Quy định về điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ?

Điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ như thế nào? Quy định trình tự thực hiện trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ? Cơ cấu khối công trình để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ra sao?

Điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ như thế nào?

Tôi được biết trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phải có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Vậy Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn. Cụ thể: Các điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ bao gồm các điều kiện nào?

Trả lời:

Điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể như sau:

- Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

- Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê trang thiết bị giáo dục chưa sử dụng hết công suất của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

c) Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

d) Cơ cấu khối công trình gồm:

- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;

- Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

- Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

- Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

- Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được quy định theo pháp luật nêu trên.

Quy định về điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ?

Quy định về điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ? (Hình từ Internet)

Quy định trình tự thực hiện trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ?

Đang công tác tại hội Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ trẻ em của Thành phố. Liên quan đến công việc hỗ trợ tư vấn. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trình tự thực hiện trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Trình tự thực hiện trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cơ cấu khối công trình để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ra sao?

Tìm hiểu quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động của trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Cơ cấu khối công trình để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Cơ cấu khối công trình để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể như sau:

Cơ cấu khối công trình gồm:

- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;

- Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

- Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

- Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

- Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng!

Hỏi đáp mới nhất
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Phan Hồng Công Minh
0 lượt xem
Hỏi đáp pháp luật mới nhất
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào