08:37 | 19/12/2022
Loading...

Quy định về biểu mẫu số liệu số 0011-TTR số liệu cơ bản về thanh tra?

Biểu mẫu số liệu số 0011-TTR số liệu cơ bản về thanh tra? Biểu mẫu số liệu số 0012-TCCB số liệu cơ bản về tổ chức cán bộ? Biểu mẫu số liệu số 0013-KHTC số liệu cơ bản về kế hoạch, tài chính? Biểu mẫu số liệu số 0014-ĐT số liệu cơ bản về đào tạo? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Biểu mẫu số liệu số 0011-TTR số liệu cơ bản về thanh tra

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định biểu mẫu số liệu số 0011-TTR số liệu cơ bản về thanh tra như sau:

BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0011-TTR
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ THANH TRA
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 03, 04)

Stt

Nội dung

6 tháng/năm…

1.

Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra

 

 

- Thanh tra Bộ

 

- Thanh tra Sở

 

2.

Tổng số tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính

 

 

- Thanh tra Bộ

 

- Thanh tra Sở

 

3.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (triệu đồng)

 

 

- Thanh tra Bộ

 

- Thanh tra Sở

 

4.

Kiến nghị xử lý sau thanh tra

 

 

- Thanh tra Bộ

 

5.

Số lượt tiếp công dân

 

 

- Thanh tra Bộ

 

- Thanh tra Sở

 

6.

Số đơn xử lý

 

 

- Thanh tra Bộ

 

- Thanh tra Sở

 

7.

Kiến nghị xử lý qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

- Thanh tra Bộ

 

Tặng 30+ mẫu báo cáo quản trị và hướng dẫn quy trình lập báo cáoNguồn: internet

Biểu mẫu số liệu số 0012-TCCB số liệu cơ bản về tổ chức cán bộ?

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định biểu mẫu số liệu số 0012-TCCB số liệu cơ bản về tổ chức cán bộ như sau:

BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0012-TCCB
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 04)

Stt

Nội dung

6 tháng/năm…

1.

Số lượng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (đơn vị):

 

 

- Quản lý nhà nước (đơn vị):

 

- Sự nghiệp (đơn vị):

 

2.

Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn vị (người):

 

 

- Bổ nhiệm mới:

 

- Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm:

 

3.

Thi tuyển công chức (hồ sơ):

 

4.

Gửi thi nâng ngạch (hồ sơ):

 

 

- Gửi thi nâng ngạch công chức (hồ sơ):

 

- Gửi thi thăng hạng viên chức (hồ sơ):

 

5.

Tiếp nhận, điều động cán bộ (cán bộ):

 

6.

Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân (cán bộ):

 

7.

Số đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn):

 

8.

Số người đi công tác nước ngoài (người):

 

9.

Số người nghỉ phép đi việc riêng, du lịch nước ngoài (người):

 

10.

Nâng lương (người):

 

- Nâng lương thường xuyên + Phụ cấp thâm niên vượt khung:

 

- Nâng lương trước niên hạn:

 

11.

Chuyển ngạch, chuyển loại viên chức (người):

 

12.

Bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương (người):

 

13.

Bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (người):

 

14.

Quyết định hưu trí (người):

 

15.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo (người):

 

16.

Kéo dài thời gian công tác (người):

 

17.

Phê duyệt chế độ phụ cấp trường chuyên biệt (người):

 

Biểu mẫu số liệu số 0013-KHTC số liệu cơ bản về kế hoạch, tài chính?

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định biểu mẫu số liệu số 0013-KHTC số liệu cơ bản về kế hoạch, tài chính như sau:

BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0013-KHTC
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 04)

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Nội dung

6 tháng/năm…

I.

Vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn trong nước):

 

1.

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

2.

Vốn thực hiện dự án

 

II.

Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch (các đơn vị trực thuộc Bộ):

 

III.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

 

1.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

1.1

Vốn đầu tư phát triển

 

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

- Đầu tư qua địa phương

 

1.2

Ngân sách sự nghiệp

 

 

- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

- Đầu tư qua địa phương

 

2.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.

 

3.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 

Biểu mẫu số liệu số 0014-ĐT số liệu cơ bản về đào tạo?

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định biểu mẫu số liệu số 0014-ĐT số liệu cơ bản về đào tạo như sau:

BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0014-ĐT
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 04)

Stt

Nội dung

6 tháng/năm…

1.

Số lượng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

 

 

- Viện nghiên cứu (có đào tạo TS)

 

- Đại học/Học viện

 

- Cao đẳng/Cao đẳng nghề

 

- Trung cấp

 

- Khác (Trường CBQL VHTTDL)

 

2.

Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

 

 

- Cán bộ quản lý (người)

 

3.

Số lượng học viên, sinh viên, học sinh tuyển sinh và tốt nghiệp các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ (người)

 

3.1

Tuyển sinh

 

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Cao đẳng nghề

 

Trung cấp

 

Trung cấp nghề

 

Sơ cấp nghề

 

3.2

Tốt nghiệp

 

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Cao đẳng nghề

 

Trung cấp

 

Trung cấp nghề

 

Sơ cấp nghề

 

4.

Tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp

 

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cán bộ

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào