Tra cứu 03/TTr-HĐGPMB

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/TTr-HĐGPMB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 227601 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tờ trình 03/TTr-BXD công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định do Bộ Xây dựng ban hành

03/TTr-BXD,Bộ Xây dựng,Công nhận,Thành phố Quy Nhơn,Đô thị loại I 1,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/TTr-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

2

Quyết định 117/QĐ-TTr năm 2024 về Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thanh tra Bộ Lao động - Thương,Quyết định 117/QD-TTr ngày 19/03/2024,Quyết định 117 Thanh tra Bộ Lao động - Thương về Quy chế hoạt động Thanh tra Bộ Lao động 2024,QĐ 117 Thanh tra Bộ Lao động - Thương về Quy chế hoạt động Thanh tra Bộ Lao động 2024,Quyết định Quy chế hoạt động Thanh tra Bộ Lao động Thanh tra Bộ Lao động - Thương 2024,Quyết định 117

Ban hành: 19/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

3

Quyết định 115/QĐ-TTr năm 2024 về Quy chế làm việc của Thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thanh tra Bộ Lao động - Thương,Quyết định 115/QD-TTr ngày 19/03/2024,Quyết định 115 Thanh tra Bộ Lao động - Thương về Quy chế làm việc Thanh tra Bộ Lao động 2024,QĐ 115 Thanh tra Bộ Lao động - Thương về Quy chế làm việc Thanh tra Bộ Lao động 2024,Quyết định Quy chế làm việc Thanh tra Bộ Lao động Thanh tra Bộ Lao động - Thương 2024,Quyết định 115 Thanh

Ban hành: 19/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

4

Báo cáo 37/BC-TTr tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 trong toàn quốc do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên và Hà Tĩnh, trong đó 03 tỉnh Tuyên Quang, Điện Biên và Hà Tĩnh báo cáo đã phê duyệt kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo tại Công văn số 69/LĐTBXH-TTr của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, tuy nhiên đã phải điều chỉnh giảm do Chính phủ chưa có văn bản quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Ban hành: 25/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2023

5

Thông tri 40/TTr-MTTW-BTT năm 2024 hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

40/TTr-MTTW-BTT,Thông tri 40 2024 ,Thông tri 40 năm 2024 ,Thông tri 40 ban hành 2024,TT 40 còn hiệu lực,TT 40 áp dụng 2024,TT 40 mới nhất,TT số 40 năm 2024 ,Thông tri 40/TTr-MTTW-BTT ngày 26/03/2024,Thông tri 40 về tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 2024,TT 40 về tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 2024,Thông tri tổ chức Ban Giám sát

Ban hành: 26/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2024

6

Quyết định 4899/QĐ-BNN-TTr năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4899/QD-BNN-TTr,Quyết định 4899 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực,Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2023,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

7

Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

25/TTr-MTTW-BTT,Thông tri 25 2022,Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới 2021 2025,Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

8

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành

03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 03 2006,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thanh tra Chính phủ,Quan hệ phối hợp,Xử lý tội phạm,Dấu hiệu tội phạm,Điều tra dấu hiệu tội phạm,Phát hiện dấu hiệu tội phạm,Xử lý dấu hiệu tội phạm,Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

9

Quyết định 615/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

615/QD-BNN-TTr,Quyết định 615 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng Bộ Nông nghiệp 2022,Phòng chống tham nhũng của Bộ Nông nghiệp,Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Bộ Nông nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

10

Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

753/QD-BNN-TTr,Quyết định 753 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng Bộ Nông nghiệp,Phòng chống tham nhũng năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

11

Kế hoạch 225/KH-STP-TTR thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

225/KH-STP-TTR,Kế hoạch 225 2021,Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Công tác phòng chống tham nhũng Hồ Chí Minh,Chống tham nhũng Sở Tư pháp Hồ Chí Minh,Công tác phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2022

12

Quyết định 3443/QĐ-GDĐT-TTr năm 2020 phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3443/QD-GDDT-TTr,Quyết định 3443 2020,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Kế hoạch thanh tra năm học 2020 2021,Kế hoạch thanh tra năm học 2020 Hồ Chí Minh,Bổ sung Kế hoạch thanh tra Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2022

13

Quyết định 502/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

502/QD-BNN-TTr,Quyết định 502 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 2020,Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

14

Quyết định 195/QĐ-GDĐT-TTr về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

195/QD-GDDT-TTr,Quyết định 195 2020,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Theo dõi thi hành pháp luật ngành giáo dục,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật giáo dục,Theo dõi thi hành pháp luật giáo dục Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2022

15

Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4249/QD-BNN-TTr,Quyết định 4249 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giáo dục pháp luật,Phòng chống tham nhũng,Tuyên truyền,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

16

Quyết định 59/QĐ-TTr năm 2016 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Điện Biên

59/QD-TTr,Quyết định 59 2016,Tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN THANH TRA TỈNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/QĐ-TTr Điện Biên, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

17

Quyết định 609/QĐ-GDĐT-TTr về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 609/QĐ-GDĐT-TTr Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2022

18

Kết luận 48/KL-TTr năm 2016 về thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm học 2015-2016 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

48/KL-TTr,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH THANH TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KL-TTr Quảng Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2016 KẾT

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

19

Quyết định 186/QĐ-GDĐT-TTr về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

186/QD-GDDT-TTr,Quyết định 186 2019,Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Theo dõi thi hành pháp luật ngành giáo dục,Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2019,Theo dõi thi hành pháp luật ngành giáo dục 2019,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2022

20

Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

181/QD-BNN-TTr,Quyết định 181 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác phòng chống tham nhũng,Chương trình phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!