Tra cứu TCVN5308-1991

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN5308-1991 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14940 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 5308/QĐ-NHCS năm 2022 về công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

5308/QD-NHCS,Quyết định 5308 2022 Ngân hàng Chính sách Xã hội,Quyết định 5308 năm 2022 Ngân hàng Chính sách Xã hội,Quyết định 5308 Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành 2022,QĐ 5308 Ngân hàng Chính sách Xã hội còn hiệu lực,QĐ 5308 Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng 2022,QĐ 5308 Ngân hàng Chính sách Xã hội mới nhất,QĐ số 5308 năm 2022 Ngân hàng

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2023

2

Quyết định 5308/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bình Định ban hành

5308/QD-UBND,Quyết định 5308 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính nghề nghiệp,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Bình Định,Thủ tục hành chính nghề nghiệp Sở Lao động Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

3

Kế hoạch 5308/KH-UBND năm 2016 về tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

5308/KH-UBND,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5308/KH-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

4

Thông báo 5308/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Keo nóng chảy do Tổng cục Hải quan ban hành

5308/TB-TCHQ,Thông báo 5308 2015,Tổng cục Hải quan,Keo nóng chảy ,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hoá XNK,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

5

Quyết định 1991/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 1991 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 1991 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,QĐ 1991 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,QĐ 1991 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,QĐ 1991 Thành phố Hà Nội mới nhất,QĐ số 1991 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Quyết định 1991/QD-UBND ngày 15/04/2024,Quyết định 1991 Thành

Ban hành: 15/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2024

6

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1991 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1991 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2023,QĐ 1991 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,QĐ 1991 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2023,QĐ 1991 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất,QĐ số 1991 năm 2023 Tỉnh Quảng Ngãi,Quyết định 1991/QD-UBND ngày 29/12/2023,Quyết định 1991 Tỉnh Quảng

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2024

7

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 1991 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 1991 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2023,QĐ 1991 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,QĐ 1991 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2023,QĐ 1991 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất,QĐ số 1991 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Quyết định 1991/QD-UBND ngày 25/08/2023,Quyết định 1991 Tỉnh Vĩnh Long về

Ban hành: 25/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2023

8

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2023 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 1991 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 1991 Tỉnh Đồng Nai ban hành 2023,QĐ 1991 Tỉnh Đồng Nai còn hiệu lực,QĐ 1991 Tỉnh Đồng Nai áp dụng 2023,QĐ 1991 Tỉnh Đồng Nai mới nhất,QĐ số 1991 năm 2023 Tỉnh Đồng Nai,Quyết định 1991/QD-UBND ngày 17/08/2023,Quyết định 1991 Tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ

Ban hành: 17/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2023

9

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 1991 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 1991 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 2023,QĐ 1991 Thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực,QĐ 1991 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2023,QĐ 1991 Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất,QĐ số 1991 năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 1991

Ban hành: 19/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2023

10

Quyết định 5308/2015/QĐ-UBND về quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

5308/2015/QD-UBND,Quyết định 5308 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5308/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

11

Quyết định 1991/QĐ-BCT năm 2022 về áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bàn, ghế từ Ma-lai-xi-a và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

1991/QD-BCT,Quyết định 1991 2022 Bộ Công thương,Quyết định 1991 năm 2022 Bộ Công thương,Quyết định 1991 Bộ Công thương ban hành 2022,QĐ 1991 Bộ Công thương còn hiệu lực,QĐ 1991 Bộ Công thương áp dụng 2022,QĐ 1991 Bộ Công thương mới nhất,QĐ số 1991 năm 2022 Bộ Công thương,Quyết định 1991/QD-BCT ngày 30/09/2022,Quyết định 1991 Bộ Công thương về Áp

Ban hành: 30/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2022

12

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2022,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính an toàn bức xạ hạt nhân,Quy trình thủ tục hành chính an toàn bức xạ,Thủ tục hành chính Sở Khoa học Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2022

13

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2021,Tỉnh Phú Yên,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa Phú Yên,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa đến 2030,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

14

Quyết định 1991/QĐ-KTNN năm 2021 về Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Kiểm toán nhà nước

1991/QD-KTNN,Quyết định 1991 2021 Kiểm toán Nhà nước,Quyết định 1991 năm 2021 Kiểm toán Nhà nước,Quyết định 1991 Kiểm toán Nhà nước ban hành 2021,QĐ 1991 Kiểm toán Nhà nước còn hiệu lực,QĐ 1991 Kiểm toán Nhà nước áp dụng 2021,QĐ 1991 Kiểm toán Nhà nước mới nhất,QĐ số 1991 năm 2021 Kiểm toán Nhà nước,Quyết định 1991/QD-KTNN ngày 06/12/2021,Quyết

Ban hành: 06/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2022

15

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Thủ tục hành chính thành lập Doanh nghiệp,Thủ tục hành chính hoạt động doanh nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở kế hoạch Lạng Sơn,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

16

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Kiên Giang ban hành

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2021 Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 1991 năm 2021 Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 1991 Tỉnh Kiên Giang ban hành 2021,QĐ 1991 Tỉnh Kiên Giang còn hiệu lực,QĐ 1991 Tỉnh Kiên Giang áp dụng 2021,QĐ 1991 Tỉnh Kiên Giang mới nhất,QĐ số 1991 năm 2021 Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 1991/QD-UBND ngày 13/08/2021,Quyết định 1991 Tỉnh Kiên

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

17

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục công nhận và công bố Khu dân cư (Ấp) nông thôn mới, Khu dân cư (Ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Trình tự công nhận Khu dân cư nông thôn mới Vĩnh Long,Công bố Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục công nhận Ấp nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

18

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

1991/QD-UBND,Quyết định 1991 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bình Định,Thủ tục về Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bình Định,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

19

Kế hoạch 1991/KH-UBND năm 2020 về Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030 do tỉnh Hậu Giang ban hành

1991/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Nâng cao năng lực nghiên cứu dân số Hậu Giang,Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển Hậu Giang,Nghiên cứu dân số và phát triển tỉnh Hậu Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

20

Quyết định 1991/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1991/QD-TTg,Quyết định 1991 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp gạo cho tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cứu đói,Xuất cấp gạo cho để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân,Xuất cấp gạo cho hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng thiên tai,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!