Quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị ra sao?

Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như thế nào? Quy định chung và yêu cầu và nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào?

Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như sau:

Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị
1. Đơn vị quản lý, vận hành có trách nhiệm bảo vệ tài sản của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, đường dây, cột điện, tủ điện, hệ thống điều khiển và các thiết bị điện khác) trên địa bàn được giao.
2. Mọi tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

Tại Điều 7 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như sau:

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị
Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân sử dụng điện chiếu sáng an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao – tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chiếu sáng đô thị.

Mọi tổ chức và cá nhân; đơn vị quản lý, vận hành có trách nhiệm phối hợp bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân sử dụng điện chiếu sáng an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao – tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chiếu sáng đô thị.

Quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị ra sao? (Hình từ Internet)

Quy định chung và yêu cầu đối với quy hoạch chiếu sáng đô thị là gì?

Tại Điều 9 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về quy định chung về quy hoạch chiếu sáng đô thị như sau:

Quy định chung về quy hoạch chiếu sáng đô thị
1. Quy hoạch chiếu sáng đô thị là một nội dung của quy hoạch đô thị được lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.
2. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức lập quy hoạch chiếu sáng đô thị. Đối với các đô thị khác đã có quy hoạch đô thị được phê duyệt, việc tiến hành lập bổ sung quy hoạch chiếu sáng đô thị khi chưa đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Tại Điều 10 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về yêu cầu đối với quy hoạch chiếu sáng đô thị như sau:

Yêu cầu đối với quy hoạch chiếu sáng đô thị
1. Phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của quy hoạch đô thị và phát triển đô thị.
2. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, tính chất, chức năng và đặc thù của mỗi đô thị.
3. Bảo đảm đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với các công trình và khu vực được chiếu sáng.
4. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chiếu sáng đô thị.
5. Bảo đảm mục đích chiếu sáng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Quy hoạch chiếu sáng đô thị là một nội dung của quy hoạch đô thị được lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Quy hoạch chiếu sáng đô thị cần đáp ứng các điều kiện như:

- Phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của quy hoạch đô thị và phát triển đô thị

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, tính chất, chức năng và đặc thù của mỗi đô thị.

- Bảo đảm đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với các công trình và khu vực được chiếu sáng.

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chiếu sáng đô thị.

- Bảo đảm mục đích chiếu sáng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào?

Tại Điều 11 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị như sau:

Nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị
1. Nội dung cơ bản của quy hoạch chiếu sáng đô thị:
a) Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị;
b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về chiếu sáng đô thị;
c) Dự thảo nhu cầu về chiếu sáng đô thị;
d) Đề xuất phương án quy hoạch chiếu sáng đô thị;
đ) Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư; các giải pháp tổ chức và thực hiện quy hoạch chiếu sáng đô thị.
2. Hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ và thuyết minh tổng hợp.
3. Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị.

Hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị gồm các nội dung cơ bản như:

- Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về chiếu sáng đô thị;

- Dự thảo nhu cầu về chiếu sáng đô thị;

- Đề xuất phương án quy hoạch chiếu sáng đô thị;

- Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư; các giải pháp tổ chức và thực hiện quy hoạch chiếu sáng đô thị.

Hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ và thuyết minh tổng hợp Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị.

Trân trọng!

Nguyễn Hữu Vi

Quy định
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Quy định
Hỏi đáp pháp luật
Mục tiêu trong giáo dục môn tự nhiên và xã hội Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Làm thêm giờ có bao gồm thời gian “làm ráng” không?
Hỏi đáp pháp luật
Giáo dục môn toán Chương trình xóa mù chữ được quy định mục tiêu chung như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung khái quát trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về biểu hiện và yêu cầu cần đạt trong chuyên đề thống kê và số liệu thống kê trong quản lý, sản xuất thuộc Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Chuyên đề học tập trong giáo dục môn toán Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn tóa ở kỳ 5 Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cung cấp thông tin về xung đột thông tin trên mạng?
Hỏi đáp pháp luật
Thiết bị, phương tiện bảo đảm an ninh hàng không được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy định
657 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Quy định
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào