Tra cứu 01/2007/NQ-HĐTP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2007/NQ-HĐTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 259597 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2007/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2007,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2007

2

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

22 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2007/NQ-HĐTP NGÀY 02-10-2007 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2007/NQ-HĐTP NGÀY 02-10-2007 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để áp

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2010

3

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2022/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2022,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2022,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2022 Hội

Ban hành: 15/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

4

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2021/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2021 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2021 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2021,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2021,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2021 Hội

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

5

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2020/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2020,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2020,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2020 Hội

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

6

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2019/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2019 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2019 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2019,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2019,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2019 Hội

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

7

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân ân tối cao ban hành

01/2018/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2018 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2018 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2018,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2018,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2018 Hội

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

8

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2017/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2017,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Luật Tố tụng dân sự,Biểu mẫu áp dụng biện pháp,Thủ tục tố tụng dân sự,Hội đồng Thẩm phán,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

9

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2016/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2016 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2016 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2016,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2016,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2016 Hội

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

10

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

01/2015/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2015,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Sửa đổi 02/2011/NQ-HĐTP,Văn bản hướng dẫn thi hành luật ,Hướng dẫn Luật tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

11

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Quy định Luật Trọng tài thương mại do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2014/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2014,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2014,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2014 Hội

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

12

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2013/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2013,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/NQ-HĐTP Hà Nội,

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

13

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2012/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2012,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2012,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2012 Hội

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

14

Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 56/2010/QH12 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2011/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2011,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Luật Tố tụng hành chính,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/NQ-HĐTP

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2011

15

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2010/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2010 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2010 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2010,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2010,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2010 Hội

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2010

16

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2022/NQ-HDTP,Nghị quyết 03 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 năm 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2022,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2022,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 03 năm 2022 Hội

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

17

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thiệt hại. Điều 13. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết 1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

18

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm "Thi hành Bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ Luật tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

định tại khoản 1 Điều 61 của Bộ luật hình sự và hướng dẫn tại mục 7 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt” để quyết định cho hoặc không cho người bị

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

19

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2006/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2006 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2006 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2006,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2006,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2006 Hội

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

20

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2020/NQ-HDTP,Nghị quyết 03 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 năm 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2020,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2020,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 03 năm 2020 Hội

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!