Tố cáo

Tố cáo đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Quy định về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo trong Công an nhân dân như thế nào?
Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo trong Công an nhân dân là gì? Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo và bảo vệ người tố cáo được quy định như thế nào? Quản lý công tác giải quyết tố cáo và báo cáo công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân ra sao? Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân là gì? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự trong Công an nhân dân ra sao?
Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự trong Công an nhân dân là gì? Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự trong Công an nhân dân ra sao? Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự trong Công an nhân dân là gì? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Công an nhân dân như thế nào?
Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Công an nhân dân là gì? Trách nhiệm giải quyết tố cáo và phối hợp trong việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Công an nhân dân ra sao? Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự trong Công an nhân dân như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là gì?
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thế nào? Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Công an nhân dân ra sao? Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Công an nhân dân là gì? Nhờ trả lời giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về mẫu quyết định thành lập Đoàn Tổ xác minh nội dung tố cáo và biên bản xác minh nội dung tố cáo là gì?
Mẫu quyết định thành lập Đoàn Tổ xác minh nội dung tố cáo và biên bản xác minh nội dung tố cáo được quy định như thế nào? Mẫu trưng cầu giám định và báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn Tổ xác minh là gì? Mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh nội dung tố cáo và kết luận nội dung tố cáo ra sao? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến là gì?
Xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến như thế nào? Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo là gì? Xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo và người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo được quy định như thế nào?
Quy định về báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo là gì? Kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo như thế nào? Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về thời hạn giải quyết tố cáo là gì?
Thời hạn giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào? Việc rút tố cáo được thực hiện như thế nào? Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức cấp dưới trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết ra sao? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Trong giải quyết tố cáo của Công an nhân dân, việc thông báo dự thảo báo cáo kết quả xác minh và hoàn chỉnh báo cáo chính thức?
Thông báo dự thảo báo cáo kết quả xác minh và hoàn chỉnh báo cáo chính thức trong giải quyết tố cáo của Công an nhân dân? Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân như thế nào? Mong anh chị ban biên tập tư vấn. Tôi cảm ơn. 
Hỏi đáp pháp luật Việc thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo của Công an nhân dân được tiến hành như thế nào?
Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo của Công an nhân dân? Ủy quyền xác minh trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân? Xác minh thực tế trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân như thế nào?  Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 
Hỏi đáp pháp luật Trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân việc trưng cầu giám định được tiến hành như thế nào?
Trưng cầu giám định trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân như thế nào? Gia hạn giải quyết tố cáo trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân như thế nào? Dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong quy trình giải quyết tố cáo của Công an nhân dân như thế nào? Mong anh chị ban biên tập tư vấn. Tôi cảm ơn.
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào