Tra cứu 185/2004/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 185/2004/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10907 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

185/2004/ND-CP,Nghị định 185 2004 Chính phủ,Nghị định 185 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 185 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 185 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 185 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 185 Chính phủ mới nhất, số 185 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 185/2004/ND-CP ngày 04/11/2004,Nghị định 185 Chính phủ về Vi phạm hành chính 2004,NĐ 185 Chính phủ về Vi phạm

Ban hành: 04/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Nghị quyết 185/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023

185/NQ-CP,Nghị quyết 185 2023 Chính phủ,Nghị quyết 185 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 185 Chính phủ ban hành 2023,NQ 185 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 185 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 185 Chính phủ mới nhất,NQ số 185 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 185/NQ-CP ngày 07/11/2023,Nghị quyết 185 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 2023,NQ 185 Chính

Ban hành: 07/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2023

3

Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

185/2013/ND-CP,Nghị định 185 2013 Chính phủ,Nghị định 185 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 185 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 185 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 185 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 185 Chính phủ mới nhất, số 185 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 185/2013/ND-CP ngày 15/11/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

4

Nghị định 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

185/2007/ND-CP,Nghị định 185 2007 Chính phủ,Nghị định 185 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 185 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 185 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 185 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 185 Chính phủ mới nhất, số 185 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 185/2007/ND-CP ngày 25/12/2007,Nghị định 185 Chính phủ về Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch 2007,NĐ 185 Chính phủ

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

5

Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

57/2024/ND-CP,Nghị định 57 2024 Chính phủ,Nghị định 57 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 57 Chính phủ ban hành 2024, 57 Chính phủ còn hiệu lực, 57 Chính phủ áp dụng 2024, 57 Chính phủ mới nhất, số 57 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 57/2024/ND-CP ngày 20/05/2024,Nghị định 57 Chính phủ về Hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển 2024, 57 Chính

Ban hành: 20/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

6

Nghị định 56/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

56/2024/ND-CP,Nghị định 56 2024 Chính phủ,Nghị định 56 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 56 Chính phủ ban hành 2024, 56 Chính phủ còn hiệu lực, 56 Chính phủ áp dụng 2024, 56 Chính phủ mới nhất, số 56 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 56/2024/ND-CP ngày 18/05/2024,Nghị định 56 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quyền hạn tổ chức pháp chế

Ban hành: 18/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

7

Nghị định 55/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

55/2024/ND-CP,Nghị định 55 2024 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2024, 55 Chính phủ còn hiệu lực, 55 Chính phủ áp dụng 2024, 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 55/2024/ND-CP ngày 16/05/2024,Nghị định 55 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2024, 55

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

8

Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

54/2024/ND-CP,Nghị định 54 2024 Chính phủ,Nghị định 54 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 54 Chính phủ ban hành 2024, 54 Chính phủ còn hiệu lực, 54 Chính phủ áp dụng 2024, 54 Chính phủ mới nhất, số 54 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 54/2024/ND-CP ngày 16/05/2024,Nghị định 54 Chính phủ về hướng dẫn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 2024, 54

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2024

9

Nghị định 53/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

53/2024/ND-CP,Nghị định 53 2024 Chính phủ,Nghị định 53 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 53 Chính phủ ban hành 2024, 53 Chính phủ còn hiệu lực, 53 Chính phủ áp dụng 2024, 53 Chính phủ mới nhất, số 53 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 53/2024/ND-CP ngày 16/05/2024,Nghị định 53 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2024, 53 Chính phủ về Hướng

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2024

10

Nghị định 51/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

51/2024/ND-CP,Nghị định 51 2024 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2024, 51 Chính phủ còn hiệu lực, 51 Chính phủ áp dụng 2024, 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 51/2024/ND-CP ngày 15/05/2024,Nghị định 51 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP 2024, 51 Chính phủ về sửa

Ban hành: 15/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2024

11

Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

52/2024/ND-CP,Nghị định 52 2024 Chính phủ,Nghị định 52 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 52 Chính phủ ban hành 2024, 52 Chính phủ còn hiệu lực, 52 Chính phủ áp dụng 2024, 52 Chính phủ mới nhất, số 52 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 52/2024/ND-CP ngày 15/05/2024,Nghị định 52 Chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt 2024, 52 Chính phủ về Thanh

