19:00 | 11/04/2023
Loading...

Cơ quan nào kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ?

Cơ quan nào kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ? Trách nhiệm và hình thức kiểm tra của cơ quan kiểm tra chất lượng là gì? Anh Tiến

Cơ quan nào kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2012/TT-BKHCN quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...
2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:
a) Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan;
c) Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
d) Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định trên thì, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ gồm:

- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 16/2012/TT-BKHCN có quy định về trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa như sau:

Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:
a) Tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất xăng, nhiên liệu điêzen;
b) Các sản phẩm khác theo yêu cầu công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Kiểm tra các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn được quy định tại Điều 2 của Thông tư này, trừ các sản phẩm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Trường hợp phát hiện hàng hóa lưu thông trên thị trường không bảo đảm các quy định về chất lượng mà hàng hóa đó được sản xuất tại địa phương khác hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực khác thì xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi sản xuất hàng hóa đó để phối hợp tổ chức kiểm tra trong sản xuất theo quy định.
3. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan: Phối hợp thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất xăng, nhiên liệu điêzen;

+ Các sản phẩm khác theo yêu cầu công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Kiểm tra các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn, trừ các sản phẩm trong sản xuất xăng, nhiên liệu điêzen;

+ Trường hợp phát hiện hàng hóa lưu thông trên thị trường không bảo đảm các quy định về chất lượng mà hàng hóa đó được sản xuất tại địa phương khác hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực khác thì:

++ Xử lý theo thẩm quyền;

++ Thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi sản xuất hàng hóa đó để phối hợp tổ chức kiểm tra trong sản xuất theo quy định.

- Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan: Phối hợp thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan nào kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ?

Cơ quan nào kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ? (Hình từ Internet)

Hình thức tiến hành kiểm tra của Cơ quan kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ là gì?

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Thông tư 16/2012/TT-BKHCN quy định về hình thức tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Nguyên tắc kiểm tra
...
4. Thực hiện trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất nếu có căn cứ theo quy định tại các Khoản 1,2, 3 Điều 3 Thông tư này.
5. Do cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành và được thực hiện dưới hình thức đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra do cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa quyết định thành lập.

Như vậy, cơ quan kiểm tra chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra các sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ dưới hình thức đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra sẽ do chính cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa quyết định thành lập.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Khoa học và Công nghệ

Võ Ngọc Trúc Quỳnh

Bộ Khoa học và Công nghệ
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Khoa học và Công nghệ
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 06 tháng 6 năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện ưu đãi đối với sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kinh doanh mũ bảo hiểm
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phát triển công nghiệp dược
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý môi trường
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào