10:52 | 19/10/2022
Loading...

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác tổng hợp, truyền thông ra sao?

Công tác tổng hợp, truyền thông của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như thế nào? Việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như thế nào? Công tác quản trị, đảm bảo hoạt động cho cơ quan Bộ của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Công tác tổng hợp, truyền thông của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 25 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về công tác tổng hợp, truyền thông của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Công tác tổng hợp, truyền thông:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Bộ. Điều phối hoạt động của lãnh đạo Bộ và các tổ chức thuộc Bộ;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, lãnh đạo Bộ;
c) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành chương trình công tác của Bộ về xây dựng đề án (trừ các đề án là văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch);
d) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thông báo nội dung các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Bộ chủ trì;
đ) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các quy định về: quy chế làm việc của Bộ; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ; Quy định về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội; Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao và các quy định khác theo phân công;
e) Chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ trong công tác truyền thông của Bộ. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch truyền thông hàng năm, kế hoạch truyền thông theo chuyên đề. Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý của Bộ chủ quản đối với công tác xuất bản, báo chí;
g) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ trưởng; thực hiện cam kết của Bộ trưởng trước Quốc hội và cử tri;
h) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, lãnh đạo Bộ và nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao; thông tin kịp thời đến lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện công việc để biết, xử lý;
i) Thực hiện nhiệm vụ giúp việc lãnh đạo Bộ theo phân công.

Theo đó, công tác tổng hợp, truyền thông của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải được quy định theo pháp luật nêu trên.

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác tổng hợp, truyền thông ra sao?

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác tổng hợp, truyền thông ra sao? (Hình từ Internet)

Việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như sau:

2. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu:
a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các quy định của Bộ về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước;
b) Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ Bộ; công tác cơ yếu của Bộ theo quy định của pháp luật;
c) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ.
3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy định, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;
b) Chủ trì tham mưu Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ;
d) Đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; phân loại, chuyển, đôn đốc các tổ chức, đơn vị giải quyết, xử lý và công khai kết quả xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị.

Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các quy định của Bộ về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ Bộ; công tác cơ yếu của Bộ theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ.

Công tác quản trị, đảm bảo hoạt động cho cơ quan Bộ của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Tại khoản 4 Điều 25 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về công tác quản trị, đảm bảo hoạt động cho cơ quan Bộ của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải như sau:

4. Công tác quản trị, đảm bảo hoạt động cho cơ quan Bộ:
a) Quản lý tài chính, tài sản được giao. Chủ trì xây dựng dự toán ngân sách của Cơ quan Bộ; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các tổ chức có liên quan thực hiện việc thanh toán: tiền lương, chi phúc lợi, khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và các chế độ khác cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cơ quan Bộ theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì xây dựng, ban hành và theo dõi việc thực hiện nội quy Cơ quan Bộ;
d) Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện, bảo đảm điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Cơ quan Bộ;
đ) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện công tác lễ tân, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện của Bộ;
e) Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự; an toàn phòng, chống cháy nổ trụ sở Cơ quan Bộ; tổ chức thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường và công tác y tế Cơ quan Bộ;
g) Chủ trì xây dựng, tham mưu ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của Cơ quan Bộ; tổ chức đánh giá nội bộ việc thực hiện tại Cơ quan Bộ.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giao thông vận tải

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào