16:35 | 20/11/2023
Loading...

Ai là người có thẩm quyền đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước?

Cho tôi hỏi: Ai là người có thẩm quyền đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước? Kết quả đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước được sử dụng để làm gì? Câu hỏi của chị An (Phú Yên)

Kết quả đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước được sử dụng để làm gì?

Căn cứ theo Điều 16 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về việc sử dụng kết quả đánh giá công chức, viên chức như sau:

Sử dụng kết quả đánh giá công chức, viên chức
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Theo đó, kết quả đánh giá công chức kiểm toán nhà nước được sử dụng để:

- Đánh giá, xếp loại chất lượng là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch;

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Ai là người có thẩm quyền đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước?

Ai là người có thẩm quyền đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước? (Hình từ Internet)

Ai là người có thẩm quyền đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước?

Theo Điều 12 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức cụ thể như sau:

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
1. Công chức, viên chức căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác và chịu trách nhiệm về kết quả tự nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng của mình.
2. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả công chức, viên chức biệt phái).
3. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Vụ trưởng và tương đương.

Như vậy, theo quy định trên thì người có thẩm quyền đánh giá công chức kiểm toán Nhà nước, bao gồm:

- Công chức kiểm toán Nhà nước căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác và chịu trách nhiệm về kết quả tự nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng của mình.

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý;

Chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Vụ trưởng và tương đương.

Những tài liệu nào được lưu trữ bằng hình thức điện tử để đánh giá chất lượng công chức kiểm toán Nhà nước?

Căn cứ theo Điều 17 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về tài liệu kết quả đánh giá chất lượng công chức kiểm toán Nhà nước được lưu giữ bằng những hình thức điện tử sau đây:

- Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá;

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức;

- Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có);

- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền;

- Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức (nếu có);

- Các văn bản khác liên quan (nếu có).

Ngoài việc lưu trữ bằng hình thức điện tử, tài liệu quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều 17 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ công chức, viên chức.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Khai không đúng thông tin trong phiếu đăng ký dự kiểm định có bị hủy bỏ kết quả kiểm định đầu vào công chức không?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội quy và quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Thông tư 17/2023/TT-BNV?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 01/07/2024 bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của công chức viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Có cần phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nếu có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tương ứng với yêu cầu vị trí dự tuyển vào công chức không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu quyết định nghỉ hưu đối với công chức mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức nghỉ phép đi thăm người thân thì có được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời điểm chính thức bỏ các khoản phụ cấp thâm niên của công chức viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bằng khen nào thì được nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc quản lý của Bộ Tư pháp?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào