Tra cứu 2008/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 133/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

133/2008/ND-CP,Nghị định 133 2008 Chính phủ,Nghị định 133 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 133 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 133 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 133 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 133 Chính phủ mới nhất,NĐ số 133 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 133/2008/ND-CP ngày 31/12/2008,Nghị định 133 Chính phủ về Chuyển giao công nghệ 2008,NĐ 133 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

2

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

132/2008/ND-CP,Nghị định 132 2008 Chính phủ,Nghị định 132 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 132 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 132 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 132 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 132 Chính phủ mới nhất,NĐ số 132 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 132/2008/ND-CP ngày 31/12/2008,Nghị định 132 Chính phủ về Chất lượng sản phẩm 2008,NĐ 132 Chính phủ về Chất

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

3

Nghị định 131/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư

131/2008/ND-CP,Nghị định 131 2008 Chính phủ,Nghị định 131 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 131 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 131 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 131 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 131 Chính phủ mới nhất,NĐ số 131 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 131/2008/ND-CP ngày 31/12/2008,Nghị định 131 Chính phủ về Hướng dẫn 2008,NĐ 131 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2009

4

Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

134/2008/ND-CP,Nghị định 134 2008 Chính phủ,Nghị định 134 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 134 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 134 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 134 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 134 Chính phủ mới nhất,NĐ số 134 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 134/2008/ND-CP ngày 31/12/2008,Nghị định 134 Chính phủ về Điều chỉnh thu nhập tháng 2008,NĐ 134 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

5

Nghị định 130/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

130/2008/ND-CP,Nghị định 130 2008,Chính phủ,Giấy chứng minh sĩ quan,Giấy chứng minh,Chứng minh nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 130/2008/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

6

Nghị định 129/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

129/2008/ND-CP,Nghị định 129 2008 Chính phủ,Nghị định 129 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 129 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 129 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 129 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 129 Chính phủ mới nhất,NĐ số 129 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 129/2008/ND-CP ngày 17/12/2008,Nghị định 129 Chính phủ về Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức 2008,NĐ 129 Chính

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

7

Nghị định 128/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 sửa đổi

128/2008/ND-CP,Nghị định 128 2008 Chính phủ,Nghị định 128 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 128 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 128 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 128 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 128 Chính phủ mới nhất,NĐ số 128 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 128/2008/ND-CP ngày 16/12/2008,Nghị định 128 Chính phủ về Bổ sung 2008,NĐ 128 Chính phủ về Bổ sung 2008,Nghị

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

8

Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

127/2008/ND-CP,Nghị định 127 2008 Chính phủ,Nghị định 127 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 127 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 127 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 127 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 127 Chính phủ mới nhất,NĐ số 127 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 127/2008/ND-CP ngày 12/12/2008,Nghị định 127 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội 2008,NĐ 127 Chính phủ về Bảo hiểm

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

9

Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

124/2008/ND-CP,Nghị định 124 2008,Chính phủ,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp,Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Khai thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

10

Nghị định 126/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

126/2008/ND-CP,Nghị định 126 2008,Chính phủ,Bảo vệ công trình quan trọng,Bảo vệ công trình an ninh quốc gia,Công trình an ninh quốc gia quan trọng,Công trình an ninh quốc gia,Hướng dẫn,Pháp lệnh bảo vệ công trình an ninh CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

11

Nghị định 125/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 76/2003/NĐ-CP quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

125/2008/ND-CP,Nghị định 125 2008,Chính phủ,Đưa vào Cơ sở giáo dục,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 125/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

12

Nghị định 123/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

123/2008/ND-CP,Nghị định 123 2008 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 123 Chính phủ mới nhất,NĐ số 123 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 123/2008/ND-CP ngày 08/12/2008,Nghị định 123 Chính phủ về Hướng dẫn 2008,NĐ 123 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

13

Nghị định 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

122/2008/ND-CP,Nghị định 122 2008,Chính phủ,Phụ cấp khu vực người hưởng lương hưu,Bảo hiểm xã hội một lần,Trợ cấp hàng tháng,Trợ cấp mất sức lao động,Tai nạn lao động,Trợ cấp bệnh nghề nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị định 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

121/2008/ND-CP,Nghị định 121 2008 Chính phủ,Nghị định 121 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 121 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 121 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 121 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 121 Chính phủ mới nhất,NĐ số 121 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 121/2008/ND-CP ngày 03/12/2008,Nghị định 121 Chính phủ về Bưu chính viễn thông 2008,NĐ 121 Chính phủ về Bưu

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2008

15

Nghị định 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông

120/2008/ND-CP,Nghị định 120 2008,Chính phủ,Quản lý lưu vực sông,Lưu vực sông quốc tế,Nhóm lưu vực sông,Danh mục lưu vực sông,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 120/2008/NĐ-CP

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2008

16

Nghị định 119/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 33/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thú y

119/2008/ND-CP,Nghị định 119 2008,Chính phủ,Khai báo kiểm dịch động vật,Pháp lệnh Thú y,Sửa đổi,Bổ sung,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 119/2008/NĐ-CP

Ban hành: 28/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

17

Nghị định 118/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

118/2008/ND-CP,Nghị định 118 2008 Chính phủ,Nghị định 118 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 118 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 118 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 118 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 118 Chính phủ mới nhất,NĐ số 118 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 118/2008/ND-CP ngày 27/11/2008,Nghị định 118 Chính phủ về Bộ Tài chính 2008,NĐ 118 Chính phủ về Bộ Tài chính

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

18

Nghị định 116/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

116/2008/ND-CP,Nghị định 116 2008,Chính phủ,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 116/2008/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2008

19

Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự

117/2008/ND-CP,Nghị định 117 2008,Chính phủ,Phòng thủ dân sự,Chỉ đạo phòng thủ dân sự,Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự,Lực lượng phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2008

20

Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

115/2008/ND-CP,Nghị định 115 2008 Chính phủ,Nghị định 115 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 115 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 115 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 115 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 115 Chính phủ mới nhất,NĐ số 115 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 115/2008/ND-CP ngày 14/11/2008,Nghị định 115 Chính phủ về Bổ sung 2008,NĐ 115 Chính phủ về Bổ sung 2008,Nghị

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!