Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 87/2004/Q��-TTg; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145794 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

87/2004/QD-TTg,Quyết định 87 2004,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng,Nhà thầu nước ngoài,Quản lý hoạt động,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2004/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Quyết định 87/QĐ-TTg năm 2016 về Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

87/QD-TTg,Quyết định 87 2016,Thủ tướng Chính phủ,An toàn vệ sinh lao động,Chương trình An toàn vệ sinh lao động ,Tháng an toàn vệ sinh lao động ,Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

3

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Quyết định 87/2010/QĐ-TTg về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, tạo việc làm, học nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

87/2010/QD-TTg,Quyết định 87 2010,Thủ tướng Chính phủ,Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,Chi trả nợ tiền lương,Chi trả bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Trợ cấp thôi việc,Trợ cấp mất việc làm,Học nghề,Hỗ trợ tạo việc làm,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2010

5

Quyết định 87/2004/QĐ-UB quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Tỉnh Cà Mau,Lĩnh vực sản xuất tôm giống tỉnh Cà Mau,Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất tôm,Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh tôm giống,Đầu tư,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

6

Quyết định 87/2004/QĐ-UBT thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với kinh tế trang trại tỉnh Trà Vinh

87/2004/QD-UBT,Quyết định 87 2004,Tỉnh Trà Vinh,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2004/QĐ-UBT Trà Vinh, ngày 27 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 27/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

7

Quyết định 87/2004/QĐ-UBT Quy định về thực hiện chính sách ưu đãi đâu tư đối với kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

87/2004/QD-UBT,Quyết định 87 2004,Tỉnh Trà Vinh,Chính sách ưu đãi đầu tư,Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại,Kinh tế trang trại,Phát triển kinh tế trang trại,Kinh tế trang trại tỉnh Trà Vinh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

8

Quyết định 87/2009/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lăk thời kỳ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

87/2009/QD-TTg,Quyết định 87 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Đắk Lắk,Phát triển kinh tế xã hội,Giai đoạn 2009 2020,Phê duyệt quy hoạch THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2009

9

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2004/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

10

Quyết định 87/2004/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

87/2004/QD-BNV,Quyết định 87 2004,Bộ Nội vụ,Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam,Xây dựng - Đô thị,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 87/2004/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

11

Quyết định 87/2004/QĐ-BTC về mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

87/2004/QD-BTC,Quyết định 87 2004,Bộ Tài chính,Phí sử dụng Cảng,Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ,Mức thu phí,Thành phố Hải Phòng,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2004

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

12

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2004/QĐ-UB Hưng Yên, ngày 27 tháng 10 năm

Ban hành: 27/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

13

Quyết định 87/2004/QĐ-UB Quy định về chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2004/QĐ-UB Thị xã Cao Lãnh, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 13/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

14

Quyết định 87/2004/QĐ-BCN phê duyệt Đề án "Phát triển ngành Cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

87/2004/QD-BCN,Quyết định 87 2004,Bộ Công nghiệp,Phát triển ngành cơ khí,Công nghiệp hóa,Hiện đại hóa,Nông nghiệp nông thôn BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2004/QĐ-BCN Hà Nội , ngày 06

Ban hành: 06/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

15

Thông tư 87/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

87/2004/TT-BTC,Thông tư 87 2004,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

16

Quyết định 87/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời thí điểm về quản lý mua bán nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Thành phố Hà Nội,Mua bán nhà ở,Phát triển nhà ở,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

17

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho công nhân trên địa bàn Lâm Đồng

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Tỉnh Lâm Đồng,Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã,Đào tạo nghề công nhân,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số :

Ban hành: 18/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

18

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về cấp vốn đầu tư ban đầu cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới,Sở Giao thông Công chánh,Nguồn vốn đầu tư,Vốn đầu tư phát triển,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2004

Ban hành: 09/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

19

Quyết định 87/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

87/2004/QD-UB,Quyết định 87 2004,Tỉnh Hậu Giang,Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức bộ máy ,Bộ máy hành chính UBND LÂM THỜI TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

20

Nghị định 87/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2009

87/2004/ND-CP,Nghị định 87 2004,Chính phủ,Tỉnh Cao Bằng,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 21/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198