Loading...

Thế chấp tàu biển

Hỏi đáp pháp luật Thế chấp tàu biển có cần phải lập thành văn bản hay không?

Thế chấp tàu biển có cần phải lập thành văn bản? Tàu biển đang thế chấp có được bán cho người khác hay không? Anh chị cho tôi hỏi tôi đang chuẩn bị thế chấp tàu biển để lấy vốn làm ăn, như vậy thì có cần phải lập văn bản khi thế chấp hay không? Nhờ anh chị giúp đỡ. cảm ơn anh chị rất nhiều.

Hỏi đáp pháp luật Thế chấp tàu biển Việt Nam theo Bộ luật Hàng hải 2005

Hoạt động hàng hải là một trong những ngành quan trọng đối với nước ta. Tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động hàng hải từ trước đến nay. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi thế chấp tàu biển Việt Nam theo Bộ luật Hàng hải 2005 được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Kim Dung - Bình Dương

Hỏi đáp pháp luật Thế chấp tàu biển Việt Nam theo Luật Hàng hải 1990

Hoạt động hàng hải là một trong những ngành quan trọng đối với nước ta. Tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động hàng hải từ trước đến nay. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi thế chấp tàu biển Việt Nam theo Luật Hàng hải 1990 được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Kim Ngân - Đồng Nai

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam theo Bộ luật Hàng hải 2005

Hoạt động hàng hải là một trong những ngành quan trọng đối với nước ta. Tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động hàng hải từ trước đến nay. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam theo Bộ luật Hàng hải 2005 được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Thanh Hoa - Đà Nẵng

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký gồm những gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp tàu biển để phục vụ cho môn học sắp tới của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hồng Phúc (phuc***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp tàu biển để phục vụ cho môn học sắp tới của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Khánh Hoàng (hoang***@gmail.com)

 

Hỏi đáp pháp luật Việc tiếp nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào?

Việc tiếp nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển để phục vụ cho môn học sắp tới của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được tiếp nhận như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hoàng Anh Tuấn (tuan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc trả kết quả và lưu hồ sơ cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào?

Việc trả kết quả và lưu hồ sơ cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển để phục vụ cho môn học sắp tới của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Hồ sơ cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được lưu và trả kết quả như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Hoàng (hoang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc giải quyết Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào?

Việc giải quyết Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển để phục vụ cho môn học sắp tới của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được giải quyết như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hoàng Thạch (thach***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào?

Việc nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển để phục vụ cho môn học sắp tới của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển được nộp như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Khánh (khanh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trong quá trình làm việc, tôi có tìm hiểu thêm về hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển gồm những tài liệu, giấy tờ gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Phạm Thanh Nhã (nha***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển được tiến hành như thế nào?

Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Bình. Trong quá trình làm việc, tôi có tìm hiểu thêm về hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển được tiến hành như thế nào? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Trọng Đạt (dat***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển là gì?

Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển là gì? 

Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, tàu biển. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Hùng Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay, tàu biển. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Ngọc Loan (loan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trường hợp nào phải thế chấp tàu biển?

Trường hợp nào phải thế chấp tàu biển? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc đăng ký, cung cấp thông tin cầm cố, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển nhưng có một số nội dung tôi chưa được rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Trường hợp nào phải thế chấp tàu biển? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Tùng Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thế chấp tàu biển Việt Nam

Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị hành chính ven biển. Cho tôi hỏi : Thế chấp tàu biển Việt Nam được quy định như thế nào? Chúng tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan tới tàu biển. Đặc biệt là về sở hữu tàu biển. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trầm, HP.

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam

Tôi tên là Nguyễn Thành Trung, địa chỉ mail thanh_trung_09****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị hành chính ven biển. Chúng tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan tới tàu biển. Đặc biệt là về sở hữu tàu biển. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào