Tra cứu 08/2014/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2014/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 298208 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 08/2014/QĐ-TTg về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2014/QD-TTg,Quyết định 08 2014,Thủ tướng Chính phủ,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

2

Quyết định 08/2023/QĐ-TTg về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2023/QD-TTg,Quyết định 08 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 08 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08/2023/QD-TTg ngày 05/04/2023,Quyết định

Ban hành: 05/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2023

3

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2022/QD-TTg,Quyết định 08 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2022,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2022,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 08 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08/2022/QD-TTg ngày 28/03/2022,Quyết định

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2022

4

Quyết định 2014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2014/QD-TTg,Quyết định 2014 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 2030,Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

5

Quyết định 08/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2021/QD-TTg,Quyết định 08 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,QĐ 08 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 08 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 08/2021/QD-TTg ngày 11/03/2021,Quyết định

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

6

Quyết định 08/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

7

Quyết định 08/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/QD-TTg,Quyết định 08 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước ,Hội đồng cấp Nhà nước,Thầy thuốc nhân dân,Thầy thuốc ưu tú,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

8

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2024 phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 08 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 08 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 08 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 08 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 08 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 08 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024,Chỉ thị 08 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2024

9

Công điện 08/CĐ-TTg năm 2024 chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CD-TTg,Công điện 08 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 08 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 08 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CĐ 08 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CĐ 08 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CĐ 08 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CĐ số 08 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 08/CD-TTg ngày 23/01/2024,Công điện 08 Thủ tướng

Ban hành: 23/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2024

10

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2019/QD-TTg,Quyết định 08 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

11

Chỉ thị 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/CT-TTg,Chỉ thị 08 2023,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp trọng tâm giải ngân vốn đầu tư công,Giải pháp trọng tâm phân bổ vốn đầu tư công,Giải ngân vốn đầu tư công phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2023

12

Quyết định 08/2018/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2018/QD-TTg,Quyết định 08 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Đổi mới sáng tạo,Khoa học Công nghệ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

13

Quyết định 08/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/QD-TTg,Quyết định 08 2015,Thủ tướng Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 08/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

14

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại do thành phố Cần Thơ ban hành

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014,Thành phố Cần Thơ,Hoạt động đối ngoại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2014/QĐ-UBND Cần Thơ,

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

15

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND quy định mức thu Kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập do tỉnh Hưng Yên ban hành

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2014/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 03 tháng 09

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

16

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014,Tỉnh Phú Thọ,Quyết toán,Quỹ bảo trì đường bộ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

17

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về tiêu chí, thang điểm và mức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, xóm, bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 08 năm 2014 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 08 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2014,QĐ 08 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 08 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2014,QĐ 08 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất, số 08 năm 2014 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 08/2014/QD-UBND ngày 08/07/2014,Quyết định 08 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

18

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về sử dụng chung cột điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014,Tỉnh Bạc Liêu,Quy định sử dụng chung cột điện ,Cáp truyền hình,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

19

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014 Tỉnh Quảng Bình,Quyết định 08 năm 2014 Tỉnh Quảng Bình,Quyết định 08 Tỉnh Quảng Bình ban hành 2014,QĐ 08 Tỉnh Quảng Bình còn hiệu lực,QĐ 08 Tỉnh Quảng Bình áp dụng 2014,QĐ 08 Tỉnh Quảng Bình mới nhất, số 08 năm 2014 Tỉnh Quảng Bình,Quyết định 08/2014/QD-UBND ngày 01/07/2014,Quyết định 08 Tỉnh Quảng Bình về Xét

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

20

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/2014/QD-UBND,Quyết định 08 2014,Tỉnh Thái Bình,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2014/QĐ

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!