>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Giao kết hợp đồng thử việc trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

I. Nội dung của hợp đồng thử việc trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể thoả thuận với người lao động về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên phải giao kết hợp đồng theo 02 phương thức sau:

- Giao kết hợp đồng thử việc;

- Hoặc thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động.

Hợp đồng thử việc phải bao gồm các nội dung chính yếu sau đây:

(1) Tên, địa chỉ của công ty cổ phần và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía công ty;

(2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

(3) Thời gian thử việc;

(4) Công việc và địa điểm làm việc;

(5) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

(6) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

(7) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

II. Các vấn đề công ty cổ phần cần lưu ý khi thỏa thuận thử việc

Khi thỏa thuận thử việc đối với người lao động, công ty cần lưu ý 05 vấn đề sau:

(1) Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

(2) Mỗi vị trí công việc chỉ được thử việc một lần và phải đảm bảo thời gian thử việc như sau:

- Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại công ty cổ phần;

- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

- Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

(3) Tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó (Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương của công ty cổ phần).

(4) Khi kết thúc thời gian thử việc, công ty cổ phần phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

- Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì công ty cổ phần tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. - xem chi tiết tại công việc "Giao kết hợp đồng lao động".

- Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Nếu không thông báo kết quả thử việc cho người lao động, công ty cổ phần sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

(5) Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động (có bao gồm thời gian thử việc) đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà các bên đã thoả thuận.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

7,331
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: