Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tờ trình 03/TTr-BXD công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 03/TTr-BXD Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 08/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/TTr-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ QUY NHƠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc thẩm định đề án đề nghị công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định.

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg ngày 01/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020; Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 04/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại II; Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Bình Định về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định. Ngày 08/01/2010 Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp thẩm định công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, UBND thành phố Quy Nhơn, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định; đại diện các bộ ngành có liên quan gồm: Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nội Vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Quốc phòng, các Hiệp hội gồm: Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Cấp thoát nước; cùng các Cục, Vụ có liên quan của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến đánh giá và phiếu cho điểm của đại diện các Bộ, Ngành, Hiệp hội trong cuộc họp thẩm định ngày 08/01/2010, các kết quả đều nhất trí với nội dung đề án đề nghị công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định. Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định với các tiêu chuẩn đạt được như sau:

1. Tiêu chuẩn về Chức năng đô thị:

a/ Vị trí và tính chất của đô thị:

Thành phố Quy Nhơn là đô thị trực thuộc tỉnh Bình Định, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Định, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng; là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của quốc gia và của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung; là thành phố cảng, đầu mối giao thông thủy, bộ quan trọng Nam Trung Bộ một trong 3 cảng quan trọng và lớn nhất Việt Nam; là trung tâm du lịch biển, du lịch văn hóa quan trọng của cả nước và là điểm đến có sức thu hút lớn đối với du khách quốc tế.

b) Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đô thị :

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2008 là 1.586,128 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách là 732,471 tỷ đồng, đạt cân đối dư trên toàn địa bàn; Thu nhập bình quân đầu người là 1.425 USD gấp 1,39 lần trung bình cả nước; Mức tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2005 - 2008 đạt 14,1%/năm; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 đạt 4,45%; Tỷ lệ tăng dân số hàng năm đạt 1,87%.

2. Tiêu chuẩn quy mô dân số toàn đô thị:

Dân số toàn đô thị thành phố Quy Nhơn tính cả dân số quy đổi đạt: 311.113 người; Dân số nội thị tính cả quy đổi đạt 278.496 người; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 89,5 %.

3. Tiêu chuẩn mật độ dân số:

Dân số nội thị là: 278.496 người. Diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thị là: 16,85 km2. Mật độ dân số khu vực nội thị đạt 16.527 người/km2.

4. Tiêu chuẩn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp:

Tổng số lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị là 108.540 người; tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 115.790 người; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 93,74%.

5. Tiêu chuẩn hệ thống công trình hạ tầng đô thị:

Về nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà ở khu vực nội thị 3.548.086 m2 - bình quân đạt 14,55 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố khu vực nội thị đạt 97,8%.

Về công trình công cộng cấp đô thị: Đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở đạt 2,3 m2/người; Chỉ tiêu đất dân dụng nội thành trung bình đạt 58,95 m2/người; Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị đạt 6,46 m2/người; Cơ sở y tế đạt 3,6 giường/1000 dân; Cơ sở giáo dục đào tạo đạt 30 cơ sở; Trung tâm văn hóa đạt 16 công trình; Trung tâm TDTT đạt 54 công trình; Trung tâm thương mại – dịch vụ đạt 26 công trình.

- Về hệ thống giao thông: là đầu mối giao thông cấp Quốc tế, cấp Quốc gia với sân bay cấp quốc gia, cảng biển cấp quốc tế; Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị đạt 19,59% so với tổng diện tích đất xây dựng đô thị; Mật độ đường trong khu vực nội thị là 8,43km/km2; Tỷ lệ vận tải khách công cộng là 16,7%; diện tích giao thông/dân số nội thị đạt 19,77 m2/người.

- Về hệ thống cấp nước: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt hiện tại là 133,08 lít/người/ngàyđêm; Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch là 90%; Tỷ lệ thất thoát nước 25,64%.

Về hệ thống thoát nước: Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị bình quân là 5,66 km/km2; Chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hiện nay thành phố đang thực hiện Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Quy Nhơn giai đoạn I (vốn vay của Ngân hàng Thế giới) giai đoạn 2007 – 2011; Tỷ lệ các cơ sở sản suất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt 98,8%.

Về hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng: Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị bình quân là 1.297 Kwh/người/năm; Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng đạt 100%; Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 96,8%.

Về hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông: đạt 41 máy điện thoại cố định/100 dân.

- Về cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ: Đất cây xanh toàn đô thị đạt 15,02m2/người; Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 6,77 m2/người; Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom và xử lý là 98,3%; Số nhà tang lễ khu vực nội thị của thành phố hiện có 02 cơ sở.

6. Tiêu chuẩn kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: hiện tại thành phố Quy Nhơn đã có và đang thực hiện quy chế quản lý quy hoạch đô thị; đang dự thảo quy chế quản lý kiến trúc.

- Về khu đô thị mới: thành phố Quy Nhơn hiện có 04 khu đô thị mới được đầu tư; có 11 khu cải tạo chỉnh trang đô thị.

- Về tuyến phố văn minh đô thị: đô thị Quy Nhơn hiện có trên 50% số đường chính khu vực nội thị đạt các tiêu chí về tuyến phố văn minh đô thị.

- Về không gian công cộng: Số lượng không gian công cộng của đô thị đạt 11 khu.

- Về các công trình kiến trúc tiêu biểu: hiện có 04 công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hội nghề nhiệp, các tổ chức Quốc tế/ Quốc gia công nhận; Các công trình di sản văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu cấp quốc gia được trùng tu 100%.

7. Kết luận:

Với những kết quả đánh giá về tình hình thực trạng phát triển của Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định như trên, xét theo 06 tiêu chuẩn được qui định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị của thì thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đủ tiêu chuẩn để được công nhận là đô thị loại I với số điểm trung bình là 84,3/100 điểm.

Kết quả đánh giá chung cho thấy thành phố Quy Nhơn đã đủ tiêu chuẩn công nhận là đô thị loại I. Tuy nhiên hiện còn một số chỉ tiêu cần được khắc phục trong thời gian tới như: Dân số toàn đô thị; Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý; Số lượng nhà tang lễ trong khu vực nội thị; Số lượng các khu đô thị mới; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đạt, thành phố Quy Nhơn cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí để đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại.

Bên cạnh việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch đô thị, còn thiếu quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

8. Kiến nghị và tổ chức thực hiện

Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ:

1. Ban hành Quyết định công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định.

2. Giao UBND tỉnh Bình Định:

- Phối hợp với các Bộ, Ngành và các tổ chức có liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị về giao thông, cấp điện chiếu sáng, xử lý nước thải và chất thải rắn để cải thiện các điều kiện hạ tầng hiện có, đảm bảo sớm đạt được các chỉ tiêu yêu cầu đối với đô thị loại I sau khi được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận.

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị, tăng cường năng lực quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị, phát huy hiệu quả công tác đầu tư phát triển đô thị, từng bước tạo dựng được không gian đô thị hiện đại văn minh nhưng vẫn bảo tồn và nâng cao được các giá trị lịch sử, di sản kiến trúc, cảnh quan và bảo vệ môi trường sinh thái đô thị.

Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Định;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Lưu: VP, Cục PTĐT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tờ trình 03/TTr-BXD công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.240
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10