Tra cứu 129/2008/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 129/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24638 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

129/2008/TT-BTC,Thông tư 129 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 129 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 129 Bộ Tài chính ban hành 2008,TT 129 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 129 Bộ Tài chính áp dụng 2008,TT 129 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 129 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008,Thông tư 129 Bộ Tài chính về Hướng dẫn 2008,TT 129 Bộ Tài

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

2

Thông tư 129/2017/TT-BTC về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

129/2017/TT-BTC,Thông tư 129 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 129 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 129 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 129 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 129 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 129 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 129 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017,Thông tư 129 Bộ Tài chính về Chống lãng phí 2017,TT 129 Bộ

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

3

Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

129/2016/TT-BTC,Thông tư 129 2016,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp,Chế độ thu nộp phí,Phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

4

Thông tư 129/2015/TT-BTC về hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

129/2015/TT-BTC,Thông tư 129 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 129 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 129 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 129 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 129 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 129 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 129 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 129/2015/TT-BTC ngày 24/08/2015,Thông tư 129 Bộ Tài chính về Xử lý tài chính 2015,TT 129 Bộ

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

5

Thông tư 129/2013/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

129/2013/TT-BTC,Thông tư 129 2013,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

6

Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và hành nghề kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

129/2012/TT-BTC,Thông tư 129 2012,Bộ Tài chính,Chứng chỉ kiểm toán viên,Chứng chỉ hành nghề kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

7

Quyết định 129/2008/QĐ-BTC về 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

129/2008/QD-BTC,Quyết định 129 2008,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn thẩm định giá,06 tiêu chuẩn thẩm định giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 129/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

8

Thông tư 129/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

129/2011/TT-BTC,Thông tư 129 2011,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp giấy phép,Giấy phép hoạt động khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

9

Thông tư 129/2021/TT-BCA sửa đổi Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhập, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

129/2021/TT-BCA,Thông tư 129 2021 Bộ Công An,Thông tư 129 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 129 Bộ Công An ban hành 2021,TT 129 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 129 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 129 Bộ Công An mới nhất,TT số 129 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021,Thông tư 129 Bộ Công An về Sửa đổi Thông tư 28/2020/TT-BCA tin báo tội

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

10

Thông tư 129/2009/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 do Bộ Tài chính ban hành

129/2009/TT-BTC,Thông tư 129 2009,Bộ Tài chính,Lập dự toán kinh phí,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý Nhà nước,Giai đoạn 2007 2010,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2009

11

Thông tư 129/2021/TT-BQP về Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

129/2021/TT-BQP,Thông tư 129 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 129 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 129 Bộ Quốc phòng ban hành 2021,TT 129 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 129 Bộ Quốc phòng áp dụng 2021,TT 129 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 129 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 129/2021/TT-BQP ngày 06/10/2021,Thông tư 129 Bộ Quốc phòng về Quy trình quản lý chất

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

12

Thông tư 129/2020/TT-BCA quy định về quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

129/2020/TT-BCA,Thông tư 129 2020 Bộ Công An,Thông tư 129 năm 2020 Bộ Công An,Thông tư 129 Bộ Công An ban hành 2020,TT 129 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 129 Bộ Công An áp dụng 2020,TT 129 Bộ Công An mới nhất,TT số 129 năm 2020 Bộ Công An,Thông tư 129/2020/TT-BCA ngày 08/12/2020,Thông tư 129 Bộ Công An về Quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

13

Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

129/2019/TT-BQP,Thông tư 129 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 129 năm 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 129 Bộ Quốc phòng ban hành 2019,TT 129 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 129 Bộ Quốc phòng áp dụng 2019,TT 129 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 129 năm 2019 Bộ Quốc phòng,Thông tư 129/2019/TT-BQP ngày 15/08/2019,Thông tư 129 Bộ Quốc phòng về Văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

14

Thông tư 129/2003/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

129/2003/TT-BTC,Thông tư 129 2003,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thu nhập sau thuế,Xổ số kiến thiết,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 129/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

15

Thông tư 129/1999/TT-BTC về cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Tài chính ban hành

129/1999/TT-BTC,Thông tư 129 1999,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý vốn vay,Quản lý vốn vay,Chương trình tín dụng chuyên ngành,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 129/1999/TT-BTC

Ban hành: 05/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

16

Quyết định 129/2008/QĐ-BNN về khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

- Lưu: VT, TT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng QUY ĐỊNH KHẢO NGHIỆM, CÔNG NHẬN VÀ ĐẶT TÊN PHÂN BÓN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 / 2008 /QĐ-BNN ngày 31 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chương

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

17

Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

129/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 129 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/2008/NQ-HĐND Thành

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

18

Nghị định 129/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

129/2008/ND-CP,Nghị định 129 2008 Chính phủ,Nghị định 129 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 129 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 129 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 129 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 129 Chính phủ mới nhất,NĐ số 129 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 129/2008/ND-CP ngày 17/12/2008,Nghị định 129 Chính phủ về Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức 2008,NĐ 129 Chính

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

19

Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

129/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 129 2008,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 129/2008/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

20

Quyết định 129/2008/QĐ-TTg về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit do Thủ tướng Chính phủ ban hành

129/2008/QD-TTg,Quyết định 129 2008,Thủ tướng Chính phủ,Mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu,Quặng Barite,Quặng Apatit,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 19/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!