Tra cứu B��������� lu���������t lao ���������������ng

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" B��������� lu���������t lao ���������������ng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1303 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chế phối hợp 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG năm 2022 trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành

Bộ Ngoại giao (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ LĐTBXH, Bộ CA, Bộ QP, Bộ NG; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (để t/h); - Cục PCTNXH, V01, Cục PCMT&TP BĐBP, Cục Lãnh sự (để t/h); - Sở LĐTBXH, Công an, Bộ chỉ huy BĐBP, Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

2

Thông tư liên bộ 4-TTLB/NgT/TCBĐ năm 1983 quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ ngoại thương- Tổng cục Bưu điện ban hành

4-TTLB/NgT/TCBD,Thông tư liên tịch 4-TTLB 1983,Bộ Ngoại thương,Tổng cục Bưu điện,Sổ nhận hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

3

Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

8-LB/BD-NgT,Thông tư liên tịch 8-LB 1981,Bộ Ngoại thương,Tổng cục Bưu điện,Quy định trách nhiệm,Ngành bưu điện,Ngành ngoại thương,Thủ tục xuất nhập khẩu,Bưu phẩm bưu kiện,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

4

Nghị định 311-VP/NgĐ năm 1958 về thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với vận tải quốc doanh do Tổng giám đồc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành.

311-VP/NgD,Nghị định 311-VP 1958,Ngân hàng quốc gia,Thể lệ cho vay ngắn hạn,Biện pháp cho vay ngắn hạn,Vận tải quốc doanh,Tiền tệ - Ngân hàng,Giao thông - Vận tải NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 22/11/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

5

Nghị định 81-NgĐ/NH năm 1958 về bản biện pháp cho vay dài hạn do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc Gia ban hành.

81-NgD/NH,Nghị định 81-NgD 1958,Ngân hàng quốc gia,Biện pháp cho vay dài hạn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 81-NgĐ/NH Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1958

Ban hành: 15/07/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

6

Kế hoạch 213/KH-CĐGD năm 2020 về tổ chức hoạt động chăm lo tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NG, NLĐ về chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng... Chậm nhất vào 15/12/2020, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố phối hợp cơ quan BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương rà soát và nắm bắt danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn (nợ BHXH, thường xuyên chậm trả lương hoặc đang nợ lương người lao động, doanh nghiệp

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

7

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Lao động - Thương binh v� X� hội tại Tờ tr�nh số 25/TTr-SLĐTBXH ng�y 20/3/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 56 thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 43 thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp x�

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

8

Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

nghiệp vụ: Phục vụ b�n, h�ớng dẫn, thuyết minh,� cho to�n bộ lao �ộng du lịch, mang tới ấn t�ợng tận t�m, ph� hợp với c�c sản phẩm �iều d�ỡng v� cao cấp của Ninh Thuận. b) Gi�o dục cộng �ồng: X�y dựng v� phổ biến c�c quy tắc ứng xử v� gi�p �ỡ kh�ch du lịch �p dụng cho ng�ời d�n �ịa ph��ng, h�ớng tới hình ảnh �iểm �ến th�n thiện v� con

Ban hành: 03/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2021

9

Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/06/2014; Căn cứ Nghị Quyết số

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

10

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 43 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

31 C�ng nhận tổ chức t�n gi�o c� địa b�n hoạt động ở một tỉnh Quyết định số 883/QĐ-UBND ng�y 26/4/2018 của UBND tỉnh về việc c�ng bố 37 danh mục thủ tục h�nh ch�nh ban h�nh mới, 16 danh mục thủ tục h�nh ch�nh bị b�i bỏ trong lĩnh vực t�n gi�o, t�n ngưỡng v� c�ng chức, vi�n chức thuộc thẩm quyền giải

Ban hành: 17/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

11

Quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Trung tâm TH&CB tỉnh; - Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; - Lưu: VT, KSTT (Ng.05b) CHỦ TỊCH

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

12

Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt quy hoạch chung thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050

i<20%: đây là địa hình ít thuận lợi cho xây dựng. - Khu vực có địa hình thấp cần tôn nền tới cao độ xây dựng khống chế. - Nghiêm cấm xây dựng ven suối, chỉ được phép khai thác theo chỉ giới thoát . b) Giải pháp thoát nước mưa: - Hướng thoát chính của thành phố Lào Cai thoát ra sông Hồng. - Trục tiêu chính là các hồ, các

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

13

Quyết định 1067/QĐ-LĐTBXH năm 2021 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1067/QD-LDTBXH,Quyết định 1067 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phê duyệt kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động,Kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động năm 2022,Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

14

Quyết định 103-BNgT/PC/HG năm 1983 về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với các gia đình trong nước có người thân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

nhân của họ gửi về, và thông tư số 9-TTLB/NgT/NH ngày 31-1-1983 của liên bộ Bộ Ngoại thương - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành quyết định nói trên, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với các gia đình trong nước có người

Ban hành: 03/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

15

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

16

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón , xả đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô địa bàn tỉnh Hà Giang

về cảnh báo thiên tai (áp thấp, bão, mưa lớn. ống, quét...) và có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trước 12 giờ trước khi xuất hiện mưa lớn các nhà máy thủy điện phải thực hiện biện pháp hạ thấp mực nước của hồ bằng mực nước quy định tại Bảng 1 để thực hiện công tác đón trên lưu vực. b) Khi mực nước các hồ đang ở cao

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

17

Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón , xả đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế địa bàn tỉnh Hà Giang

định tại Bảng 1 để thực hiện công tác đón trên lưu vực. b) Khi mực nước các hồ đang ở cao trình mực nước dâng bình thường, các nhà máy phối hợp xả, đón như sau: - Hồ thủy điện Nho Quế 1: Nếu dự báo trong 12 giờ tới lưu lượng nước đến hồ có khả năng vượt ngưỡng lưu lượng gây cho hồ 2.917 m3/s (Bảng 2) hoặc đột biến thì vận hành xả

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

18

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón , xả đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Chảy thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang

quét...) và có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trước 12 giờ trước khi xuất hiện mưa lớn các nhà máy thủy điện phải thực hiện biện pháp hạ thấp mực nước của hồ bằng mực nước quy định tại Bảng 1 để thực hiện công tác đón trên lưu vực. b) Khi mực nước các hồ đang ở cao trình mực nước dâng bình thường, các nhà máy phối hợp xả, đón

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

19

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tên giao dịch thương mại (nếu có); b) Đánh giá sự cần thiết, tính khả thi, tác động của việc sửa đổi, bổ sung các loại máy, thiết bị, vật tư, chất vào Danh mục (kèm theo dự thảo các quy trình kiểm định, nếu có). 2. Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

20

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ủy; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP; - Sở Nội vụ (3b); - VPUB: các PCVP; - Các Phòng NCTH; - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, (VX/Ng.T). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Văn Mãi QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ VÀ XÉT DUYỆT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.209.138