01:55 | 20/11/2023
Loading...

Tổ chức kinh tế là các tổ chức nào? Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức nào?

Xin cho tôi hỏi, tổ chức kinh tế được quy định như thế nào? Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Tổ chức kinh tế là các tổ chức nào?

Căn cứ quy định khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
.....
21. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
....

Như vậy, tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong đó tổ chức kinh tế gồm có:

- Doanh nghiệp.

- Hợp tác xã.

- Liên hiệp hợp tác xã.

- Tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Tổ chức kinh tế được quy định như thế nào? Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức nào?

Tổ chức kinh tế được quy định như thế nào? Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức nào? (Hình từ Internet)

Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức nào?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư 2020 quy định về hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như sau:

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
1. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
b) Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Như vậy, nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

- Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

- Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

- Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định nêu trên.

Lưu ý: Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

- Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

- Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

- Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định nêu trên.

Việc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 22 Luật Đầu tư 2020 quy định về dầu tư thành lập tổ chức kinh tế như sau:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
1. Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:
a) Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;
b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

- Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

- Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lưu ý: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổ chức kinh tế

Đinh Khắc Vỹ

Tổ chức kinh tế
Hỏi đáp mới nhất về Tổ chức kinh tế
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào tổ chức kinh tế được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất phi nông nghiệp khi nhận chuyển nhượng dự án?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức kinh tế là các tổ chức nào? Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức kinh tế có được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng được những điều kiện nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất: Tổ chức kinh tế đăng ký thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi phải nêu rõ lý do đăng ký thêm con dấu?
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa Bộ, địa phương của Nhà nước với các tổ chức kinh tế của nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế là doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tổ chức quản lý và giao nộp tài liệu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức kinh tế là gì
Hỏi đáp pháp luật
Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó có phải tiếp nhận lại và bố trí việc làm không?
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức kinh tế, sự nghiệp của nhà nước là gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tổ chức kinh tế có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào