Tra cứu 103/2012/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 103/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 268925 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

103/2012/ND-CP,Nghị định 103 2012 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 103/2012/ND-CP ngày 04/12/2012,Nghị định 103 Chính phủ về Mức lương tối thiểu 2012,NĐ 103 Chính phủ về Mức

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Hướng dẫn 1484/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số: 1484/HD-UBND Tây Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Chủ tịch

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

3

Thông báo 11/TB-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/TB-UBND Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

4

Hướng dẫn 1577/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP

năm 2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

5

Hướng dẫn 07/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo Nghị định 103/2012/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/01/2013) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/SXD-KTXD Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ (ÁP DỤNG TỪ NGÀY

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

6

Nghị định 103/2022/NĐ-CP quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

103/2022/ND-CP,Nghị định 103 2022 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 103/2022/ND-CP ngày 12/12/2022,Nghị định 103 Chính phủ về Quy định trường của cơ quan nhà nước 2022,NĐ 103

Ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2022

7

Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

103/2021/ND-CP,Nghị định 103 2021 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 103/2021/ND-CP ngày 26/11/2021,Nghị định 103 Chính phủ về Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ moóc

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

8

Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

103/2020/ND-CP,Nghị định 103 2020 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 103/2020/ND-CP ngày 04/09/2020,Nghị định 103 Chính phủ về Gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 2020,

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

9

Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ

103/2018/ND-CP,Nghị định 103 2018 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 103/2018/ND-CP ngày 07/08/2018,Nghị định 103 Chính phủ về Phân cấp quản lý 2018,NĐ 103 Chính phủ về Phân cấp

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

10

Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập,tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội

103/2017/ND-CP,Nghị định 103 2017 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 103/2017/ND-CP ngày 12/09/2017,Nghị định 103 Chính phủ về Trợ giúp xã hội 2017,NĐ 103 Chính phủ về Trợ giúp

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

11

Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

103/2016/ND-CP,Nghị định 103 2016 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 103/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 103 Chính phủ về An toàn sinh học 2016,NĐ 103 Chính phủ về An toàn

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

12

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

103/2015/ND-CP,Nghị định 103 2015 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 103/2015/ND-CP ngày 20/10/2015,Nghị định 103 Chính phủ về Tuyển chọn công dân vào công an 2015,NĐ 103 Chính

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

13

Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

103/2014/ND-CP,Nghị định 103 2014 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 103/2014/ND-CP ngày 11/11/2014,Nghị định 103 Chính phủ về Doanh nghiệp 2014,NĐ 103 Chính phủ về Doanh nghiệp

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

14

Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

103/2013/ND-CP,Nghị định 103 2013 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 103/2013/ND-CP ngày 12/09/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

15

Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

103/NQ-CP,Nghị quyết 103 2022 Chính phủ,Nghị quyết 103 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 103 Chính phủ ban hành 2022,NQ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 103 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 103 Chính phủ mới nhất,NQ số 103 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/08/2022,Nghị quyết 103 Chính phủ về Hỗ trợ quản lý cơ sở mầm non khó khăn COVID19 2022,NQ

Ban hành: 11/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2022

16

Nghị định 103/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 133/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

103/2011/ND-CP,Nghị định 103 2011,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

17

Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 do Chính phủ ban hành

103/NQ-CP,Nghị quyết 103 2021,Chính phủ,Sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm của ngân sách trung ương,Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi của ngân sách trung ương,Phương án sử dụng kinh phí của ngân sách trung ương,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

18

Nghị định 103/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

103/2010/ND-CP,Nghị định 103 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm,Kiểm dịch y tế biên giới,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 103/2010/NĐ-CP

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

19

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

103/2009/ND-CP,Nghị định 103 2009 Chính phủ,Nghị định 103 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 103 Chính phủ ban hành 2009,NĐ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 103 Chính phủ áp dụng 2009,NĐ 103 Chính phủ mới nhất, số 103 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 103/2009/ND-CP ngày 06/11/2009,Nghị định 103 Chính phủ về Quy chế hoạt động 2009,NĐ 103 Chính phủ về Quy chế

Ban hành: 06/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

20

Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

103/NQ-CP,Nghị quyết 103 2020 Chính phủ,Nghị quyết 103 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 103 Chính phủ ban hành 2020,NQ 103 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 103 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 103 Chính phủ mới nhất,NQ số 103 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 09/07/2020,Nghị quyết 103 Chính phủ về Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột 2020,NQ 103 Chính phủ

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!