Ban hành: 15/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

12

Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở

49/2024/ND-CP,Nghị định 49 2024 Chính phủ,Nghị định 49 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 49 Chính phủ ban hành 2024, 49 Chính phủ còn hiệu lực, 49 Chính phủ áp dụng 2024, 49 Chính phủ mới nhất, số 49 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 49/2024/ND-CP ngày 10/05/2024,Nghị định 49 Chính phủ về hoạt động thông tin cơ sở 2024, 49 Chính phủ về hoạt động

Ban hành: 10/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2024

13

Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

50/2024/ND-CP,Nghị định 50 2024 Chính phủ,Nghị định 50 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 50 Chính phủ ban hành 2024, 50 Chính phủ còn hiệu lực, 50 Chính phủ áp dụng 2024, 50 Chính phủ mới nhất, số 50 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 50/2024/ND-CP ngày 10/05/2024,Nghị định 50 Chính phủ về Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy 2024, 50 Chính phủ

Ban hành: 10/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2024

14

Nghị định 47/2024/NĐ-CP về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

47/2024/ND-CP,Nghị định 47 2024 Chính phủ,Nghị định 47 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 47 Chính phủ ban hành 2024, 47 Chính phủ còn hiệu lực, 47 Chính phủ áp dụng 2024, 47 Chính phủ mới nhất, số 47 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 47/2024/ND-CP ngày 09/05/2024,Nghị định 47 Chính phủ về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia 2024, 47 Chính phủ về Danh

Ban hành: 09/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2024

15

Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

48/2024/ND-CP,Nghị định 48 2024 Chính phủ,Nghị định 48 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 48 Chính phủ ban hành 2024, 48 Chính phủ còn hiệu lực, 48 Chính phủ áp dụng 2024, 48 Chính phủ mới nhất, số 48 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 48/2024/ND-CP ngày 09/05/2024,Nghị định 48 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP 2024, 48 Chính phủ về sửa

Ban hành: 09/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2024

16

Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP

46/2024/ND-CP,Nghị định 46 2024 Chính phủ,Nghị định 46 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 46 Chính phủ ban hành 2024, 46 Chính phủ còn hiệu lực, 46 Chính phủ áp dụng 2024, 46 Chính phủ mới nhất, số 46 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 46/2024/ND-CP ngày 04/05/2024,Nghị định 46 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP 126/2021/NĐ-CP 2024, 46

Ban hành: 04/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2024

17

Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

45/2024/ND-CP,Nghị định 45 2024 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2024, 45 Chính phủ còn hiệu lực, 45 Chính phủ áp dụng 2024, 45 Chính phủ mới nhất, số 45 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 45/2024/ND-CP ngày 26/04/2024,Nghị định 45 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP 2024, 45 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

18

Nghị định 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

44/2024/ND-CP,Nghị định 44 2024 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2024, 44 Chính phủ còn hiệu lực, 44 Chính phủ áp dụng 2024, 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 44/2024/ND-CP ngày 24/04/2024,Nghị định 44 Chính phủ về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 2024,

Ban hành: 24/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2024

19

Nghị định 43/2024/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

43/2024/ND-CP,Nghị định 43 2024 Chính phủ,Nghị định 43 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 43 Chính phủ ban hành 2024, 43 Chính phủ còn hiệu lực, 43 Chính phủ áp dụng 2024, 43 Chính phủ mới nhất, số 43 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 43/2024/ND-CP ngày 19/04/2024,Nghị định 43 Chính phủ về xét tặng Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Ban hành: 19/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2024

20

Nghị định 40/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

40/2024/ND-CP,Nghị định 40 2024 Chính phủ,Nghị định 40 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 40 Chính phủ ban hành 2024, 40 Chính phủ còn hiệu lực, 40 Chính phủ áp dụng 2024, 40 Chính phủ mới nhất, số 40 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 40/2024/ND-CP ngày 16/04/2024,Nghị định 40 Chính phủ về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Ban hành: 16/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!