Tra cứu 11/2013/TT-BCA

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2013/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 303815 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02/10/2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

2

Thông tư 11/2019/TT-BCA quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

11/2019/TT-BCA,Thông tư 11 2019 Bộ Công An,Thông tư 11 năm 2019 Bộ Công An,Thông tư 11 Bộ Công An ban hành 2019,TT 11 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 11 Bộ Công An áp dụng 2019,TT 11 Bộ Công An mới nhất,TT số 11 năm 2019 Bộ Công An,Thông tư 11/2019/TT-BCA ngày 10/05/2019,Thông tư 11 Bộ Công An về Công an nhân dân 2019,TT 11 Bộ Công An về Công an nhân

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

3

Thông tư 11/2017/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2017/TT-BCA,Thông tư 11 2017 Bộ Công An,Thông tư 11 năm 2017 Bộ Công An,Thông tư 11 Bộ Công An ban hành 2017,TT 11 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 11 Bộ Công An áp dụng 2017,TT 11 Bộ Công An mới nhất,TT số 11 năm 2017 Bộ Công An,Thông tư 11/2017/TT-BCA ngày 23/03/2017,Thông tư 11 Bộ Công An về Bí mật Nhà nước 2017,TT 11 Bộ Công An về Bí mật Nhà nước

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

4

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2016/TT-BCA,Thông tư 11 2016 Bộ Công An,Thông tư 11 năm 2016 Bộ Công An,Thông tư 11 Bộ Công An ban hành 2016,TT 11 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 11 Bộ Công An áp dụng 2016,TT 11 Bộ Công An mới nhất,TT số 11 năm 2016 Bộ Công An,Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016,Thông tư 11 Bộ Công An về Luật Căn cước công dân 2014 2016,TT 11 Bộ Công An về

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

5

Thông tư 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2015/TT-BCA,Thông tư 11 2015 Bộ Công An,Thông tư 11 năm 2015 Bộ Công An,Thông tư 11 Bộ Công An ban hành 2015,TT 11 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 11 Bộ Công An áp dụng 2015,TT 11 Bộ Công An mới nhất,TT số 11 năm 2015 Bộ Công An,Thông tư 11/2015/TT-BCA ngày 02/03/2015,Thông tư 11 Bộ Công An về Giải quyết khiếu nại 2015,TT 11 Bộ Công An về Giải quyết

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

6

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCA năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022. Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 24/06/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2022

7

Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

68/2013/TT-BCA,Thông tư 68 2013 Bộ Công An,Thông tư 68 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 68 Bộ Công An ban hành 2013,TT 68 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 68 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 68 Bộ Công An mới nhất,TT số 68 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

8

Thông tư 67/2013/TT-BCA quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

67/2013/TT-BCA,Thông tư 67 2013 Bộ Công An,Thông tư 67 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 67 Bộ Công An ban hành 2013,TT 67 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 67 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 67 Bộ Công An mới nhất,TT số 67 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013,Thông tư 67 Bộ Công An về Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh 2013,TT 67 Bộ Công An

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

9

Thông tư 65/2013/TT-BCA hướng dẫn Quyết định 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

65/2013/TT-BCA,Thông tư 65 2013,Bộ Công An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

10

Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2013/TT-BCA,Thông tư 57 2013,Bộ Công An,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

11

Thông tư 39/2013/TT-BCA quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

39/2013/TT-BCA,Thông tư 39 2013 Bộ Công An,Thông tư 39 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 39 Bộ Công An ban hành 2013,TT 39 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 39 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 39 Bộ Công An mới nhất,TT số 39 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 39/2013/TT-BCA ngày 25/09/2013 BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

12

Thông tư 29/2013/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Bộ Công an ban hành

29/2013/TT-BCA,Thông tư 29 2013 Bộ Công An,Thông tư 29 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 29 Bộ Công An ban hành 2013,TT 29 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 29 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 29 Bộ Công An mới nhất,TT số 29 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 29/2013/TT-BCA ngày 10/05/2013,Thông tư 29 Bộ Công An về Bí mật Nhà nước 2013,TT 29 Bộ Công An về Bí mật Nhà nước

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

13

Thông tư 28/2013/TT-BCA quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nơi nhận: - Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Công an các đơn vị, địa phương; (để thực hiện); - Lưu: VT, X11(X15). BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang Mẫu số 1 Kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BCA ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an MẪU GIẤY KIỂM TRA

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

14

Thông tư 24/2013/TT-BCA quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

24/2013/TT-BCA,Thông tư 24 2013 Bộ Công An,Thông tư 24 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 24 Bộ Công An ban hành 2013,TT 24 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 24 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 24 Bộ Công An mới nhất,TT số 24 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 24/2013/TT-BCA ngày 11/04/2013,Thông tư 24 Bộ Công An về Lực lượng công an 2013,TT 24 Bộ Công An về Lực lượng

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

15

Thông tư 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2013. 2. Bãi bỏ quy định về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân, viên chức công an nhân dân khi nghỉ hưu tại Mục IV Thông tư số 11/2008/TT-BCA(X13) ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, công nhân, viên chức Công an

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

16

Thông tư 16/2013/TT-BCA quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

16/2013/TT-BCA,Thông tư 16 2013 Bộ Công An,Thông tư 16 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 16 Bộ Công An ban hành 2013,TT 16 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 16 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 16 Bộ Công An mới nhất,TT số 16 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 16/2013/TT-BCA ngày 15/03/2013,Thông tư 16 Bộ Công An về Công an nhân dân 2013,TT 16 Bộ Công An về Công an nhân

Ban hành: 15/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

17

Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

15/2013/TT-BCA,Thông tư 15 2013 Bộ Công An,Thông tư 15 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 15 Bộ Công An ban hành 2013,TT 15 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 15 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 15 Bộ Công An mới nhất,TT số 15 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 15/2013/TT-BCA ngày 15/03/2013,Thông tư 15 Bộ Công An về Công an nhân dân 2013,TT 15 Bộ Công An về Công an nhân

Ban hành: 15/03/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

18

Thông tư 12/2013/TT-BCA sửa đổi quy định về đăng ký xe tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

12/2013/TT-BCA,Thông tư 12 2013 Bộ Công An,Thông tư 12 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 12 Bộ Công An ban hành 2013,TT 12 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 12 Bộ Công An áp dụng 2013,TT 12 Bộ Công An mới nhất,TT số 12 năm 2013 Bộ Công An,Thông tư 12/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013,Thông tư 12 Bộ Công An về Đăng ký xe máy 2013,TT 12 Bộ Công An về Đăng ký xe máy

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

19

Thông tư 10/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

10/2013/TT-BCA,Thông tư 10 2013,Bộ Công An,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Cơ sở dữ liệu về dân cư ,Dữ liệu quốc gia về dân cư ,Dữ liệu quốc gia dân cư ,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!