Tra cứu 25/2019/TT-BCT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/2019/TT-BCT) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 274282 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

25/2019/TT-BCT,Thông tư 25 2019 Bộ Công thương,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 25 Bộ Công thương ban hành 2019,TT 25 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 25 Bộ Công thương áp dụng 2019,TT 25 Bộ Công thương mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019,Thông tư 25 Bộ Công thương về Xuất xứ hàng hóa 2019,TT

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

2

Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2023/TT-BCT,Thông tư 25 2023 Bộ Công thương,Thông tư 25 năm 2023 Bộ Công thương,Thông tư 25 Bộ Công thương ban hành 2023,TT 25 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 25 Bộ Công thương áp dụng 2023,TT 25 Bộ Công thương mới nhất,TT số 25 năm 2023 Bộ Công thương,Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023,Thông tư 25 Bộ Công thương về số hiệu công chức tại cơ

Ban hành: 30/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2023

3

Thông tư 25/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2022/TT-BCT,Thông tư 25 2022 Bộ Công thương,Thông tư 25 năm 2022 Bộ Công thương,Thông tư 25 Bộ Công thương ban hành 2022,TT 25 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 25 Bộ Công thương áp dụng 2022,TT 25 Bộ Công thương mới nhất,TT số 25 năm 2022 Bộ Công thương,Thông tư 25/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022,Thông tư 25 Bộ Công thương về Quy chuẩn kỹ thuật an

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2022

4

Thông tư 25/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 33/2019/TT-BCT Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

33/2019/TT-BCT tiêu chí Thương hiệu 2021,TT 25 Bộ Công thương về Sửa đổi Thông tư 33/2019/TT-BCT tiêu chí Thương hiệu 2021,Thông tư Sửa đổi Thông tư 33/2019/TT-BCT tiêu chí Thương hiệu Bộ Công thương 2021,Thông tư 25 Bộ Công thương về Sửa đổi Thông tư tiêu chí Thương hiệu quốc gia 2021,TT 25 Bộ Công thương về Sửa đổi Thông tư tiêu chí Thương hiệu quốc gia

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

5

Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2020/TT-BCT,Thông tư 25 2020 Bộ Công thương,Thông tư 25 năm 2020 Bộ Công thương,Thông tư 25 Bộ Công thương ban hành 2020,TT 25 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 25 Bộ Công thương áp dụng 2020,TT 25 Bộ Công thương mới nhất,TT số 25 năm 2020 Bộ Công thương,Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020,Thông tư 25 Bộ Công thương về Bộ Công thương thực hiện

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

6

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

25/2019/TT-BTNMT,Thông tư 25 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 25 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2019,TT 25 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 25 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2019,TT 25 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

7

Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/2019/TT-BGDDT,Thông tư 25 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 25 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2019,TT 25 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,TT 25 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2019,TT 25 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 25/2019/TT-BGDDT ngày

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

8

Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/2019/TT-BNNPTNT,Thông tư 25 2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 25 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2019,TT 25 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 25 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2019,TT 25 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Nông

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

9

Thông tư 25/2019/TT-BLĐTBXH định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; xây dựng, kiến trúc và dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

25/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 25 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 25 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2019,TT 25 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 25 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2019,TT 25 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Lao

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

10

Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

25/2019/TT-NHNN,Thông tư 25 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư 25 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 2019,TT 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn hiệu lực,TT 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng 2019,TT 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất,TT số 25 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

11

Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

25/2019/TT-BYT,Thông tư 25 2019 Bộ Y tế,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Y tế,Thông tư 25 Bộ Y tế ban hành 2019,TT 25 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 25 Bộ Y tế áp dụng 2019,TT 25 Bộ Y tế mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Y tế,Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019,Thông tư 25 Bộ Y tế về Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 2019,TT 25 Bộ Y tế về Tiêu chuẩn sản phẩm thực

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

12

Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

25/2019/TT-BGTVT,Thông tư 25 2019 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 25 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2019,TT 25 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 25 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2019,TT 25 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

13

Thông tư 25/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 323/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

25/2019/TT-BTC,Thông tư 25 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 25 Bộ Tài chính ban hành 2019,TT 25 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 25 Bộ Tài chính áp dụng 2019,TT 25 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 25/2019/TT-BTC ngày 22/04/2019,Thông tư 25 Bộ Tài chính về Thẩm định giá 2019,TT 25 Bộ Tài chính về

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

14

Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2018/TT-BCT,Thông tư 25 2018 Bộ Công thương,Thông tư 25 năm 2018 Bộ Công thương,Thông tư 25 Bộ Công thương ban hành 2018,TT 25 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 25 Bộ Công thương áp dụng 2018,TT 25 Bộ Công thương mới nhất,TT số 25 năm 2018 Bộ Công thương,Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/09/2018,Thông tư 25 Bộ Công thương về Giá bán điện 2018,TT 25

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

15

Thông tư 25/2019/TT-BQP quy định về chế độ bồi dưỡng đối với đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

25/2019/TT-BQP,Thông tư 25 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 25 năm 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 25 Bộ Quốc phòng ban hành 2019,TT 25 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 25 Bộ Quốc phòng áp dụng 2019,TT 25 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 25 năm 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 25/2019/TT-BQP ngày 25/03/2019,Thông tư 25 Bộ Quốc phòng về Chế độ bồi dưỡng 2019,TT 25 Bộ

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

16

Thông tư 25/2017/TT-BCT về quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2017/TT-BCT,Thông tư 25 2017 Bộ Công thương,Thông tư 25 năm 2017 Bộ Công thương,Thông tư 25 Bộ Công thương ban hành 2017,TT 25 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 25 Bộ Công thương áp dụng 2017,TT 25 Bộ Công thương mới nhất,TT số 25 năm 2017 Bộ Công thương,Thông tư 25/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017,Thông tư 25 Bộ Công thương về Hạn ngạch thuế quan

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

17

Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

42/2019/TT-BCT,Thông tư 42 2019 Bộ Công thương,Thông tư 42 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 42 Bộ Công thương ban hành 2019,TT 42 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 42 Bộ Công thương áp dụng 2019,TT 42 Bộ Công thương mới nhất,TT số 42 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019,Thông tư 42 Bộ Công thương về Chế độ báo cáo 2019,TT

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

18

Thông tư 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư của Bộ Công thương

41/2019/TT-BCT,Thông tư 41 2019 Bộ Công thương,Thông tư 41 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 41 Bộ Công thương ban hành 2019,TT 41 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 41 Bộ Công thương áp dụng 2019,TT 41 Bộ Công thương mới nhất,TT số 41 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019,Thông tư 41 Bộ Công thương về Bổ sung danh mục 2019,TT

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

19

Thông tư 40/2019/TT-BCT về hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

40/2019/TT-BCT,Thông tư 40 2019 Bộ Công thương,Thông tư 40 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 40 Bộ Công thương ban hành 2019,TT 40 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 40 Bộ Công thương áp dụng 2019,TT 40 Bộ Công thương mới nhất,TT số 40 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019,Thông tư 40 Bộ Công thương về Thi đua khen thưởng

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

20

Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

36/2019/TT-BCT,Thông tư 36 2019 Bộ Công thương,Thông tư 36 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 36 Bộ Công thương ban hành 2019,TT 36 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 36 Bộ Công thương áp dụng 2019,TT 36 Bộ Công thương mới nhất,TT số 36 năm 2019 Bộ Công thương,Thông tư 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019,Thông tư 36 Bộ Công thương về Chất lượng sản phẩm

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!