Tra cứu 153/2010/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 153/2010/TT-BTC: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 240615 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

153/2010/TT-BTC,Thông tư 153 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Hướng dẫn 2010,TT 153 Bộ Tài

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

2

Thông tư 13/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

2011 BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 08/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

3

Quyết định 2905/QĐ-BTC năm 2010 đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

4

Thông báo 290/TB-TCT về kết quả hội nghị tập huấn và giải đáp Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng Cục thuế ban hành

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Từ ngày 6/10/2010 đến ngày 19/10/2010, Tổng cục đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại 4 khu

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

5

Thông báo 19905/CT-TT&HTr về điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

19905/CT-TT&HTr Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ. Kính gửi: Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

6

Thông báo 3782/CT-TB triển khai Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3782/CT-TB TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Kính gửi: Các doanh nghiệp in trên địa bàn thành phố

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

7

Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/2016/TT-BTC,Thông tư 153 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Quản lý giá 2016,TT 153 Bộ Tài

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

8

Thông tư 153/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/2015/TT-BTC,Thông tư 153 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Bộ Tài chính 2015,TT 153 Bộ

Ban hành: 02/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

9

Thông tư 153/2014/TT-BTC về Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/2014/TT-BTC,Thông tư 153 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2014,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Vay nợ nước ngoài 2014,TT 153

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

10

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/2013/TT-BTC,Thông tư 153 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2013,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2013,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

11

Thông tư 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/2012/TT-BTC,Thông tư 153 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2012,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2012,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012,Thông tư 153 Bộ Tài chính về In phát hành chứng từ 2012,TT

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

12

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

153/2011/TT-BTC,Thông tư 153 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2011,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2011,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Luật thuế sử dụng đất phi nông

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

13

Thông tư 153/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 65/2008/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

153/2009/TT-BTC,Thông tư 153 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2009,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2009,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2009 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Hướng dẫn 2009,TT 153 Bộ Tài

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2009

14

Thông tư 153/2021/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng

153/2021/TT-BQP,Thông tư 153 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 153 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 153 Bộ Quốc phòng ban hành 2021,TT 153 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 153 Bộ Quốc phòng áp dụng 2021,TT 153 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 153 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 153/2021/TT-BQP ngày 23/11/2021,Thông tư 153 Bộ Quốc phòng về Hồ sơ giải quyết tai

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

15

Thông tư 153/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành

153/2007/TT-BTC,Thông tư 153 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 153 năm 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 153 Bộ Tài chính ban hành 2007,TT 153 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 153 Bộ Tài chính áp dụng 2007,TT 153 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 153 năm 2007 Bộ Tài chính,Thông tư 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007,Thông tư 153 Bộ Tài chính về Tự chủ tài chính 2007,TT 153

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

16

Thông tư 153/2017/TT-BQP về quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

153/2017/TT-BQP,Thông tư 153 2017 Bộ Quốc phòng,Thông tư 153 năm 2017 Bộ Quốc phòng,Thông tư 153 Bộ Quốc phòng ban hành 2017,TT 153 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 153 Bộ Quốc phòng áp dụng 2017,TT 153 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 153 năm 2017 Bộ Quốc phòng,Thông tư 153/2017/TT-BQP ngày 26/06/2017,Thông tư 153 Bộ Quốc phòng về Sĩ quan quân đội

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

17

Thông tư 153/1998/TT/BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 68/1998NĐ-CP thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) do Bộ Tài chính ban hành

153/1998/TT/BTC,Thông tư 153 1998,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153/1998/TT/BTC

Ban hành: 26/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

18

Quyết định 153/QĐ-BTC năm 2011 về Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/QD-BTC,Quyết định 153 2011,Bộ Tài chính,Giải pháp chủ yếu,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 153/QĐ-BTC

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

19

Nghị quyết 153/2010/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo đến năm 2025 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 29 ban hành

153/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 153 2010,Tỉnh Kiên Giang,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 153/2010/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 10

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

20

Nghị quyết 153/2010/NQ-HĐND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 23 ban hành

153/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 153 2010,Tỉnh Quảng Bình,Giá đất năm 2011 ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 153/2010/NQ-HĐND Đồng Hới, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!