20:15 | 13/03/2023
Loading...

Quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao được không? Chuyển giao và chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng có khác nhau không?

Cho tôi hỏi quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao được không? Chuyển giao và chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng có khác nhau không?

Quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao được không?

Căn cứ Điều 192 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có quy định như sau:

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng
1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.
2. Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.
3. Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
4. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không được có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng, đặc biệt là những điều khoản hạn chế không xuất phát từ quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng tương ứng hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn về nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có quy định như sau:

Nội dung hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ
1. Nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ bao gồm:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
c) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
d) Thời hạn hợp đồng;
đ) Giá chuyển giao quyền sử dụng;
e) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
...

Vậy, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao khi chủ Bằng bảo hộ hoặc các đồng sở hữu quyền sử dụng cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng văn bản có nội dung theo quy định pháp luật.

Quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao được không?

Quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao được không? (Hình từ Internet)

Chuyển giao và chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng có khác nhau không?

Căn cứ Điều 192 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có quy định như sau:

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng
1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.
2. Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.
...

Căn cứ Điều 194 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi khoản 25 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 về chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng có quy định như sau:

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng
1. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định.
2. Trường hợp quyền đối với giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.
...

Vậy, chuyển giao và chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng là hai khái niệm khác nhau.

Chuyển giao là chủ bằng bảo hộ hoặc các đồng sở hữu cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng. Chuyển nhượng là giao tất cả các quyền đối với cây trồng cho chủ thể nhận chuyển nhượng.

Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao cho bên thứ ba không?

Căn cứ khoản 1 Điều 193 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về quyền của các bên trong chuyển giao quyền sử dụng có quy định như sau:

Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng
1. Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao lại quyền sử dụng cho bên thứ ba.
...

Theo đó, bên nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng muốn chuyển giao quyền cho bên thứ ba phải có sự cho phép của bên chuyển giao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bằng bảo hộ

Nguyễn Võ Linh Trang

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào