16:45 | 20/11/2023
Loading...

Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề không?

Cho tôi hỏi: Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề không? Quy định về giám sát viên thi công xây dựng như thế nào? Câu hỏi của chị Liên (Dĩ An)

Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề không?

Đầu tiên, tại khoản 1 Điều 148 Luật Xây dựng 2014 được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 39 Luật Kiến trúc 2019 có quy định cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Ngoài ra, tại điểm đ khoản 4 Điều 89 Nghị định 15/2021/NĐ-CP cũng quy định đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng: cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng, giám sát viên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với lĩnh vực và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Trường hợp cá nhân chỉ có chứng chỉ hành nghề đối với một lĩnh vực giám sát thi công xây dựng thì chỉ được xét cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng đó;

Đồng thời, tại Điều 71 Nghị định 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP quy định về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng như sau:

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:
1. Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
2. Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
3. Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, từ những quy định trên thì giám sát viên thi công xây dựng cũng phải có yêu cầu chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề không?

Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề không? (Hình từ Internet)

Quy định về giám sát viên thi công xây dựng như thế nào?

Theo Điều 120 Luật Xây dựng 2014 quy định về giám sát viên thi công xây dựng phải có trách như sau:

- Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Nhà nước khuyến khích việc giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

+ Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

+ Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác.

Điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát viên thi công xây dựng gồm những gì?

Căn cứ Điều 71 Nghị định 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP, cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

Đối với điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

[1] Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

[2] Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

- Hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

- Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

- Hạng 3: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

[3] Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Đối với chuyên môn giám sát thi công xây dựng phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

[1] Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;

[2] Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Và các điều kiện tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công trình xây dựng

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Công trình xây dựng
Hỏi đáp mới nhất về Công trình xây dựng
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng công trình mới nhất 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm những công trình nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài đối với công trình xây dựng tại Việt Nam không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng sẽ gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Bản vẽ hoàn công là gì? Việc kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công có phải là nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhật ký thi công công trình có đóng dấu giáp lai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công trình xây dựng là gì? Các loại công trình xây dựng hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phương án phá dỡ công trình xây dựng chuẩn quy định?
Hỏi đáp Pháp luật
Công trình xây dựng được phân cấp và phân loại như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công trình xây dựng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào