Loading...

Tài sản

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao?

Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Trách nhiệm của Tổng cục Hậu cần trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Trách nhiệm của Tổng cục Kỹ thuật trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Hỏi đáp pháp luật Nội dung chi trong công tác loại khỏi biên chế và xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng ra sao?

Nội dung chi trong công tác loại khỏi biên chế và xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào? Quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản tại Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Chế độ kiểm tra trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Hỏi đáp pháp luật Chế độ báo cáo trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao?

Chế độ báo cáo trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc xử lý tài sản được quy định như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong việc xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị giúp đỡ, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Hỏi đáp pháp luật Biên bản đấu giá trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao?

Biên bản đấu giá trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá trong Bộ Quốc phòng?

Nhờ anh chị giúp đỡ, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá trong Bộ Quốc phòng ra sao?

Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá trong Bộ Quốc phòng như thế nào? Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá trong Bộ Quốc phòng? Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và trong Bộ Quốc phòng?

Nhờ anh chị giúp đỡ, cảm ơn anh chị.

Hỏi đáp pháp luật Từ chối kết quả trúng đấu giá trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao?

Từ chối kết quả trúng đấu giá trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Việc đấu giá không thành và lưu trữ hồ sơ đấu giá trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao? Nguyên tắc quản lý, sử dụng và bảo đảm tài chính trong đấu giá trong Bộ Quốc phòng như thế nào? Nội dung thu trong công tác loại khỏi biên chế và xử lý tài sản?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Hỏi đáp pháp luật Mục đích, yêu cầu loại khỏi biên chế và xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao?
Mục đích, yêu cầu loại khỏi biên chế và xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Nguyên tắc loại khỏi biên chế và xử lý tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào? Tài sản được loại khỏi biên chế và đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Có được định giá tài sản kê biên bên ngoài trụ sở của pháp nhân thương mại?

Định giá tài sản kê biên được tiến hành bên ngoài trụ sở của pháp nhân thương mại được không? Cơ quan thi hành án hình sự có thể giao tài sản kê biên cho một tổ chức khác bảo quản không? 

Xin chào ban biên tập, công ty tôi đang bị cơ quan thi hành án hình sự tiến hành kê biên tài sản, công ty có một số tài sản bị kê biên đang ở ngoài trụ sở công ty thì khi tiến hành kê biên những tài sản đó có phải đem về công ty hay vẫn được tiến hành kê biên ở nơi có tài sản? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Xem tài sản đấu giá trước khi tham gia đấu giá có được hay không?

Có được xem tài sản đấu giá trước khi tham gia đấu giá không? Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được xử lý như thế nào?

Chào anh/chị, tôi có thấy một đơn vị đang niêm yết thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Cho nên, tôi cũng muốn tham gia đấu giá, vậy tôi có được quyền xem đất trước khi tham gia đấu giá hay không?

Hỏi đáp pháp luật Tài sản đóng góp thành lập quỹ từ thiện hoạt động trong tỉnh tối thiểu bao nhiêu?

Thành lập quỹ từ thiện hoạt động trong tỉnh thì tài sản đóng góp thành lập tối thiểu bao nhiêu? Hồ sơ thành lập quỹ từ thiền cần có những gì?

Xin chào ban biên tập, tôi dự định cùng một vài người bạn thành lập một quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi tỉnh thì không biết cần phải có tối thiểu bao nhiêu mới có thể thành lập? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Sáng lập viên quỹ từ thiện tại Việt Nam có thể là người nước ngoài không?

Người nước ngoài có thể là sáng lập viên quỹ từ thiện tại Việt Nam không? Có thể đóng góp ngoại tệ để thành lập quỹ từ thiện tại Việt Nam không?

Xin chào ban biên tập, chúng tôi dự định thành lập một quỹ từ thiện, theo yêu cầu thì cần phải có sáng lập viên quỹ, trong nhóm có một người nước ngoài đóng góp rất nhiều, vậy người này có thể làm sáng lập viên quỹ từ thiện trong đăng ký không? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Đấu giá viên có được thành lập nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản không?

Đấu giá viên có thể thành lập nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản được không? Đấu giá viên có những quyền và nghĩa vụ nào? Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thông qua cơ quan nào?

Xin chào ban biên tập, tôi là đấu giá viên thành lập một doanh nghiệp đấu giá, bây giờ muốn mở rộng phạm vi địa lý hoạt động thì có được phép mở thêm doanh nghiệp đấu giá ở nơi khác không? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Theo quy định Luật đầu tư thì điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ra sao?

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật đầu tư? Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định như thế nào trong Luật đầu tư? Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh nào?

Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thương mại có bị kê biên không?

Có kê biên tài sản đối với quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thương mại không? Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất của pháp nhân thương mại phải tuân thủ những gì?

Xin chào ban biên tập, công ty tôi do làm ăn thua lỗ và vướng vào pháp luật nên bị kê biên tài sản, công ty tôi có sở hữu một số quyền sở hữu trí tuệ thì không biết những quyền sở hữu trí tuệ này có bị kê biên không? Xin được giải đáp.

Hỏi đáp pháp luật Người đại diện của pháp nhân thương mại vắng mặt có tiến hành kê biên tài sản không?

Có tiến hành kê biên tài sản trong trường hợp người đại diện của pháp nhân thương mại vắng mặt không? Biên bản kê biên tài sản của pháp nhân thương mại ghi những nội dung gì?

Xin chào ban biên tập, tôi là đại diện của một công ty, công ty tôi bị cơ quan thi hành án hình sự tiến hành kê biên tài sản, tôi có nhận được thông báo triệu tập vào buổi tiến hành kê biên, nếu hôm đó tôi không có mặt thì họ có thực hiện kê biên tài sản không? Xin được giải đáp.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào