Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học áp dụng từ 10/04/2024?

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học năm 2024 thế nào?

Giải thưởng khoa học công nghệ bao gồm những Giải thưởng nào theo Nghị định 18/2024/NĐ-CP?

Ngày 21/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Cụ thể theo Điều 4 Nghị định 18/2024/NĐ-CP quy định Giải thưởng về khoa học công nghệ gồm có những giải thưởng sau đây:

(1) Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ để xét tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 18/2024/NĐ-CP.

(2) Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ để xét tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Nghị định 18/2024/NĐ-CP.

(3) Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ:

+ Giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ để tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 Nghị định 18/2024/NĐ-CP.

+ Giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ được đặt ra để xét tặng cho tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học áp dụng từ 10/04/2024?

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học áp dụng từ 10/04/2024? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa áp dụng từ 10/04/2024?

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 18/2024/NĐ-CP đặt ra những tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học như sau:

(1) Công trình đặc biệt xuất sắc:

Kết quả nghiên cứu của công trình có phát minh mới hoặc là thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu, dẫn tới những thay đổi đặc biệt quan trọng trong nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội.

(2) Công trình có giá trị rất cao về khoa học:

- Tìm ra bản chất, quy luật phát triển của sự vật, hiện tượng hoặc đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Hình thành hướng nghiên cứu mới;

+ Tư tưởng, quan niệm mới;

+ Nhận thức mới;

+ Cách tiếp cận mới;

+ Lý thuyết mới;

+ Phương pháp mới;

+ Tri thức mới;

+ Phát hiện mới về khoa học và công nghệ;

- Được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước hoặc quốc tế.

(3) Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ của đất nước hoặc ứng dụng trong thực tiễn có một trong các tác dụng sau:

- Mang lại hiệu quả kinh tế lớn hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

- Đóng góp đặc biệt quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động đặc biệt quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội;

- Có tác dụng lớn trong giáo dục, được sử dụng cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

Quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cấp cơ sở được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 18/2024/NĐ-CP quy định quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cấp cơ sở được thực hiện như sau:

Bước 1: Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình.

(Trường hợp tác giả công trình không có cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thì nộp ở Sở Khoa học và Công nghệ nơi tác giả cư trú.)

Lưu ý: Đối với tác giả là người nước ngoài có công trình nghiên cứu về Việt Nam, hồ sơ công trình được nộp ở một tổ chức khoa học và công nghệ. Tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn tác giả công trình và tổ chức xét tặng Giải thưởng theo quy định.

Bước 2: Công trình được xét tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nơi tác giả hoặc đại diện hợp pháp của tác giả cư trú, người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ quyết định thành lập.

- Thủ tục xét tặng Giải thưởng tại cấp cơ sở theo quy định tại Điều 17 Nghị định 18/2024/NĐ-CP. Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ, người đứng đầu tổ chức thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Thủ trưởng cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức.

Lưu ý: Nghị định 18/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Trân trọng!

Khoa học và công nghệ
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Khoa học và công nghệ
Hỏi đáp Pháp luật
Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia là gì? Ai được Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện để cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoạt động viễn thám là gì? Sản phẩm viễn thám bao gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đến 2030, 100% đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 01 vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư để tài trợ, hỗ trợ hoạt động đầu tư công nghệ cao, chuyển đổi xanh?
Hỏi đáp Pháp luật
Cản trở hoạt động đo đạc hợp pháp bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học áp dụng từ 10/04/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự kiến phần mềm giúp người dân phòng chống lừa đảo sẽ ra mắt vào tháng 7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia có cần phải thông báo không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khoa học và công nghệ
226 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Khoa học và công nghệ
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào