Loading...

Hạn mức giao đất

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nông nghiệp không được vượt quá bao nhiêu?

Gia đình tôi ở xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu, mới đây nhà nước giao thêm cho gia đình tôi đất trồng cây lâu năm là 20 hecta, trong khi đó tôi nghe người khác nói chỉ tối đa 5 hecta, liệu việc giao đất cho gia đình tôi với diện tích trên có đúng theo pháp luật hay không?

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào theo quy định hiện hành?

Chào Ban biên tập, tôi tên Minh Tú là cán bộ địa chính xã. Tôi vừa vào công tác chưa được bao lâu nên chưa có kinh nghiệm nhiều cũng như kiến thức còn hạn chế. Nay tôi đang có vấn đề thắc mắc, mong Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào theo quy định hiện hành? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (01233***)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào theo Luật đất đai 1993?

Chào Ban biên tập, tôi tên Minh Trãi là cán bộ địa chính xã. Tôi vừa vào công tác chưa được bao lâu nên chưa có kinh nghiệm nhiều cũng như kiến thức còn hạn chế. Nay tôi đang có vấn đề thắc mắc, liên quan đến Luật đất đai 1993, mong Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (01233***)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào theo Luật đất đai 1987?

Chào Ban biên tập, tôi tên Minh Quang là cán bộ địa chính xã. Tôi vừa vào công tác chưa được bao lâu nên chưa có kinh nghiệm nhiều cũng như kiến thức còn hạn chế. Nay tôi đang có vấn đề thắc mắc, liên quan đến Luật đất đai 1987, mong Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào theo Luật đất đai 1987? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (01233***)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định ra sao?

Chào Ban biên tập, tôi tên Minh Tâm là cán bộ địa chính xã. tôi vừa vào công tác chưa được bao lâu nên chưa có kinh nghiệm nhiều cũng như kiến thức còn hạn chế. Nay tôi đang có vấn đề thắc mắc, liên quan đến Luật đất đai 2003, mong Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (01233***)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Anh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Anh (quocanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nông nghiệp là bao nhiêu?

Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Trường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Trường (quoctruong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Trường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Trường (quoctruong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Cường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Cường (quoccuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Hạn mức giao đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Cường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Hạn mức giao đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Cường (quoccuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức giao đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Anh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Hạn mức giao đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Anh (quocanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Anh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quốc Anh (quocanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề
Ông Nguyễn Minh Trí minhtritdh@gmail.com hỏi Kính gửi: Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tôi xin hỏi Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội trả lời giúp tôi: Năm 2001 tôi có mua một mảnh đất (Các giấy tờ mua bán chỉ viết tay không có công chứng). - Diện tích: 32 m2 - Địa chỉ: phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. - Nguốn gốc đất: diện tích đất nêu trên tôi mua của một hộ gia đình. Tổng diện tích đất lúc đó là 164,6 m2 (Theo biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ở thực địa của UBND phường ngày 23/12/1996). Khi đó hộ gia đình đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó hộ gia đình đó đã làm thủ tục tách làm 04 (bốn) thửa đất cho các con, còn lại thửa của tôi chưa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Từ năm 2001 đến nay tôi vẫn đóng thuế đất đầy đủ theo tên của tôi). Thửa đất nêu trên không có tranh chấp, không bị kê biên, không nằm trong diện giải tỏa để làm dự án. Đến nay tôi có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi tôi ra phường để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí địa chính phường nói rằng thửa đất của tôi không làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không còn hạn mức cấp đất ở (đã cấp vượt hạn mức cho 04 (bốn) người con hộ gia đình kia rồi). Vậy tôi xin hỏi: + Tôi có làm được thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không. + Đồng chí địa chính phường nói như vậy có đúng hay không. Xin trân trọng cám ơn!
Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôi muốn mua một phần khoảng 45m2 ( kích thước 3,4m x13,4m; bề rộng mặt đường trước lô đất là 3,5m) của mảnh đất 120m2 dạng đất tái định cư Cầu Thanh Trì tại phường Lĩnh Nam. Hiện tại chủ sở hữu mảnh đất đang làm sổ đỏ.Mảnh đất được cơ quan có thẩm quyền giao tháng 1 năm 2005. Vậy xin hỏi khi chủ sở hữu mảnh đất đó được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ( sổ đỏ) thì tôi mua 1 phần diện tích trên ( 45m2) có được tách sổ hay không?
Hỏi đáp pháp luật Giải quyết truờng hợp sau khi thực hiện quyết định thu hồi đất ở, số diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn hạn mức giao đất ở
Trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; có trường hợp sau khi thực hiện quyết định thu hồi đất ở, số diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn hạn mức giao đất ở theo quy định và có trường hợp đối tượng bị thu hồi đất ở thuộc diện không được bồi thường về đất mà họ không còn nơi ở nào khác. Đồng chí giải quyết những trường hợp trên như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Quy định về hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân

Quy định về hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. Tôi được biết trong luật đất đai có 2 loại hạn mức đó là hạn mức giao đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, luật sư có thể giúp tôi so sánh Hạn mức giao đất với Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trong luật đất đai 2013 được không vậy? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hạn mức giao đất

Gia đình chị Dung ở xã P, tỉnh Phú Thọ đang sử dụng 0,4 ha đất trồng lúa, 0,5 ha ao nuôi cá và 4 ha đất đồi trồng chè. Gia đình chị đã sử dụng hợp pháp những diện tích đất trên từ năm 1992. Năm 2005, khi thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã yêu cầu gia đình chị Dung lựa chọn loại đất cụ thể cho hình thức thuê đất vì tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình chị Dung đã vượt hạn mức 2,9 ha, do đó diện tích vượt hạn mức giao đất phải chuyển sang hình thức thuê đất. Sau khi nhờ trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh, chị làm đơn gửi Chủ tịch UBND xã xem xét lại quyết định trên vì cho rằng gia đình chị vẫn sử dụng trong hạn mức đất theo quy định của pháp luật, không phải chuyển sang hình thức thuê đất. Chủ tịch UBND xã P sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào?

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào