09:49 | 02/11/2022
Loading...

Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục thực hiện trình tự ra sao?

Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục thực hiện trình tự như thế nào? Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục cần có điều kiện gì? Hồ sơ xin hoạt động giáo dục của trường mầm non gồm những gì

Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục thực hiện trình tự như thế nào?

Trình tự thực hiện thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào? Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Pháp luật hiện hành quy định về trình tự thực hiện thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Trình tự thực hiện thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập về trình tự thực hiện thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục thực hiện trình tự ra sao?

Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non tư thục thực hiện trình tự ra sao? (Hình từ Internet)

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục cần có điều kiện gì?

Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục được quy định như thế nào? Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Pháp luật hiện hành quy định về điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục được quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

5. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập về điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Hồ sơ xin hoạt động giáo dục của trường mầm non gồm những gì?

Hồ sơ xin hoạt động giáo dục của trường mầm non được quy định như thế nào? Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về hồ sơ xin hoạt động giáo dục của trường mầm non như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Hồ sơ xin hoạt động giáo dục của trường mầm non được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

c) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

d) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

đ) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

e) Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

g) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập về hồ sơ xin hoạt động giáo dục của trường mầm non. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trường mầm non

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào