Chủ thể nào có thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần?

Cho tôi hỏi: Chủ thể nào có thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần vậy? Mong được giải đáp. Câu hỏi của bạn Tâm đến từ Đồng Tháp.

Chủ thể nào có thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 174. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật này;
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;
d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần sẽ thuộc về Đại hội đồng cổ đông của công ty.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/14052024/mien-nhiem-kiem-soat-vien-cong-ty-co-phan.jpg

Chủ thể nào có thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần? (Hình từ Internet)

Kiểm soát viên công ty cổ phần có được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị không?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Căn cứ theo khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
22. Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.
...

Như vậy, kiểm soát viên công ty cổ phần tuyệt đối không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Kiểm soát viên công ty cổ phần thực hiện trách nhiệm gì?

Căn cứ theo Điều 173 Luật Doanh nghiệp 2020, kiểm soát viên công ty cổ phần thực hiện trách nhiệm sau đây:

- Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

- Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông.

- Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

- Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 173 Luật Doanh nghiệp 2020 mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó.

Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.

- Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Trân trọng!

Công ty cổ phần
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty cổ phần
Hỏi đáp Pháp luật
Khi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần theo phương thức hoàn trả tiền lại cho cổ đông thì có giới hạn phải trả 1 lần bao nhiêu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty cổ phần có bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có quyền quyết định thay đổi mô hình quản trị của công ty cổ phần? Việc thay đổi mô hình quản trị công ty cổ phần có cần phải thông báo công khai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ thể nào có thẩm quyền miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty cổ phần có bắt buộc phải có vị trí thư ký công ty không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty cổ phần có được cập nhật, bổ sung nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sau khi đã đăng tải tài liệu họp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai ký vào điều lệ công ty cổ phần khi điều lệ được sửa đổi, bổ sung?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy chế quản trị nội bộ có bắt buộc không? Quy chế quản trị nội bộ do ai phê duyệt?
Hỏi đáp Pháp luật
Cổ đông trong công ty cổ phần có được phép rút vốn khỏi công ty hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên Ban kiểm phiếu trong công ty cổ phần phải có tiêu chuẩn gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty cổ phần
Nguyễn Thị Kim Linh
99 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty cổ phần
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào