiện kinh doanh sân bóng đá ,Cơ sở bóng đá ,Điều kiện kinh doanh sân bóng,Kinh doanh sân bóng,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA,

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

20

Thông tư 11/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

11/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 11 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Hoạt động Judo ,Tổ chức hoạt động Judo ,Điều kiện tổ chức hoạt động Judo 2013,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103